13. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Alapítványi forrás átadása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Lényegében a szalagavatók támogatásáról van szó, de oly módon, hogy tiszta képletben tudjon megmutatkozni a költségviselés és a működtetés az új kibővített költségvetési szervünk vonatkozásában. Öt határozati javaslatról van szó.  Menet közben kiegészült, bejött néhány plusz kérelem, azokat is itt egy füst alatt gondoltuk elbírálni, amelyek a polgármesteri keretbe a jogi személyi státusz miatt nem fértek be.


Szűcs Gábor alpolgármester: Azt gondolom, hogy itt azért el kell hangoznia, hogy soha ekkora mértékű támogatást még nem kaptak a középiskoláink a szalagavató tekintetében és így a középiskolák alapítványai.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szavazzuk meg, javaslom elsőként az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez való hozzájárulást 1.016.000 Ft összegben.


Dr. Bács István képviselő: Tisztelt alpolgármester úr, jövőre akkor javaslom úgy fokozni, hogy akkor az Érdi Városgazda azt mondja, hogy legyen 2 millió forint és jövőre szintén átteszünk az egyik zsebünkből a másikba 2 millió forintot intézményenként és megint el lehet mondani, hogy soha ekkora mértékű támogatást nem kaptak. 3 év múlva ezt akár meg lehet 10 millió Ft-tal játszani ugyanígy. Alpolgármester úr, egy picit félrement ez a mondat, hiszen az egyik zsebünkből rakjuk a másikba a pénzt pontosan.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jó, de ennek oka van, mert ez a dolgok normális rendje amúgy a működésben.


Szűcs Gábor alpolgármester: Értem, hogy képviselőtársamnak szokatlan a felelős gazdálkodásnak ez a módja.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a TUSCULANUM Alapítvány részére az 1 016 000 forint összegű támogatást a szalagavató bár költségeihez.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a TUSCULANUM Alapítvány (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.) részére 1 016 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

268/2023. (IX. 28.) határozata

 

a TUSCULANUM Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a TUSCULANUM Alapítvány (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.) részére 1 016 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére ugyancsak hasonló összegben a szalagavató bár költségeihez való hozzájárulásról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány (2030 Érd, Harangvirág utca 4.) részére 1 016 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

269/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány (2030 Érd, Harangvirág utca 4.) részére 1 016 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Polihisztor Alapítvány részére a szalagavató bál költségeihez való hozzájárulásról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Polihisztor Alapítvány (2030 Érd, Ercsi út 4.) részére 1 016 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi SZC Kós Károly Technikum által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

270/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Polihisztor Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Polihisztor Alapítvány (2030 Érd, Ercsi út 4.) részére 1 016 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi SZC Kós Károly Technikum által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 


Dr. Csőzik László polgármester: A két időközben becsúszott támogatás, akik nem is tudom, hogy a civil alapon valamilyen alaki okokból nem tudtak labdába rúgni. Az első ezek közül a Credo Alternatív Oktatási Nevelési Alapítvány, akik fantasztikus munkát végeznek, egészen elképesztő gyakorlati tudás halmozódott fel úgy, hogy ez az összeg még szerény ahhoz képest, amit kellene szerintem adni nekik. Felteszem szavazásra a Credo Alternatív Oktatási Nevelési Alapítvány részére szóló támogatást.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – Credo Alternatív Oktatási Nevelési Alapítvány (2030 Érd, Riminyáki út 27.) részére 400 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

271/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Credo Alternatív Oktatási Nevelési Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – Credo Alternatív Oktatási Nevelési Alapítvány (2030 Érd, Riminyáki út 27.) részére 400 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 


Dr. Csőzik László polgármester: A Törpördög és Tinitündér Alapítvány részére 150.000 forint támogatás következik. Rengeteg érdi kislány táncol benne. A gálaműsornak a költségeihez való hozzájárulás, amit Perényi Nóra rendez. Felteszem szavazásra a Törpördög és Tinitündér Alapítvány részére szóló támogatást.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Törpördög és Tinitündér Alapítvány (2030 Érd, Alsóerdősor utca 12.) részére 150 000 forint összegű támogatást biztosít a tanév végén megrendezésre kerülő TTTT Gála költségeihez.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 15 igen szavazattal, 1 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

272/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Törpördög és Tinitündér Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Törpördög és Tinitündér Alapítvány (2030 Érd, Alsóerdősor utca 12.) részére 150 000 forint összegű támogatást biztosít a tanév végén megrendezésre kerülő TTTT Gála költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol