1. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság finanszírozásával kapcsolatos döntések meghozataláról

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A kézilabdasport, az utánpótlás tömegsport és versenysport finanszírozásában azt a változtatást eszközölnénk, hogy tagi kölcsön nyújtásával oldanánk meg a 2. félév finanszírozását. Ez biztonságosabb is ebben a helyzetben és ÁFA ágon jelentős spórolási lehetőség mutatkozik benne. Felteszem szavazásra a szponzorszerződés közös megegyezéssel való megszüntetésére vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Közgyűlés 244/2023. (VII.31.) határozata alapján úgy dönt, hogy kezdeményezi a társasággal megkötött szponzorációs szerződésnek a jelen határozat elfogadásának napjával történő közös megegyezés jogcímén való megszüntetését.

A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló testület felhívja és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét és a polgármestert az előterjesztett tartalmú szponzorációs szerződés megszüntetésére irányuló okirat aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester és Mészáros László ügyvezető”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

247/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött szponzorációs szerződés közös megegyezés jogcímén való megszüntetéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Közgyűlés 244/2023. (VII.31.) határozata alapján úgy dönt, hogy kezdeményezi a társasággal megkötött szponzorációs szerződésnek a jelen határozat elfogadásának napjával történő közös megegyezés jogcímén való megszüntetését.

 

A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló testület felhívja és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét és a polgármestert az előterjesztett tartalmú szponzorációs szerződés megszüntetésére irányuló okirat aláírására.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester és Mészáros László ügyvezető

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a kölcsön nyújtásáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Társaság részére 75.000.000 forint erejéig jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatozású tagi kölcsönt nyújt, mely tagi kölcsönt és annak járulékait a társaság 2023. december 31. napjáig köteles visszafizetni az önkormányzat számára.

  1. A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa az 1. pontban meghatározott kölcsönösszeg erejéig a társaság kizárólagos tulajdonában álló érdi 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd Velencei út 39−41. szám alatt található sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlanra jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről dönt.

Jelen döntés végrehajtásához szükséges fedezetet a Közgyűlés a 2023. évi költségvetés szponzorációs szolgáltatások kiadása előirányzatáról történő átcsoportosítással biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az előterjesztett tartalmú tagikölcsön-szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges feltételek vizsgálatára, a tagi kölcsön folyósítására, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló testület felkéri és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az előterjesztett tartalmú tagi kölcsön szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges adatok alapító részére történő megküldésére, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

248/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság részére tagi kölcsön nyújtásáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a Társaság részére 75.000.000 forint erejéig jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatozású tagi kölcsönt nyújt, mely tagi kölcsönt és annak járulékait a társaság 2023. december 31. napjáig köteles visszafizetni az önkormányzat számára.

 

  1. A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa az 1. pontban meghatározott kölcsönösszeg erejéig a társaság kizárólagos tulajdonában álló érdi 18778/4 helyrajzi számú, természetben az Érd Velencei út 39−41. szám alatt található sport és rendezvénycsarnok megjelölésű ingatlanra jelzálogjog és annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséről dönt.

 

Jelen döntés végrehajtásához szükséges fedezetet a Közgyűlés a 2023. évi költségvetés szponzorációs szolgáltatások kiadása előirányzatáról történő átcsoportosítással biztosítja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert az előterjesztett tartalmú tagikölcsön-szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges feltételek vizsgálatára, a tagi kölcsön folyósítására, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

 

A Közgyűlés, úgy is mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítói jogait gyakorló testület felkéri és felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét az előterjesztett tartalmú tagi kölcsön szerződés aláírására, a tagi kölcsön folyósításához szükséges adatok alapító részére történő megküldésére, továbbá a kölcsön biztosítékául szolgáló ingatlan tekintetében a jelzálogjog és elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez szükséges intézkedések megtételére.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a szponzorkeresésre való felhívásra vonatkozó határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a társaság számára szükséges pénzeszközök biztosítása céljából felhívja a társaság ügyvezetőjét és a polgármestert külső szponzorációs források felkutatására.

A szponzorációs források keresésével kapcsolatosan megtett intézkedésekről a társaság beszámoló készítésére kötelezett, amelynek határideje 2023. december 20.

Határidő: beszámoló benyújtására 2023. december 20.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester és Mészáros László ügyvezető”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

249/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság számára szükséges pénzeszközök biztosítása céljából külső szponzorációs források felkutatásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója és kizárólagos tulajdonosa a társaság számára szükséges pénzeszközök biztosítása céljából felhívja a társaság ügyvezetőjét és a polgármestert külső szponzorációs források felkutatására.

A szponzorációs források keresésével kapcsolatosan megtett intézkedésekről a társaság beszámoló készítésére kötelezett, amelynek határideje 2023. december 20.

 

Határidő: beszámoló benyújtására 2023. december 20.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester és Mészáros László ügyvezető

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Sok sikert a csapatnak, sok sikert a munkatársaknak! Köszönjük szépen Mészáros László ügyvezető úr.