9. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: A Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határának módosítása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javaslom, hogy javítsuk ki a településrészi önkormányzat területi határ megvonására vonatkozó határozatunkat. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat létrehozásáról szóló 264/2022. (XI.24.) határozatát a területi határ vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határa: M7 autópálya – Tetőfedő utca – Ötvös utca – település közigazgatási határa.

A határozat további részei változatlanul maradnak hatályban.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

87/2023. (III. 30.) határozata

 

a Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat létrehozásáról szóló 264/2022. (XI.24.) határozatát a területi határ vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja:

 

Fenyves-Parkváros Településrészi Önkormányzat területi határa: M7 autópálya – Tetőfedő utca – Ötvös utca – település közigazgatási határa.

 

A határozat további részei változatlanul maradnak hatályban.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen