5. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Diósd Város Önkormányzatával fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Elmentem Spéth Géza polgármester úrhoz, így sikerült rendezni, hogy 2023. június 30-áig él még a szerződés, két ellátási forma marad. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Diósd Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés felmondásáról szóló 309/2022. (XII.13.) határozatát visszavonja.

A Közgyűlés a 163/2019. (VI. 27.) határozata alapján Diósd Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződést közös megegyezéssel, 2023. június 30-ai hatállyal megszünteti.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szociális Gondozó Központ Érd szolgáltatási kapacitásának figyelembevételével Diósd Város Önkormányzatával egyeztetést folytasson egyes szolgáltatások tekintetében új megállapodás megkötéséről.

Határidő:        a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

83/2023. (III. 30.) határozata

 

a Diósd Város Önkormányzatával fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Diósd Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés felmondásáról szóló 309/2022. (XII.13.) határozatát visszavonja.

 

A Közgyűlés a 163/2019. (VI. 27.) határozata alapján Diósd Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződést közös megegyezéssel, 2023. június 30-ai hatállyal megszünteti.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szociális Gondozó Központ Érd szolgáltatási kapacitásának figyelembevételével Diósd Város Önkormányzatával egyeztetést folytasson egyes szolgáltatások tekintetében új megállapodás megkötéséről.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol