15. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Simó Károly képviselő: A víztoronnyal kapcsolatban a Krause telephelyén polgármester úrral és több képviselővel találkoztunk. A legutóbbi Közgyűlés eldöntötte, hogy megszünteti a torony védettségét azzal a feladattal polgármester úr részére, hogy terjessze a megfelelő rendeletet is elő. A helyszínen a cég képviselője elmondta, hogy 2016-ban állítása szerint azért állt meg az ügy, mert az akkori városvezetés azt kérte, hogy ne a lakóházakhoz közel legyen a telephely kijárata, hanem a Tolmács utcára, mely ipari területre néz. Kértem polgármester urat, hogy lehetőleg ez az anyagot a mai Közgyűlésig bocsássa rendelkezésemre, de valamiért ez nem történt meg. Nem tudom, mi van ezekben a jegyzőkönyvekben, mert nem vettem részt a megbeszéléseken, de kértem polgármester urat, hogy tájékoztasson, hogy mi volt 2016-ban, illetve a jelenlegi helyzetről is. Bízom benne, hogy a mostani megbeszélések a Krause-val nem azt eredményezik, hogy a telephely, mely kialakításra kerül, az a lakóházak felé néző kijárattal fog rendelkezni, hisz az a környék lakóinak a szükségtelen és indokolatlan zavarása lenne. A másik, hogy a Közgyűlésen, Egyebek napirendi pont keretében polgármester úr nagyon határozott ígéretet tett, hogy 2022-ben a Könyvelő utca aszfaltozásra kerül. Kérdésem, hogy ezt az ígéretet idén teljesítik? A Karvaly és Fülemüle utca aszfaltozására is kaptam ígéretet, bízok benne, hogy ezek betartásra kerülnek. Továbbra sem kaptam meg az önkormányzat és intézményeinek az energiaköltségeire vonatozó adatokat, kérem polgármester urat, hogy ezt pótolja. Meglepetésemre olyan választ kaptam legutóbbi felvetésemre a Sas és Fehérvári utca közötti vízelvezetés kapcsán, hogy ott nem áll fenn probléma a belvízzel. Nagyon sokat foglalkoztam ezzel, és sok előkészítő anyag is készült komoly képekkel dokumentáltan, hogy ott milyen nagy problémát jelent a talajvíz. Bízom benne, hogy a következő vízrendezéssel kapcsolatos feladatok között egy komolyabb elemzés lesz és beleveszik ezt a területet is. Ez egy nagyon belvizes terület. A Szajkó utca tekintetében a lakók hozzám fordultak, hogy az útburkolat erősen javításra szorul, másrészt pedig a 7-es útról a korlátozó táblák eltávolításra kerültek. Kérem, hogy a Magyar Közúthoz fordulva ezeket a táblákat helyeztessék vissza. A napirend során már észrevételeztem, hogy idén a Modern Városok Programról a képviselők nem kapnak tájékoztatást, ezért kérem, hogy egy, a korábbiakhoz hasonló tájékoztatást részemre küldjenek meg 15 napon belül mind pénzügyi, mind az egyes projektek tekintetében, mert a képviselők feladata, hogy kövessék ezeknek a beruházásoknak a folyamatát. Az egyik többek között a Felső utcai csomópont, melyre 2020-ban, tehát 3 évvel ezelőtt februárban azt mondta polgármester úr, hogy hamarosan indul a Soós Pékség környékén a Felső és Karolina utca kialakítása. Ez azóta sem indult el, ahogy az Ercsi úton a temetőnél sem, ahol benne van egy gyalogátkelőhely építése és a teljes Ercsi út kiépítése. A Fürdő utca estében tudomásom szerint Szűcs Gábor alpolgármester úr kapta azt a feladatot, hogy a Törökbálinttal és Diósddal közös vízrendezési kérdésnek nézzen utána. Sok idő eltelt és nem érkezett információ. Szintén alpolgármester úrnak mondanám, hogy javasoltam a Csalogány és Tolmács utcánál az aluljáró barátságosabbá tételét annak kifestésével. Akkor azt volt a javaslat, hogy legyen ez városi program és volt egy közös előterjesztésük, hogy ne csak ezt az egyet, hanem az összes többit is. Azóta ebből nem lett semmi. Ez jelenleg hol tart?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A víztorony ügyében, hogy mik voltak az előzmények, én kérdezhetném tőletek, mert te voltál a városvezetés tagja alpolgármesterként. László Ferenc kommunikációs vezető válaszolt is neked, hogy összerendezzük az iratokat és megküldjük részedre, de a mögöttes törtétnetek, hogy mi és miért siklott félre még kiegészítésre várnak, nem látok bele, hogy akkor meddig jutottatok el, illetve ki, mit akart akkor. Nem tudom a mostani ügy szempontjából ennek van-e jelentősége, de ami rendelkezésre áll, azt megpróbálják összerendezni - hozzáteszem néha érdekes dolgokat találni a hálózaton. A víztorony ügyében nem döntöttötük el, hogy lebontjuk. Elindítottuk a társadalmi egyeztetést, melynek meg kellett adni a célját. Logikai úton csak azt lehetett megjelölni célként, hogy a víztorony védettség alól kivonását megnézzék társadalmi vitában és utána jön vissza. Ez még nagyon kezdetleges formában van, még szeretnék tárgyalni a Krause tulajdonosaival, mielőtt bármilyen döntésre teszek javaslatot. Az első nyilvánvalóan az, hogy ne kelljen a tornyot lebontani, utána meg kell győződni arról, hogy a Krause milyen beruházást akar, az érdeke-e a városnak, illetve csak olyan módon képzelhető-e el a beruházás, hogy annak a torony ténylegesen az útjában áll, és valóban képes-e megvalósítani ezt? Ha ezek után az a dilemma áll fenn, hogy a torony egy nagy beruházással áll szemben, mely akár képes növelni akár 80-100 millió forinttal a város adóbevételeit és munkahelyeket is teremt, a Közgyűlésnek el kell döntenie, hogy melyik ujjába harap bele, amennyiben nincs kompromisszum. Ma még nem tartunk itt, még szakvélemények érkeznek, a Főépítész úr is eljárt ez ügyben, ma arra várnak, hogy a Krause tulajdonosaival tudjak egyeztetni. Az ügyvezetés elmondta, hogy a tornyot nem kívánják felújítani, le szeretnék bontani. Erről szeretnék a tulajdonos részéről is meggyőződni.

 

Simó Károly képviselő: A bejáratot kérdeztem, hogy honnan lenne?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezt még jelenleg nem tudja, de ti találtátok ki, hogy a Tolmács utca ipari út legyen, tehát ezzel szerintem eldöntöttétek a kérdést. Arra vonatkozóan, hogy hol lesz a bejárat, még nem hallottam információt. Ez a rész mindig is ipari övezet volt, oda épültek a házak a 60-as, 70-es évektől kezdődően. Ez nem a jelenlegi önkormányzat döntése volt. A víztoronnyal kapcsolatban egyelőre nincs döntés arról, hogy megengedjük-e a lebontást vagy sem. A pozíció az, hogy ha csak lehet, a torony maradjon. Ha a Krause mindenképpen döntést akar kicsikarni, akkor aggályos körültekintéssel meg kell nézni, hogy ez az áldozat bevállalható-e? A Könyvelő utcával kapcsolatban jó néhány utca beárazását beadtam az Érdi Városgazda részére, köztük volt a Könyvelő utca is, de ez korántsem biztos, hogy meg tud valósulni, hiszen a rezsiválság durván közbeszólt. Múlt nyártól teljesen mások az önkormányzat pozíciói, továbbá 6000 milliós, úgynevezett - egyelőre fedezetlen - működési támogatási bevételi forrással ékeltük ki a költségvetést. Azzal a jó hírrel tudok szolgálni, hogy amennyiben lehetséges, meg fogjuk csinálni, mert 150 méterről van szó, de azért vannak más fontos utcák is előtte, mint például a Nagy Lajos utca befejezése, mert azt félbehagyták, vagy a Törökbálinti útnak a két oldalán a kis útszakaszokat leburkolni, melyek most menekülő útvonal funkciókat szolgálnak ki. Az utcán van egy kút, be is szeretnélek vonni a közös gondolkodásba, mert kérte az ott élő, hogy ezzel a betonkávás kúttal kezdjünk valamit, vagy újítsuk fel, vagy temessük be. A vízelvezetésre vonatkozó választ a Városüzemeltetési és Beruházási Főosztály állította össze. Amennyiben ezt most opponálja képviselő úr, megnézik a helyszínen, hogy mi a fennálló helyzet. A táblák visszahelyezése tekintetében meglepve hallja, hogy ez történt, A Szajkó utca tekintetében tulajdonképpen útrekonstrukcióra lenne szükség. Kátyúzni ugyan tudnak, de a kopóréteget felmarni durván 50-60 millió forint lenne. Meg kell nézni, hogy gazdaságfejlesztési pályázatokban - mivel a kiszolgáló út komoly szerepet tölt be -, tudnánk–e erre pénzt szerezni a városnak. Az MVP-vel kapcsolatban, az említett két csomóponttal kapcsolatban most kaptam a jó hírt, hogy a KFF hosszú hónapok után kiadta a tanúsítványt, tehát meg tud jelenni a közbeszerzése, és ha eredményes lesz, idén megvalósulhat. A diósdi és tárnoki polgármester úrral fogok találkozni társulási tanácsülés keretében, említettem, hogy a csapadékvíz elvezetési projekteket mindenképpen fenn kívánjuk tartani, a törökbálinti polgármester úrral pedig húsvét környékén lesz megbeszélés. Spéth Géza polgármester úrral beszéltük, hogy közösen megfinanszíroznánk a határ utcák burkolását, rendezését, vízelvezetését, döntően az Árvalányhaj és a Bajuszfű utcáról beszélek. A grafitikre vonatkozóan évi 5 millió forint elkülönítésére hozott a Közgyűlés korábban határozatot, ezt azonban elvitte a rezsiválság. Három hete beszéltem Wolf Katalinnal, a Szepes Gyula Művelődési Központ vezetőjével, hogy idén szeretnénk, ha megvalósulhatna. Ha nem is 5 millió forintból, de jó lenne ismét elkezdeni az eredeti elképzelések szerint.

 

Antunovits Antal képviselő: Köszönetemet fejezem ki az Érdi Tűzoltóság részére, hogy az ófalusi parókia tetejét amikor megbontotta a nagy szél, hamar intézkedtek. Az Alsó utcában a jegenyefákat nagyon levágták, az ágak az árkokba kerültek, mely miatt azok eldugultak és az ÉKFI-nek kellett megoldani. Kérdésem, hogy ez a többletköltség mit jelent azoknak, akik így otthagyták az ágakat? Van valóban elképzelés, hogy a régi fák helyére újakat fognak ültetni? A Strabag 2019-ben megnyerte a pályázatot 570 millió forintért, most az új Pulzus cég 270 millió forintért nyerte meg a pályázatot azonban útalapcsere, kerékpárút, vízelvezetés, olajfogó nem lesz. Az úttestről lefolyó olajszennyeződés akkor így a Natrua2000 területre fog folyni? A Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben labor vizsgálaton kellett részt vennem, fél 7-kor odament és 8 órakor már ki is jöttem a laborból, megköszönöm az ott dolgozók munkáját. Az önkormányzati pincével kapcsolatban azt hallottam, hogy nem került kifizetésre. Az önkormányzati területre hordott földdel, melyre azt a választ kaptam korábban, hogy ezt el fogják szállítani, még mindig ott van. Megköszönöm dr. Asztalos Éva képviselőnek, hogy a facebook oldalon megemlítette, hogy milyen rendetlenség van a pince előtt, mert bár magam ezt többször jeleztem, nem történt semmi, de most az ÉKFI dolgozói rendet raktak. Az Eszter utcát a zöldséges boltnál egy éve szerettem volna egyirányúsítani, hogy a Piroska utcán menjen a forgalom. Kérem polgármester úr segítségét ebben. A Gereblye köz remélhetőleg térköves lesz, mert úgy tudom Szarka Gábor úrral egyeztetett polgármester úr. Az MVP program, hogy áll Ófaluban, illetve miért csökkentett projekt marad?  A különbözetet hová csoportosítják? A Hivataltól nem kaptam meg a választ, hogy szeretné megtudni a Molnár utca közbeszerzésének anyagát, amit a Pulzus cég megnyert, hogy mit fog tartalmazni a projekt. A vízelvezetésre három darab esőcsatorna lefolyó van csak betéve, a környező utcák vize hová fog elfolyni? Kérem, ennek nézzen utána polgármester úr és várom a választ.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Molnár utca felújítása azzal kezdődött, hogy a Switelsky visszaadata az első közbeszerzést. Megnyerte azon az áron, mely még szerepelt a projektben, majd azt mondta, hogy nem kívánja megvalósítani. Új közbeszerzés lett kiírva, melyre ketten jelentkeztek, ezen nyert a Strabag 600 milliós összeggel, melyre kértünk ráemelést, de nem kaptunk. Már akkor is azt gondoltam, hogy ez az összeg nagyon magas. Mivel projektpénzt visszaadni nem szeretnénk, ezért megpróbáltuk megmenteni ezt a projektet. Vannak benne olyan munkafázisok, melyet nem a közbeszerzésen nyertes cég csinál meg, hanem mi csináljuk meg, ilyen például a csapadékvíz-elvezetés. A közvilágítási elemek biztos, hogy el lettek belőle hagyva, mert kellett költséget csökkenteni, de magából a műszaki tartalomból igyekeztünk a lehető legtöbbet megtartani. A pályaszerkezet nagy része erős, tartós, arra ment korábban a téglagyár forgalma is. Egyébként a járdavezetés és minden más megegyezik az irányadó rekonstrukciós tervvel, melyet 2019. májusában tett le a Via Futura Kft., tehát ez alapján ment a közbeszerzés. Az Érdi Városgazda intézménnyel és a Városüzemeltetési és Beruházási Főosztállyal kiegészülve kellene ezt együtt megnézni, magam is majd minden második nap a helyszínen vagyok. Nem rejtem véka alá, hogy kellett kompromisszum, de amikor aközött kellett választani, hogy visszaadjuk a pénzt és lemondunk a projektről, vagy aközött, hogy bizonyos elemeket elhagyva, de azért megcsináljuk, akkor ez utóbbi történt. Sok lakóval magam is kapcsolatban állok, próbáljuk kezelni folyamatosan a problémákat, ez egy nagy beruházás. Talán ebben a legfontosabbat, a csapadékvíz-elvezetést Szarka Gáborral együtt kellene leegyeztetni, melyben szívesen együttműködök képviselő úrral. A présházzal kapcsolatban a kivitelező céggel komoly jogvita áll fenn. A sorozatos felszólítások ellenére sem takarították ki a beruházás környékét, az ÉKFI úgy szállított el minden anyagot, hogy ennek költségét felírták, az építőanyag egy részét is elszállították, természetesen ez a jogvita későbbi szakaszaiban elő fog jönni, de az állapot már tarthatatlan volt. Házon belül javaslom, hogy nézzétek meg, hogy kié az a cég és hogy lehet vele dűlőre jutni. Kifizettek neki minden pénzt, ami jár, nincs visszatartva semmi, 75%-os készültségű a projekt. Mennek a felszólítások és a jogi mederbe terelés, esetleg új részközbeszerzéssel, vagy in hous-ban, ha az ÉKFI munkatársai meg tudják csinálni a belső burkolásokat, be tudják fejezni. A cél, hogy ne kelljen visszafizetni pénzt. A gallyazásokkal kapcsolatban nagyon sok panasz érkezik. A villamosenergia gazdálkodási törvényben a póznák alatt nem lehet 4 méter magasságnál nagyobb lombkoronájú fa. Esztétikailag valóban nem szép, de ha Szeidl János szerint, aki 25 éve dolgozik a városban, azt mondja szakszerű, akkor elfogadjuk. Nem csak a heves esőzések és villámárvizek ütöttek be, hanem pusztító orkán erejű széllökések is vannak, sok esetben fákat dönt ki a szél, tehát erre elkezdtünk jobban odafigyelni, hogy ne okozzanak nagyobb gondot ezek a fák. Az Eszter és Piroska utcára vonatkozó jelzést pedig feljegyeztem.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: Abban mindannyian egyetértünk, hogy a város szempontjából a közbiztonság kérdése nagyon fontos, ezt a célt szolgálja többek között a város által kihelyezett térfigyelő kamerarendszer üzemeltetése. Nagyon komolyan befolyásolja a bűncselekmények felderítését is, hogyha egy adott területen kihelyezett térfigyelő kamera létezik, azonban ha nem működik, nem lehet használni a felderítés érdekében. Mi az oka annak, hogy a térfigyelő kamerák nem működnek, milyen lehetőségek vannak, hogy minél hamarabb üzemképes állapotba kerüljenek? A másik kérdés, hogy a bíróság jogerős ítéletében kötelezte az önkormányzatot, hogy a Műszerautomatika Kft. részére kártérítési jogcímén többszázmillió forintot fizessen meg. A mai napig e körben mekkora összeg került megfizetésre a Kft. részére? Van megállapodás körvonalazása ez ügyben, esetleges közös pontot lehet-e találni, mellyel csökkenthetnék az önkormányzat fizetési kötelezettségét? A városközpontban a parkolás nagyon nehézkes. Van elképzelés, hogy megalkossák végre a parkolási rendeletet, és szabályozzák ezt a kört?  Ha mást nem először adott területre korlátozva? Gondolok itt elsőként a centrum részre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A térfigyelő kamerák engem is nagyon foglalkoztatnak. Most az EON-tól várjuk az engedélyeztetést, ha az megérkezik, elindul az üzembe helyezés. Megkötöttük a szerződést, hogy tudjanak működni, valóban szükség van még a 77 darab kamerára. Egyeztettem a Városrendészet munkatársaival, van napelemmel működő kameratípus is, a rendőrség munkájában sokat segít valóban a térfigyelő kamerarendszer, valamint az illegális szemétlerakóhelyek megakadályozásában is. Ha valóban be lehet ilyet szerezni 200-300 ezer forintért, még pluszban azokat is szeretném, hogy kihelyezzük. Somogyi Tamás, aki az Érdi Városgazda intézményvezetője, társadalmi megbízásban közbiztonsági referens, ő a kapcsolattartó és ő végzi az engedélyeztetést. Nagyon szeretném, ha elkezdene működni a rendszer, de ez sok pénzbe fog kerülni az elszabadult rezsiárak miatt. A Műszerautomatika Kft-nek kifizettünk rendkívüli támogatásból 126 millió forintot, utána saját pénzből 4 millió forintot, majd szerencsére érkezett még 111 millió forint rendkívüli támogatás, ez már talán a bő fele a teljes követelésnek. Szóbeli megállapodás alapján egyelőre tolerálják, hogy a Pénzügyminisztériumhoz fordulunk minden fél évben és kérünk erre támogatást. A pénzt egyben nem tudják odaadni, de így próbálunk lépegetni ez ügyben. Ismét benyújtunk majd erre vonatkozó kérelmet, próbálunk majd a végrehajtást kérővel is egyeztetni. A közösségi gyűlésen, melyet tartott a város pályázati pénzből, az egyik számomra nagyon meglepő kérése volt a polgároknak, hogy legyen parkolási rendelet. Az ott lévők azt gondolták, hogy a városnak ebben lépnie kell, felvállalva az ezzel járó konfliktusokat. Valóban rossz a parkolási helyzet a belvárosban, mely beavatkozást kíván. Megköszönöm a részvételt, a Közgyűlés nyilvános ülését bezárom.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

nyilvános ülése 12:15 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester