10. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Sürgős: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

              Előadó:        dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: A Közbeszerzési Szabályzatot úgy módosítanánk, hogy lehessen elektronikus szavazatot is leadni.


Simó Károly képviselő: Az indoklás egy mondatára reagálva kérdezném, hogy mi az oka annak, hogy ezt ilyen sürgősen kell, mi az oka annak, hogy nem lehet normálisan a bíráló bizottságokat összehívni és végig vinni? Egy konkrét példával szemléltessem: van most egy keretközbeszerzés, ha jól értesültem, ami arról szól, hogy például VEKOP forrásból történő csomópontépítések, útfelújítások megtörténjenek. Hozzám elég fura információk jutottak el. Előfordulhat-e az, hogy csupán annyi annak az előterjesztésnek a lényege, hogy a papírozás az előre eldöntött, tehát előre eldöntik, hogy ki, melyik cég hol fog dolgozni, és majd utólag lepapírozzuk és ennek a törvényesítése zajlik, hogy haladjunk és gyorsan e-mailben és elektronikusan lebonyolítsák, mert azt gondolom, hogy nem véletlenül van a törvényben az, hogy bíráló bizottságnak lenni kell, az nem egy formaság. A bíráló bizottságban törvény szerint megfelelő szakértelemmel levő embereknek kell lenni, és hogyha ők azt aláírásukkal igazolják, hogy minden törvényes és minden rendben volt, akkor azt hiszem, hogy annak súlya van és továbbra is azt gondolom, hogy az volna a helyes, hogy megoldható és összehozhatók a bírálóbizottságok. Nem hiszem, hogy ez problémát jelenthet, úgyhogy nem javasolnám ezt a módosítást. Arról nem is beszélve, hogy nyilván megint az előző napirendnél is felmerült az, hogy mi ebben a sürgős, hisz hogyha ez a Közbeszerzési Szabályzat ez évek óta van, akkor miért most hirtelen, egy nappal a Közgyűlés előtt derül ki, hogy hirtelen ezen módosítani kell.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyrészt 2023-at írunk, hadd lehessen elektronikusan szavazni, ha szükséges. Másrészt pedig egy csomó szavazást le kell majd bonyolítani a következő napokban, hetekben és nem veszíthetünk időt, ez a sürgősség indoka. Ami pedig a közbeszerzési eljárások szabályszerűségének a finom kritikáját illeti, ezeket visszautasítom. Európai uniós nyílt nagy közbeszerzésekről van szó, EKR felületen minden nyomon követhető, látható. A Miniszterelnökséggel karöltve csináljuk ezeket, visszük ezeket, úgyhogy nem merül fel ilyen kétely. Felteszem szavazásra a határozati javalatot

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 30/2016. (II. 26.) határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozatával módosítja, egyúttal annak – a határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt szövegét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdése alapján jóváhagyja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          Dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 11 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

314/2023. (X. 26.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 30/2016. (II. 26.) határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozatával módosítja, egyúttal annak – a határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt szövegét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdése alapján jóváhagyja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           Dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem