Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Aréna Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával

 

március 1. napjától 2024. február 29. napjáig

 

Zólyomi Ádámot

 

bízza meg.

 

A Közgyűlés a Kjt. 61. § (1) bekezdése alapján illetményét 800 ezer forintban állapítja meg.

 

 

Határidő:         a határozat közlésére – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester