6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésére figyelemmel – az 56/2021. (III. 11.) határozattal jóváhagyott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót felülvizsgálta, és a Szolgáltatástervezési Koncepció jelen határozat melléklete szerinti, aktualizált változatát elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szolgáltatástervezési Koncepciót a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján küldje meg a szociálpolitikáért felelős miniszternek.

Határidő:        megküldésre – 15 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

A határozat melléklete annak terjedelme miatta a jegyzőkönyv részét képezi.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 15 tagja 12 igen szavazattal, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

84/2023. (III. 30.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdésére figyelemmel – az 56/2021. (III. 11.) határozattal jóváhagyott Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót felülvizsgálta, és a Szolgáltatástervezési Koncepció jelen határozat melléklete szerinti, aktualizált változatát elfogadja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elfogadott Szolgáltatástervezési Koncepciót a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 111/A. § (4) bekezdésében foglaltak alapján küldje meg a szociálpolitikáért felelős miniszternek.

 

Határidő:        megküldésre – 15 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak terjedelme miatta a jegyzőkönyv részét képezi.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol