1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az 53/2016. (III. 24.) határozattal elfogadott településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja:

 

- A településszerkezeti terv tervlapja a határozat 1. és 2. melléklete szerint módosul.

- A településszerkezeti terv leírása a határozat 3. melléklet szerint módosul.

  1. A településszerkezeti terv módosítása az elfogadását követő 15. napon lép hatályba.

 

 

Határidő: a döntés közzétételére, továbbítására – 15 nap

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester