18. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

  Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: A fórum lezajlott, mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy az Érd Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosításának partnerségi egyeztetése a 419/2021 Korm. rendelet 59.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) rendelete szerint megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel, a lakossági fórumon szóbeli módosítási javaslat nem érkezett.

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a tervmódosítással kapcsolatos további egyeztetéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 12 igen szavazattal, 4 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

276/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy az Érd Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosításának partnerségi egyeztetése a 419/2021 Korm. rendelet 59.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) rendelete szerint megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel, a lakossági fórumon szóbeli módosítási javaslat nem érkezett.

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a tervmódosítással kapcsolatos további egyeztetéseket.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik