13. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntésDr. Csőzik László polgármester: A védőnői feladatok átadás-átvételével kapcsolatosan előállt helyzet rendezése szükséges a Bajcsy-Zsilinszky út 143. alatti rendelőben. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 6525/A/3 helyrajzi számú, természetben Érd Bajcsy Zs. út 143. szám alatti rendelő albetéten fennálló haszonélvezeti jogot – a védőnői önkormányzati alapellátási feladat megszűnésére tekintettel – 2023. október 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

  1. A döntés feltételeként a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak újabb háziorvosi körzet kialakítása esetén vállalnia kell, hogy a fenti albetétben a feladatot ellátó személynek ingyenes használati jogot biztosít a háziorvosi praxis ellátásának időtartamára.
  2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges megállapodást aláírja.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 16 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

320/2023. (X. 26.) határozata

 

a 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 143. szám alatti ingatlan (egészségház) albetétjének használatával, és a fennálló haszonélvezeti jog megszűnésével összefüggő döntésről

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1/1 arányú tulajdonát képező érdi 6525/A/3 helyrajzi számú, természetben Érd Bajcsy Zs. út 143. szám alatti rendelő albetéten fennálló haszonélvezeti jogot – a védőnői önkormányzati alapellátási feladat megszűnésére tekintettel – 2023. október 31. napjával közös megegyezéssel megszünteti.

 

  1. A döntés feltételeként a Remin Gyógyszer-kiskereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságnak újabb háziorvosi körzet kialakítása esetén vállalnia kell, hogy a fenti albetétben a feladatot ellátó személynek ingyenes használati jogot biztosít a háziorvosi praxis ellátásának időtartamára.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához szükséges megállapodást aláírja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol