3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Három szavazást kell megejtenünk. Az egyik, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ részére engedélyezünk 1 fő létszámemelést, a másik az, hogy a város vezetékes ivóvízellátásának fejlesztése céljából beszáll a város jövőre, arra egy elkülönítés és végül a rendeletnek a módosítása.


Simó Károly képviselő: Ahogy említetted is két dologról van szó. A költségvetési rendeletet szokás szerint a 3. negyedév végén érdemes áttekinteni. Két dolog látszik, egyrészt, hogy a tegnapi Pénzügyi Bizottság ülésén megtudtuk, hogy óriási adóbevételek vannak, tehát a város pénzügyi helyzete vélhetően nem az, mint amit a hivatalos publikációban hallunk, hanem igen komoly és jelentős adóbevételek vannak. Nyilván az állami támogatások is emelkedtek, ez van a rendelet előterjesztésében is. Másrészt pedig tele van a rendelet azokkal a fiktívnek is titulálható - nyilván most, illetve már az első pillanattól tudható - soha nem teljesülő kiadási költségekkel, amiket jó lett volna helyre tenni. Jó lenne, hogyha végre valahára egy olyan költségvetés lenne a Közgyűlés előtt, ami a valóságot tartalmazza, nem egy ilyen kusza, össze-vissza, sem a bevételi oldalon, sem a kiadási oldalon nem valós és nem reális tételeket tartalmazó előirányzat gyűjtemény. Azt gondolom, hogy ez a rendelet még mindig nem egy valós képet mutat, nem azt mutatja, amire egyrészt a városnak szüksége lenne, másrészt pedig, ami a valóság a jelen gazdasági helyzetben. Ez az egyik része. A másik része, amit polgármester úr említett, hogy van egy kötelezettségvállalás és javaslat, ami arról szól, hogy a víziközmű hálózat fejlesztésére, konkrétan az ivóvíz hálózat fejlesztésére az ÉTV Kft-vel kötött szerződés alapján van egy valamilyen műszaki tartalom. Arról sajnos nem kaptunk tájékoztatást - többször kértem polgármester urat, hogy legyen szíves tájékoztassa a Közgyűlést arról -, hogy mi a gördülő fejlesztési tervnek az aktuális tartalma. Erről valamiért mély csend van, semmilyen tájékoztatást nem kapunk, tehát a mai napon nem tudjuk, hogy a több évre előre jelzett gördülő fejlesztési tervben mi szerepel. Azt gondolom, hogy ez egy igen súlyos dolog, hogy Érd  Megyei Jogú Város Közgyűlésének képviselői nem ismerhetik meg konkrét kérés ellenére sem, hogy a város nevében a polgármester úr vagy megbízottja miről tárgyal az ÉTV Kft-vel, hogy egyáltalán hol, melyik utcában mikor, milyen ívóvízvezetéket újítanak fel vagy a rendszeren milyen munkálatok folynak. Éppen ezért az a mondat, hogy nem elég a pénz, ami a bérleti díjból befolyik, az ÉTV Kft-től kapott bérleti díjból arra, hogy a tervezett munkákat elvégezzék, ez értékelhetetlen. Nem tudjuk, hogy mihez képest. Nem tudjuk, hogy mi a tervezett, nem tudjuk, hogy ez mennyibe kerül, semmit nem tudunk. Van még egy másik probléma. Kiderült, hogy tavaly, amikor behívtuk a Pénzügyi Bizottság elé az ÉTV Kft. ügyvezetőit, akkor kiderült, hogy az ÉTV Kft-nél nem igaz az a mondás, hogy nincs pénz a cégben. A cég profitábilis, a bevételei nagymértékben fedezik a kiadásait. Volna lehetőség meggyőződésem szerint arra, hogy betartsák azt a szerződést. Nem kell más, csak betartani azt a szerződést, amit az ÉTV Kft. és az önkormányzat kötött. Erre ugye az volt a mondás, hogy a befektetők részéről nem kaptak olyan felkérést a várostól, hogy ezt valójában módosítani kellene. Ha nem kaptak, akkor az azt jelenti, hogy a városvezetés nem képviselte megfelelően az önkormányzat és az érdiek érdekeit azért, hogy legyen több bevétel. Ennek az a következménye, hogy most azt javasolja a polgármester úr, hogy az ÉTV Kft. bérleti díj helyett az önkormányzat nyúljon a zsebébe a költségvetésből, más helyről vonjon el 70 millió forintot és azt adja oda a víziközműhálózat fejlesztésére. Azt gondolom, hogy a víziközműhálózat fejlesztése az egy jó cél. Kell, még több kellene. Pont ezért mondtuk, hogy meg kellene emelni a bérleti díjat, hogy még több, legalább 200 millió forintnyi beruházás kellene az ivóvízhálózaton, de inkább azt gondolom, hogy milliárdos tétel elnézve azt, hogy nyáron is milyen problémák voltak az ivóvízhálózaton. Azt gondolom, hogy nem jó az az irány, hogy az önkormányzat költségvetéséből tesszük bele azt a pénzt, ami egyébként a cégben jelen volna, és ezt a megfelelő tárgyalásokkal meg lehetne szerezni. Azt gondolom, hogy erre kellene fókuszáljon polgármester úr és arra, hogy megfelelően képviselje a víziközmű társaságban is az önkormányzat érdekeit egyrészt. Másrészt pedig tisztelettel újból, ismételten kérem most itt a nyilvánosság előtt, hogy erősítse meg, hogy hajlandó-e átadni az önkormányzati képviselőknek a gördülő fejlesztési tervet vagy nem, és ha nem, akkor miért?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Képviselő úr egyrészt álomvilágban él, de ezt már megszokhattuk. Másrészt meg helytelen premisszákból von le éppen ezért rossz következtetéseket, de akkor tegyük rendbe. Egyrészt a költségvetésünk helyzete korántsem ilyen rózsás, sőt éppen ennek az ellenkezője igaz. Az adóbevételek azok most realizálódtak szeptember 15-ével, gondolok itt a hipára, részben az építményadóra, de a prognózis az év egészére nézve az, hogy örülünk annak, ha egyáltalán a betervezett adóbevételek mind befolynak az önkormányzat kasszájába. Szó sincs arról, hogy itt plusz bevételekben tobzódnánk vagy lubickolnánk. Éppen ellenkezőleg. Egy nagyon feszes működésre kellett átállnunk. Elmondom a képviselőtársaimnak, a nyilvánosság felé azt már jeleztem, hogy több hónapon keresztül kizárólag a folyószámlahitelünket égettük. Megtörtént az a csúfság, hogy augusztus hónapban a cash flow az olyan rosszul nézett ki, hogy 1 milliárd Ft alá kellett mennünk. Ez egy lélektani határ volt. Megmondom azt is őszintén, hogy nem könnyű ezzel együtt közlekedni a városházán, hogy 1milliárd Ft alatt van a folyószámlahitel felhasználása. Szerencsére most már pozitívban vagyunk, de hát ez rögtön apad, mondanom sem kell. Ha december 31-et vizsgálom, akkor azt mondom, hogy ha nem kapunk állami támogatást, működési támogatást a belengetett 83 milliárd Ft-os rezsialapból, akkor csak egy iszonyú takarékos és feszes gazdálkodás segíthet a városon, hogy kijöjjünk nullára. Éppen azért kellett úgy döntenem, hogy nem tudjuk megszervezni úgy az Érdi Pikniket, ahogy szerettük volna. Ez egy szimbolikus döntés is volt, mert ha a végén megkérdezi tőlem Varga Mihály pénzügyminiszter vagy valamelyik helyettes államtitkár hogy oké, hogy pénzt kérünk működési támogatásra, de mi mit tettünk, milyen áldozatokat hoztunk, akkor fel kell mutatnunk úgy gondolom, egy csomó olyat, ami abba az irányba hat, hogy takarékos gazdálkodást folytatunk. Egyáltalán nem ennyire rózsás a helyzet és a normatíva ágon meg egyenesen katasztrofális. Nemhogy nem inflációkövető módon nőttek a normatívák, de számos olyan kulcsfontosságú feladatfinanszírozási támogatás, ami jelentős a város életében nulla vagy nem nőtt, vagy maximum 5 %-kal emelkedett. Valami egészen elképesztő módon szabadultak el a költségeink a beszerzett szolgáltatások árától kezdve, az építőipari kulcsfontosságú árucikkek, a benzin, a bérköltségek is elszaladtak. Tényleg sorolhatnám a végtelenségig, nagyon nehéz. Így megugrott a kiadási szint és gyakorlatilag stagnál a bevételek szintje. Ilyen körülmények között nagyon nehéz dolgozni és nagyon nehéz eleget tenni a rengeteg jogos lakossági igénynek. A döntő csúsztatás az ÉTV Kft-nél az az, hogy mi nem a társaság helyett, hanem mellett vállalunk ilyen kötelezettséget, tehát úgy, ahogy minden évben a bérleti díjból származó bevételeket a gördülőbe bevonja az ÉTV Kft. Ez most is meg fog történni, az ezen felüli fejlesztés. Sajnos nem voltam ott azon a bizottsági ülésen, hogy az ÉTV Kft. annyira jó helyzetben lenne. Az ÉTV Kft. most kifejezetten rossz helyzetben van. Annyira rossz helyzetben, hogy gyakorlatilag a képviselő úrnak az a megközelítése, amit fél éve támasztott az ázsiós tőkeemelésre megkapott 211 millió forinttal, az teljesült. Lefújta a polgármesterek tanácsa a beruházást és oda kellett, hogy adjuk kényszerűen a 211 millió forintot a társaságnak a működésére, a veszteség finanszírozására és még így sem mondható az, hogy át tudja vészelni ezt az évet. A tisztán önkormányzati működtetésben lévő, többi határszéli víziközmű társaságok még nagyobb bajban vannak. Azt gondolom, hogy óriási a baj. A másik az, hogy határozott lépéseket fogunk tenni annak érdekében, a politikai egyetértés megvan rá, hiába látogatott el a Veolia igazgatótanácsa a kármelita kolostor teraszára úgy gondolom, hogy megérett most a helyzet arra, hogy kezdeményezzük a kivásárlást, a Veolia, illetve a csatornázási műveknek kivásárlását, hogy tisztán önkormányzati tulajdonban tudjon működni a cég a továbbiakban. Ennyit szerettem volna elmondani. Ez azért nemhogy jelentősen árnyalja a képviselő úr által elmondott képet, de ez gyökeresen mást jelent. Visszatérve a konkrét kérésére, nem látom akadályát a gördülő fejlesztési terv elemeinek a megküldésére. Ezek mind a biztonságos vízellátást szolgálják, tehát nem AC-vezeték csere lesz döntően, hanem a tározó medencéknek a felújítása és bővítése, tározó kapacitás, aztán ez különösen a Bakony utcai tárolóra igaz, a vízbázis növelés. A Fővárosi Vízművektől kapjuk a vizet, de korlátos a kapacitás és az sem mindegy, hogy onnan hány 10.000 köbméter érkezik át egy nap. A ami részünk az gyakorlatilag visszaforog hozzá, hiszen mi vagyunk a tulajdonosai a víziközműveknek és pluszban adjuk, tehát ugyanúgy jön a bérleti díjból, kifizeti a cég mint minden évben, de itt is az van, hogy elszaladtak teljesen az árak. A lakosságszám borzasztóan megnőtt, hihetetlen nagy a nyomás a hálózaton, a végét járja a kapacitás és ha nem invesztálunk bele, akkor csúnyán megégethetjük magunkat. Nem szeretném, ha képviselő úr jövő nyáron mondjuk azzal jönne, hogy miért nem gondoskodtunk arról, hogy biztonságossá tegyük a vízellátást, hogy nehogy előálljon olyan eset, ami Solymáron volt, hogy lajtos kocsikkal kellett vinni a vizet, mint egyébként Érden is 2003-ban. Szerintem ez egy legitim cél. Ez a mi tulajdonunkban lévő hálózatot fejleszti, gyarapítja, gazdagítja és nem váltja ki a bérleti díjat, hanem amellett irányoz elő egy plusz finanszírozást. Még egyszer mondom, hogy mi abba az irányba megyünk, hogy lépjünk itt a tulajdonosi szerkezet átalakításával kapcsolatosan, de nyilván ez a jövendőnek a zenéje.


Lengyel Péter képviselő: Megerősítendő amit polgármester úr mondott és természetesen megcáfolva azt a csúsztatást, amit Simó Károly képviselő úr mondott, az ÉTV Kft. elmúlt 5 évének az eredményét nézem a hivatalos adatbázisokból és gyakorlatilag lenullázódott az adózás utáni eredménye 2022-ben már és most már 2023-at írunk, összesen 9 millió forint volt. Mielőtt Simó Károly képviselő úr esetleg visszaszólna, hogy bezzeg az ÉTCS-ben mi történt, az ÉTCS-ben pedig 2020-hoz képest harmadolódott az adózás utáni eredmény és az egész cégnél keletkezett kb. 30 millió forint adózás utáni eredmény.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kérem szépen a Közgyűlést, hogy támogassa ezeket az előterjesztéseket.

Simó Károly képviselő: Egyetértek polgármester úr azzal, hogy legitim cél és pont azt mondtam és szeretném megerősíteni, hogy az ivóvízhálózat fejlesztésre az önkormányzatnak nagyon komoly összeget kell fordítani. Pont ezt mondtam, hogy nem elég ez az összeg, ennél jóval több kellene, minimum 200 millió forint. És azt is mondtam, hogyha megfelelő módon tárgyalna a polgármester úr, illetve megbízottja a befektetőkkel, akkor lenne legalább 200 millió forint arra évente minimum még több beruházást hajtani végre, hiszen ez, ami most van, annyit tudunk csak, hogy 70 millió forinttal több. Nem tudjuk, hogy mihez képest több 70 millió forinttal amire szükség van. Ebből a 70 millió forintból 10 millió forint azonnal megy a befektetőknek, mert egy olyan szerződést sikerül kötni 2005-ben, hogy az összes önkormányzat által átadott pénzeszköznek a 15 %-át megkapja a befektető kvázi beruházás menedzsmentként. 70 millió forinttal több lesz, mint ami nem tudjuk, hogy mennyi. Azt gondolom, hogy ennél sokkal többre lenne igény pont azért, mert azt gondolom, hogy jó az az irány, hogyha legalább elkezdtek rajta gondolkozni, hogy tározó kapacitás és egyéb beruházások legyenek, de kevés, ennél sokkal több kellene.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tárgyalni tárgyaltam, megfelelő módon tárgyaltam, de azért illúziókba ne kergessük magunkat. A másik oldalnak nyilván abszolút nem érdeke, mikor ki van feszítve és veszteségeket termel, hogy ezt biztosítsa, úgymond még rosszabb helyzetbe lavírozza magát. Ott volt nektek is a lehetőség 13 éven keresztül, hogy éljetek vele. 2009-ben Pécsett megszállta a Rogán vezette hadtest a vízműveket, sikerült einstandolni, itt volt a lehetőség Érden is, hogy ezt megtegye, nem éltetek vele, mint ahogy azzal a 3,5 milliárd forintos Modern Városok Program támogatással sem, ami azt célozta volna, hogy a franciákat kivásárolja a város. Az úgy hirtelen és gyorsan eltűnt a rendszerből. Aztán amikor az ember minden kora ősszel olvassa, hogy a Veolia igazgatótanácsának elnöke itt van a kolostor teraszán, akkor pontosan tudjuk, hogy miről van szó. Ez már egy más világ, egy gyökeresen más világ. Elmondanám azt, hogy a cég maga a 70 millió forinton felül a sasvárosi vízbázis 7-es, 8-as kutak termelésbe vonásával és a 6-os kút felújításával mellé fúrásokkal önmagában 161 millió forintot szeretne invesztálni. A  Duna-parti vízműtelep tárolókapacitása is fontos, ez már megkezdődött, ebbe 187 millió forintot, a vízbázis növelés amit mondtam, a Fővárosi Vízműveknél is oda esik, 63 millió forint, a Bakonyi utcai - ez is a miénk, tárolókapacitás bővítésének az első üteme kivitelezése 175 millió Ft és a tárnoki, régebben fúrt vízkutak beüzemelése, víztisztító több mint 200 millió forint és a mi 69-70 millió forintunk is benne van, az ehhez való részesedés 12 millió forinttal a Duna-parti vízműtelephez, 6 millió forinttal a Fővárosi Vízművek átadási kapacitásbővítésére, a Bakonyiba 12 millió forinttal szállunk be. Áramellátási javításokat kell eszközölni az egyes alapzónában, ami a legnagyobb, az csak 10 millió forint, a Nyírfa utcában új gépházat kell kivitelezni, az állítólag megvan 15 millió forintból, van egy 3 millió forintos fejlesztés, amiben a kettes számú nyomászónának a teljes felülvizsgálata fog megtörténni, az arra vonatkozó tervezésnek a 3 millió forintos költsége és van egy olyan még, hogy a 3-as számú nyomásövezetben a töltővezetéket és az elosztóhálózatot köti össze a cég, erre 10.000.000 millió forintot irányzott elő, tehát ez a mi 70 millió forintunk. Szerintem most ezeket nyilván annyira nem tudjuk mi mindannyian megítélni, de aki kicsit is konyít hozzá vagy régi motoros a testületben az tudhatja, hogy ezek azért kellenek. Némi mérlegelés biztosított, de azt követően kedves Simó Károly, hogy megtudtuk sajnos, hogy a Svájci Alapból nem fogunk tudni pénzeket realizálni, lehívni, mert a központi régió számára csak minimális tételeket nyitnak meg. Azt hiszem, hogy 4 vármegye tud komolyabb fejlesztési pénzekhez jutni a víziközműhálózatra a Svájci Alapból. Ezt a döntést bátran behoztam ide a Közgyűlés elé, ezeket a kételyeket megpróbáltam most eloszlatni, hogyha lehet támogassátok ezt, hiszen az érdieket szolgálja. Az a fontos tehát, hogy ezt a nagyra nőtt várost el tudjuk látni megfelelő módon ivóvízzel és még egy csomó fejlesztésre van szükség. Hozzám már eljutott a víziközműfejlesztési koncepciótervnek az 1.0-ás verziója, nyilván meg fogjuk vitatni és szavazni fogunk róla. Látszik, de szerintem ezt te is mondtad valahol, hogy több 100 millió forint, amit invesztálni kell ahhoz, hogy ezt az 55-60 ezres helyet, lassan 80 ezresre felkúszó lakosságszámot meg a környéket megfelelő módon el tudja látni. A cégben nincs annyi szufla, hogy ezeket a fejlesztéseket megfinanszírozza, tehát nem tudja kitermelni, nincs annyi nyeresége. Elszálltak a költségek, rezsiválság van, nincs Svájci Alap. Egy megoldás van, mert ezek még mindig pici tételek, tehát ezek tűzoltásra elegendők. Egy megoldás van, várunk, hogy az állam muszáj, hogy interveniáljon egész egyszerűen, mert a mi rendszerünk még úgymond istenes, ez nem állt fejre, tudott működni az elmúlt években, évtizedekben, de a legtöbb az országban - harmincvalahány van - az tényleg a feje tetejére állt. Úgy gondolom, hogy egy nagyon szervezett, átfogó, az egész országra kiterjedő víziközműhálózat felújítási, fejlesztési programot kell beindítani, de minthogyha erről szólna a kormányzati kommunikáció is, csak még nem árultak el részleteket. Felteszem szavazásra a Szepes Gyula Művelődési Központ álláshelyeinek 1 fővel való bővítését.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ részére engedélyezett álláshelyek számát 1 fővel emeli. Az engedélyezett álláshelyek száma az emelést követően 20,5 fő.

A létszámemeléshez szükséges költségvetési fedezet a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

250/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ álláshelyeinek megemeléséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a Szepes Gyula Művelődési Központ részére engedélyezett álláshelyek számát 1 fővel emeli. Az engedélyezett álláshelyek száma az emelést követően 20,5 fő.

A létszámemeléshez szükséges költségvetési fedezet a 2023. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra amiről a vita folyt, tehát hogy 69 millió forinttal hozzájárulunk pluszban a víziközmű-fejlesztésekhez a jövő évben.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a város vezetékes ivóvízellátásának fejlesztése céljából a víziközművek bérleti díjából befolyó összegen felül 2024. évben további 69.295.000 forint fedezetet biztosít és kötelezettséget vállal a fedezet 2024. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

Határidő:        2024. évi költségvetés

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

251/2023. (IX. 28.) határozata

 

a város vezetékes ivóvízellátásának fejlesztése céljából a víziközművek bérleti díjából befolyó összegen felül a 2024. évben további fedezet biztosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a város vezetékes ivóvízellátásának fejlesztése céljából a víziközművek bérleti díjából befolyó összegen felül 2024. évben további 69.295.000 forint fedezetet biztosít és kötelezettséget vállal a fedezet 2024. évi költségvetésbe történő betervezéséről.

 

 

Határidő:        2024. évi költségvetés

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendeletmódosítást.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../2023. (…) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 21 283 678 962 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 479 053 083 forintban, a 2022. évi maradvány igénybevételét 17 528 282 240 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 forintban, a bevételi főösszegét 43 791 014 285 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 39 072 214 148 forintban, működési célú hitel visszafizetését 4 510 303 083 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 208 497 054 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 43 791 014 285 forintban állapítja meg.”

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 240 457 053 forint, ebből

 1. a) általános tartalék 55 033 062 forint,
 2. b) céltartalék 1 185 423 991 forint.”
 3. §

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

 1. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester”

 

A rendelet tervezet melléklete annak formátuma (.xlsx) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 11 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

 26/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

 1. §

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételét 21 283 678 962 forintban, a felhalmozási célú hitelfelvételét 500 000 000 forintban, belföldi értékpapírok bevételeit 0 forintban, a működési célú hitelfelvételét 4 479 053 083 forintban, a 2022. évi maradvány igénybevételét 17 528 282 240 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések összegét 0 forintban, a bevételi főösszegét 43 791 014 285 forintban állapítja meg. A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásait 39 072 214 148 forintban, működési célú hitel visszafizetését 4 510 303 083 forintban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetési kötelezettségét 208 497 054 forintban, belföldi értékpapírok kiadását 0 forintban, a kiadási főösszegét 43 791 014 285 forintban állapítja meg.”

 

 1. §

 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(1) A 3. § (1) bekezdésében jóváhagyott kiadásokból az Önkormányzat tartalék előirányzata 1 240 457 053 forint, ebből

 1. a) általános tartalék 55 033 062 forint,
 2. b) céltartalék 1 185 423 991 forint.”

 

 1. §

 

(1) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(21) Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.

 

 1. §

 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

 

A rendelet melléklete annak formátuma (.xlsx) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A rendelet-tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem