6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

                 Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Kilenc önkormányzati ingatlant szeretnénk értékesíteni. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

    5183/1

Korponai u. 24.

681

31.300.000,-Ft + Áfa

    5183/2

Tátra u. 7.

          681

31.300.000,-Ft + Áfa

    5902

Börzsöny u. 12/A.

          767

31.600.000,-Ft + Áfa

    3349

Egervári u. 76.

        1135

41.100.000,-Ft + Áfa

    5241

Késmárki u. 63.

          988

38.800.000,-Ft + Áfa

    5252/1

Késmárki u. 52-1.

          903

34.200.000,-Ft + Áfa

    5252/2

Késmárki u. 52-2.

          907

35.600.000,-Ft + Áfa

    5073

Kolozsvári u. 16.

          690

27.500.000,-Ft + Áfa

    3343

Szigetvári u. 88.

          591

24.500.000,-Ft + Áfa

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára, településrendezési feladatai megvalósulásának biztosítása érdekében, a kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra változtatási tilalmat rendelt el.A rendelet hatálya nem terjed ki azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki.

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, azok közterületről köthetők be.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2023. október 24. (kedd) 16 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 397 vagy a +36 23 522 362 telefonszámon.

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2023. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2023. október 3.

árverseny lebonyolítására – 2023. november 7.

folyamatos hirdetésre – 2023. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 10 igen szavazattal, 7 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

257/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

 

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

    5183/1

Korponai u. 24.

681

31.300.000,-Ft + Áfa

    5183/2

Tátra u. 7.

          681

31.300.000,-Ft + Áfa

    5902

Börzsöny u. 12/A.

          767

31.600.000,-Ft + Áfa

    3349

Egervári u. 76.

        1135

41.100.000,-Ft + Áfa

    5241

Késmárki u. 63.

          988

38.800.000,-Ft + Áfa

    5252/1

Késmárki u. 52-1.

          903

34.200.000,-Ft + Áfa

    5252/2

Késmárki u. 52-2.

          907

35.600.000,-Ft + Áfa

    5073

Kolozsvári u. 16.

          690

27.500.000,-Ft + Áfa

    3343

Szigetvári u. 88.

          591

24.500.000,-Ft + Áfa

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára, településrendezési feladatai megvalósulásának biztosítása érdekében, a kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra változtatási tilalmat rendelt el.

A rendelet hatálya nem terjed ki azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki.

 

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

 

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, azok közterületről köthetők be.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

 

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

 

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

 

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2023. október 24. (kedd) 16 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adócsoport).

 

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 397 vagy a +36 23 522 362 telefonszámon.

 

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2023. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

 

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2023. október 3.

árverseny lebonyolítására – 2023. november 7.

folyamatos hirdetésre – 2023. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem