9. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megújítása iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében

                 Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Feladat-ellátási szerződés megújítása iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében, Dentomobil Informatikai és Orvosi Kft. 2024-től 2028 végéig. Dr. Farkas Anna fogorvosról van szó. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dentomobil Informatikai és Orvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2481 Velence, Csemete u. 41., cégjegyzékszám: 07-09-031999) feladat-ellátási szerződést köt 2024. január 1-től 2028. december 31-éig terjedő időtartamra a 2. iskolafogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A fogorvosi tevékenységet személyesen dr. Farkas Anna fogszakorvos látja el.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Dentomobil Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a Dentomobil Kft. az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt a továbbiakban is fióktelepként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A fióktelep működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a jogszabályban foglaltak szerint terheli.

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

261/2023. (IX. 28.) határozata

 

a 2. iskolafogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Dentomobil Informatikai és Orvosi Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2481 Velence, Csemete u. 41., cégjegyzékszám: 07-09-031999) feladat-ellátási szerződést köt 2024. január 1-től 2028. december 31-éig terjedő időtartamra a 2. iskolafogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A fogorvosi tevékenységet személyesen dr. Farkas Anna fogszakorvos látja el.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Dentomobil Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a Dentomobil Kft. az Érd, Felső utca 39-41. szám alatt található önkormányzati tulajdonú ingatlanban lévő rendelőt a továbbiakban is fióktelepként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A fióktelep működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a jogszabályban foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen