11. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerületi Központ által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az előterjesztés átfogó felülvizsgálatot javasolna, mégpedig a gyerekszám figyelembevételével arányosan, hiszen eltorzultak lássuk be jelentősen ezek az arányok, tehát ideje van a változtatásnak. Kérem szépen, hogy támogassuk ezt a javaslatot. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek meghatározásával kapcsolatos - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében biztosított - véleményezési jogával élve, javasolja a 2023/2024-es tanévre megküldött körzetbeosztás általános felülvizsgálatát. Az általános felülvizsgálatot elsősorban az a tény indokolja, hogy az intézményfenntartó Érdi Tankerületi Központ az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola székhelyét és telephelyét megszűntette a 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatt és a székhely a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum épületében, a 2030 Érd, Búvár utca 40. szám alatt működik a 2022/2023. tanévtől kezdődően. A felülvizsgálat során a körzetek kialakítása az intézményekben indítható osztályok, valamint a várható iskolaköteles gyermekek számának figyelembevételével, arányosan történjen.

A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi bontásban a határozat melléklete tartalmazza.

Határidő: megküldésre – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

Melléklet a Közgyűlés …./2023. (IX.28.) határozatához

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (2023.09.01.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

12

Érdi Bolyai János Általános Iskola

36

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

6

Érdi Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola

4

Érdligeti Általános Iskola

3

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

18

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI

3

Összesen:

82

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

265/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzetei kialakításának véleményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek meghatározásával kapcsolatos - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében biztosított - véleményezési jogával élve, javasolja a 2023/2024-es tanévre megküldött körzetbeosztás általános felülvizsgálatát. Az általános felülvizsgálatot elsősorban az a tény indokolja, hogy az intézményfenntartó Érdi Tankerületi Központ az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola székhelyét és telephelyét megszűntette a 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatt és a székhely a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum épületében, a 2030 Érd, Búvár utca 40. szám alatt működik a 2022/2023. tanévtől kezdődően. A felülvizsgálat során a körzetek kialakítása az intézményekben indítható osztályok, valamint a várható iskolaköteles gyermekek számának figyelembevételével, arányosan történjen.

A településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi bontásban a határozat melléklete tartalmazza.

 

 

Határidő: megküldésre – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

Melléklet a Közgyűlés 265/2023. (IX.28.) határozatához

 

 

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszáma (2023.09.01.)

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

12

Érdi Bolyai János Általános Iskola

36

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium

6

Érdi Kőrösi Csoma S. Ált. Iskola

4

Érdligeti Általános Iskola

3

Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola

18

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és EGYMI

3

Összesen:

82

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen