2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezése

                 Előadó: dr. Feik Csaba jegyző

 

 

Simó Károly képviselő: Nyilván vannak köztük olyan rendeletek, ami teljesen evidens, például a zárszámadásról szóló rendelet, hogy az hatályon kívül helyeződik. Csak egy megjegyzést tennék jogtechnikailag, hogy nyilván lehet eredetileg is úgy fogalmazni a rendeletet, hogy amikor az betöltötte a funkcióját, akkor hatályon kívül helyeződjön. Erről van nagyon sok példa az érdi rendeletekben is. Viszont amiért szót kértem leginkább, hogy nagyon fájlalom, hogy semmilyen indoklás nincs amellett, hogy miért szeretné polgármester úr hatályon kívül helyezni a lakosság és az önkormányzat együttműködésében megvalósuló útépítésről szóló rendeletet. Azt gondolom, hogy erre vannak pozitív példák amióta a rendelet megszületett. Nagyon sok utcában összefogtak a lakóközösségek és működött az útépítés. Nem tudom pontosan, hogy mi lehet az oka, nagyon rövid lakonikus indoklás van, hogy már nem aktuális vagy valami hasonló. Azt gondolom, hogy ez nem így van, tehát ezt nem kellene hatályon kívül helyezni, nem jó ez az irány, tehát semmiképp nem javasolnám ezt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Sajnos ez a rendelet ebben a formájában, szerkezetében szinte végrehajthatatlan. Tekintettel arra, hogy az árak annyira elszaladtak, hogy jóformán ebben a struktúrában nem is lehet megoldani. Nem véletlenül nem került rá sor már hosszú-hosszú évek óta. Szeretnénk újat alkotni. Egy millió forint jutna ma egy portára körülbelül a mellékutca aszfaltozásnál, tehát azzal a módszerrel, amivel 50-51 utcát meg tudtunk csinálni az elmúlt időszakban. Lehetetlen összeverbuválni így a lakosokat. Másrészt van benne egy nagyon fontos olyan rész, ami szerintem - nem azt mondanám, hogy nem etikus, mert ez így túlzás lenne - ami nagyon sok problémát okoz a gyakorlatban, ez pedig azoknak a kötelezése a fizetésre, akik önként nem akarták vállalni, mint a társasházi törvénynél, tehát akik önként nem akarják vállalni ezt, azoktól adók módjára behajtható. Volt is ebből kalamajka talán a Facélia utca esetében, tehát ez nem módosítható azt gondolom, mert annyira hozzá kell nyúlni a szerkezetéhez, hogy újat kell alkotni helyette. Ez az indoka. Felteszem szavazásra a rendelet tervezetet.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése .../.... (...) önkormányzati rendelete

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

 1. § Hatályát veszti az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet.
 1. § Hatályát veszti a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 37/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet.
 1. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2012-2017. időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 36/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.
 1. § Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.
 1. § Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
 1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 25/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete

 

egyes önkormányzati rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

 

 1. Hatályát veszti az önkormányzat és a lakosság együttműködésében megvalósuló út- és járdaépítések szervezéséről és a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjéről szóló 28/2009. (IV.24.) önkormányzati rendelet.
 1. Hatályát veszti a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 37/2009. (IV.30.) önkormányzati rendelet.
 1. Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város 2012-2017. időszakra készült helyi hulladékgazdálkodási tervéről szóló 36/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelet.
 1. Hatályát veszti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 12/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.
 1. Hatályát veszti az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló 15/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet.
 1. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem