7. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érd, Duna u. 84., Érd belterület 21003 helyrajzi számú ingatlan átminősítése

                 Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Duna utcai ingatlannak még ismeretlen a jövőbeni sorsa, igazándiból ötletelések, brainstormingok zajlanak. Az előterjesztés sebészi precizitású rendbetételre vonatkozik a tulajdoni lap vonatkozásában, hogy az egészségügyi alapellátás önkormányzati feladat kerüljön ki és tegyük rendbe ezt.


Dr. Bács István képviselő: A Gazdasági Bizottságon alapvetően támogattam ezt, hiszen mint orvosi rendelő jelenlegi funkciójában tényleg nem működik, tehát nem is nagyon működhetett volna ott korábban akár Polgárőr Egyesülettől kezdve bármi. Ellenben frakción tovább gondoltuk ezt a dolgot és tényleg egy igen érdekes felvetés volt, hogy az orvosok, akik korábban itt rendeltek, azok a szomszédos épületben rendelnek most már, ami az ő tulajdonukban is áll. Amennyiben ezeknek az orvosoknak a praxisa elidegenítésre kerül bármilyen okból kifolyólag, hiszen előbb-utóbb ennek a személyhez fűződő jognak vége lesz, akkor abban a pillanatban az önkormányzat nem fog tudni helyet biztosítani a majdan jövő orvosnak, hogyha a majdan jövő orvos a korábbi praxis, illetve orvosi rendelő tulajdonosával az épület vonatkozásában nem fog tudni megállapodni. Az önkormányzat figyelmét felhívnám arra, hogy amennyiben ezt a lépést meglépi, akkor elképzelhető, hogy középtávon, és nem hosszú távon mondom, már gondja adódhat azzal, hogy nem fogja tudni hol biztosítani az orvosi ellátást, hiszen még átmeneti jelleggel sem lesz erre legalább a tulajdoni lap szerint kijelölt épülete az adott körzet vonatkozásában, merthogy az orvosoké, az nem a miénk, hanem most jelenleg az orvosoké.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Erről az a véleményem, hogy ennek az elméleti lehetősége kétségtelenül fennáll, de egyrészt rendkívül életszerűtlen, másrészt most ennek a veszélye nem fenyeget szerencsére, ellenben egy üres ingatlan ott áll, annak a hasznosításáról belakásáról, bármilyen jellegű bérbeadásáról szerintem lassan tényleg kellene gondoskodnunk. A harmadik megjegyzésem meg az, hogy ha mégis előállna ez a helyzet, akkor szerintem ezt pillanatok alatt a Hivatal és a Közgyűlés le tudja rendezni, tehát tudja módosítani.


Szűcs Gábor alpolgármester: A hídon akkor kell átmenni, amikor odaérünk. Ez lenne az első, de kicsit bővebben: maga az épület sajnos erre a funkcióra alkalmatlan, ezt azért szerintem képviselő úr is tudja. A másik része pedig, hogyha a felsőbb jogszabályok változása miatt szükségessé válik, akkor mindenképpen előtte lépni fogunk és olyan ingatlant próbálunk úgymond tartalék ingatlannak keresni, ami ténylegesen el is tudja látni a funkcióját. Ez az épület jelenleg, ahogy képviselő úr is mondta, a polgárőrség se lehetett volna ott tényleg és még egy magáncég, aki akkoriban biztonsági őrzés-védelmet látott el vagy távfelügyeletet az önkormányzatnak, sem működhetett volna alapvetően ott normális jogi körülmények között. De ez a múlt, ezt rendezni kell. Köszönjük az észrevételt képviselő úr és figyelni fogunk erre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen ezeket a lényeges hozzászólásokat. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Érd, Duna u. 84. szám alatti, 21003 helyrajzi számú, kivett orvosi rendelő megnevezésű ingatlan rendeltetési módját (megnevezését) kivett lakóház, udvarra kívánja megváltoztatni, tekintettel arra, hogy az ingatlan jelenleg nem egészségügyi alapellátás önkormányzati közfeladat ellátását szolgálja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan rendeltetési módjának (megnevezésének) kivett lakóház, udvarra történő megváltoztatása érdekében kezdeményezze a szükséges hatósági és ingatlan-nyilvántartási eljárások lefolytatását.

Határidő:        60 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 11 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

258/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érd, Duna u. 84. szám alatti, 21003 helyrajzi számú ingatlan átminősítéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező Érd, Duna u. 84. szám alatti, 21003 helyrajzi számú, kivett orvosi rendelő megnevezésű ingatlan rendeltetési módját (megnevezését) kivett lakóház, udvarra kívánja megváltoztatni, tekintettel arra, hogy az ingatlan jelenleg nem egészségügyi alapellátás önkormányzati közfeladat ellátását szolgálja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ingatlan rendeltetési módjának (megnevezésének) kivett lakóház, udvarra történő megváltoztatása érdekében kezdeményezze a szükséges hatósági és ingatlan-nyilvántartási eljárások lefolytatását.

 

 

Határidő:        60 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem