1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyában Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 121/2022.(V.26.) határozata alapján kiírt pályázati eljárást eredményesnek nyilvánítja.
  2. A Közgyűlés a pályázati eljárás nyerteseként a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 131.) hirdeti ki.
  3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező közszolgáltatási szerződés, valamint a helyi közlekedés regionális szolgáltatásokkal való ellátására az illetékes miniszterrel kötendő együttműködési megállapodás aláírására.
  4. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a közszolgáltatás ellentételezéséhez szükséges fedezetet a 2023. és 2024. évi költségvetésben biztosítja.

 

Határidő: a közszolgáltatási szerződés megkötésére - 2022. december 31.

a helyi közlekedési közszolgáltatás regionális szolgáltatásokkal történő ellátására vonatkozó együttműködési megállapodás megkötésére az illetékes miniszter által meghatározott határidőn belül.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester