3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda ötéves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2023. szeptember 1-jétől 2028. augusztus 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési programját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

A Közgyűlés a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig tartó továbbképzési időszakra az Önkormányzat által támogatott képzések körét az Érdi Kincses Óvodában az alábbiak szerint határozza meg:

Szakvizsgára vonatkozó alprogram tekintetében:

 • az óvodavezető utánpótlás biztosításához szükséges közoktatás vezetői szakvizsga.

Közoktatás vezetői szakvizsga:

A képzés időtartama: 4 félév

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a szakvizsgára vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 600.000,- Ft.

Továbbképzésre vonatkozó alprogram tekintetében:

 • integrált nevelést segítő továbbképzés,
 • módszertani és nevelési témájú képzések,
 • tehetséggondozás,
 • Zöld Óvoda kritérium megvalósítása és koordinálása,
 • hagyományőrzés, hagyományápolás,
 • egészséges életmódra nevelés.

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a továbbképzésre vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 400.000,- Ft.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a továbbképzési program megvalósításához szükséges évi 1.000.000,- Ft-nak az intézmény 2024-2028. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

80/2023. (III. 30.) határozata

 

az Érdi Kincses Óvoda öt éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2023. szeptember 1-jétől 2028. augusztus 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési programját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

 

A Közgyűlés a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig tartó továbbképzési időszakra az Önkormányzat által támogatott képzések körét az Érdi Kincses Óvodában az alábbiak szerint határozza meg:

 

Szakvizsgára vonatkozó alprogram tekintetében:

 • az óvodavezető utánpótlás biztosításához szükséges közoktatás vezetői szakvizsga.

 

Közoktatás vezetői szakvizsga:

A képzés időtartama: 4 félév

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a szakvizsgára vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 600.000,- Ft.

 

Továbbképzésre vonatkozó alprogram tekintetében:

 • integrált nevelést segítő továbbképzés,
 • módszertani és nevelési témájú képzések,
 • tehetséggondozás,
 • Zöld Óvoda kritérium megvalósítása és koordinálása,
 • hagyományőrzés, hagyományápolás,
 • egészséges életmódra nevelés.

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a továbbképzésre vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 400.000,- Ft.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a továbbképzési program megvalósításához szükséges évi 1.000.000,- Ft-nak az intézmény 2024-2028. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2023. szeptember 1-jétől 2028. augusztus 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési programját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezései értelmében a 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig tartó továbbképzési időszakra az Önkormányzat által támogatott képzések körét az Érdi Szivárvány Óvodában az alábbiak szerint határozza meg:

Szakvizsgára vonatkozó alprogram tekintetében:

 • az óvodavezető utánpótlás biztosításához szükséges közoktatás vezetői szakvizsga,
 • sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátásához igazodó szakirány,
 • óvodai gyógypedagógus szakirányú továbbképzési szak.

Közoktatás vezetői szakvizsga:

A képzés időtartama: 4 félév

Fejlesztőpedagógus szakirány:

A képzés időtartama: 4 félév

Óvodai gyógypedagógus szakirányú továbbképzési szak:

A képzés időtartama: 4 félév

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a szakvizsgára vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 600.000,- Ft.

Továbbképzésre vonatkozó alprogram tekintetében:

 • pedagógus kompetenciaterületekre és tartalmakra koncentráló képzések,
 • módszertani és nevelési témájú képzések,
 • integrált nevelést segítő továbbképzés,
 • tehetséggondozás,
 • Zöld Óvoda kritérium megvalósítása és koordinálása,
 • hagyományőrzés, hagyományápolás,
 • egészséges életmódra nevelés,
 • gyermekek mozgásfejlesztése
 • értelmi nevelést segítő képzések,
 • gyermeki játékok és készségfejlesztés,
 • mérési, értékelési képzés,
 • informatikai ismeretek képzés.

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a továbbképzésre vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 400.000,- Ft.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a továbbképzési program megvalósításához szükséges évi 1.000.000,- Ft-nak az intézmény 2024-2028. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 14 tagja 14 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

81/2023. (III. 30.) határozata

 

az Érdi Szivárvány Óvoda öt éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2023. szeptember 1-jétől 2028. augusztus 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési programját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezései értelmében a 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig tartó továbbképzési időszakra az Önkormányzat által támogatott képzések körét az Érdi Szivárvány Óvodában az alábbiak szerint határozza meg:

 

Szakvizsgára vonatkozó alprogram tekintetében:

 • az óvodavezető utánpótlás biztosításához szükséges közoktatás vezetői szakvizsga,
 • sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátásához igazodó szakirány,
 • óvodai gyógypedagógus szakirányú továbbképzési szak.

 

Közoktatás vezetői szakvizsga:

A képzés időtartama: 4 félév

 

Fejlesztőpedagógus szakirány:

A képzés időtartama: 4 félév

 

Óvodai gyógypedagógus szakirányú továbbképzési szak:

A képzés időtartama: 4 félév

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a szakvizsgára vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 600.000,- Ft.

 

Továbbképzésre vonatkozó alprogram tekintetében:

 • pedagógus kompetenciaterületekre és tartalmakra koncentráló képzések,
 • módszertani és nevelési témájú képzések,
 • integrált nevelést segítő továbbképzés,
 • tehetséggondozás,
 • Zöld Óvoda kritérium megvalósítása és koordinálása,
 • hagyományőrzés, hagyományápolás,
 • egészséges életmódra nevelés,
 • gyermekek mozgásfejlesztése
 • értelmi nevelést segítő képzések,
 • gyermeki játékok és készségfejlesztés,
 • mérési, értékelési képzés,
 • informatikai ismeretek képzés.

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a továbbképzésre vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 400.000,- Ft.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a továbbképzési program megvalósításához szükséges évi 1.000.000,- Ft-nak az intézmény 2024-2028. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol