20. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetése

            Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Simó Károly képviselő: Lengyel Péter bizottsági elnök urat kérem, hogy mondja el, miért kell elvenni a sportiskolától ezt a pénzt, miért nem lehet odaadni?  Azt gondolom, hogy jó helyen van az a pénz, meg kellene találni azt a módját, hogy felhasználják.


Lengyel Péter a Sport Bizottság elnöke: Nem teljesítette azokat az elszámolási kötelezettségeket, amit egy ilyen alapítványi támogatásnál teljesíteni kell határidőre. A hivatal sportreferense számára pedig elérhetetlen az alapítvány jelen pillanatban. Nem tudunk mást tenni, minthogy visszafizetésre kötelezzük. A Sport Bizottság ülésén részletesen megtárgyaltuk és egyhangú volt ebben a bizottság döntése, mivel nem teljesítette a kiírásnak megfelelő követelményeket és feltételeket.


Simó Károly képviselő: Ez egy olyan alapítvány, amelynek azért van gyakorlata. Az, hogy nem teljesítette, túl szűk megfogalmazás. Végig kellene gondolni, hiszen a gyerekek vannak, és jó célt támogat. Hozzáteszem egyébként, előfordult velem is, hogy a hivatal spam szűrője túl erős, és nem érkezett meg egy e-mail. Biztos, ha valaki szól az igazgatónőnek vagy az alapítványból bárkinek, akkor kiderül, hogy miért nem történt meg a beszámoló.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nekem is vannak aggályaim, elnök úrtól kérdezem, hogy minden lehetőséget kiaknázott a hivatal, a bizottság? Ha bármilyen szikrányi kétség van, akkor inkább halasszuk el a döntést.

 

Lengyel Péter, a Sport Bizottság elnöke: 2020. évi támogatási szerződésről van szó, és azóta sem történt meg a pénzügyi bizonylatok és az elszámolás bemutatása.


Szűcs Gábor alpolgármester: 2020. évi a szerződés, nem lehet tovább tartani. A következő évben kellett volna elszámolniuk a támogatással, azt lehetett a Covid miatt csúsztatni, tovább már nem lehet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alábbi döntést hozza:

A Sportiskolai Alapítvány a civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére a 29/2020. (IX.22.) Sport Bizottság határozata és Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2020. (X.1.) határozata szerint 500.000 Ft összegű támogatásban részesült. A Sport Bizottság megállapította, hogy a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót az Alapítvány benyújtotta, de a beküldött számlákhoz tartozó banki kivonatok hiányoztak, melyeket az Alapítvány a felszólítás ellenére sem pótolt. 

Mivel az Alapítvány a támogatási szerződés III. 1. pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget, a Sport Bizottság az Alapítvány pénzügyi beszámolóját nem fogadta el. A szerződéskötéskor hatályos civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (7) bekezdése alapján az Alapítvány a támogatási összeg 50 %-ának – 250.000 Ft – a visszafizetésére köteles a határozat átvételétől számított 30 napon belül.

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 13 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

278/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alábbi döntést hozza:

 

A Sportiskolai Alapítvány a civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére a 29/2020. (IX.22.) Sport Bizottság határozata és Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2020. (X.1.) határozata szerint 500.000 Ft összegű támogatásban részesült. A Sport Bizottság megállapította, hogy a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót az Alapítvány benyújtotta, de a beküldött számlákhoz tartozó banki kivonatok hiányoztak, melyeket az Alapítvány a felszólítás ellenére sem pótolt. 

Mivel az Alapítvány a támogatási szerződés III. 1. pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget, a Sport Bizottság az Alapítvány pénzügyi beszámolóját nem fogadta el. A szerződéskötéskor hatályos civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (7) bekezdése alapján az Alapítvány a támogatási összeg 50 %-ának – 250.000 Ft – a visszafizetésére köteles a határozat átvételétől számított 30 napon belül.

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen