14. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat határidejének meghosszabbítása

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

Dr. Csőzik László polgármester: A javaslat a 2023. október 16-áig történő meghosszabbításra vonatkozik. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására vonatkozó, 190/2023. (VI. 22.) határozatával elfogadott pályázati kiírásban szereplő benyújtási határidőt 2023. október 16-ig meghosszabbítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

273/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat határidejének meghosszabbításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által adományozható díjakról és kitüntetésekről szóló 7/2017. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a alapján az „Érdi Építészeti Nívódíj” elismerés adományozására vonatkozó, 190/2023. (VI. 22.) határozatával elfogadott pályázati kiírásban szereplő benyújtási határidőt 2023. október 16-ig meghosszabbítja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol