10. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A kulturális intézmények igazgatóhelyettesi kinevezéseivel kapcsolatos döntések

             Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Három igazgató-helyettesi munkakör betöltésével kapcsolatos személyi döntés következik. Elsőként felteszem szavazásra Sírhánné Varga Lillát, aki a Csuka Zoltán Városi Könyvtárban, ha megszavazzuk, akkor intézményvezető-helyettesi megbízást kap.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetőjének javaslatára

Sírhánné Varga Lilla

intézményvezető-helyettesi megbízásával egyetért.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

262/2023. (IX. 28.) határozata

 

Sírhánné Varga Lilla intézményvezető-helyettesi megbízásával való egyetértésről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Csuka Zoltán Városi Könyvtár intézményvezetőjének javaslatára

 

Sírhánné Varga Lilla

 

intézményvezető-helyettesi megbízásával egyetért.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra Puskás Katalint, a Magyar Földrajzi Múzeum részéről.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetőjének javaslatára

Puskás Katalin

intézményvezető-helyettesi megbízásával egyetért.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

263/2023. (IX. 28.) határozata

 

Puskás Katalin intézményvezető-helyettesi megbízásával való egyetértésről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetőjének javaslatára

 

Puskás Katalin

 

intézményvezető-helyettesi megbízásával egyetért.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra Szilvási Dórát, a Szepes Gyula Művelődési Központ részéről.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetőjének javaslatára

Szilvási Dóra

intézményvezető-helyettesi megbízásával egyetért.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

264/2023. (IX. 28.) határozata

 

 Szilvási Dóra intézményvezető-helyettesi megbízásával való egyetértésről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetőjének javaslatára

 

Szilvási Dóra

 

intézményvezető-helyettesi megbízásával egyetért.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Valamennyiünk nevében jó munkát, jó egészséget, erőt kívánok mindhárom hölgynek!