14. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Felvilágosítás kérésekSimó Károly képviselő: Az első téma, hogy mikor fognak megépülni az ígért gyalogátkelőhelyek?  A kérdés háttere, hogy 2019-ben már ki voltak jelölve. Az egyik a választókörzetemben van, a másik viszont nincs a választókerületemben ugyan, de mivel sokat foglalkoztam vele, fontos lenne. Szó volt a Fehérvári úton az iskolába igyekvő gyerek esetében a Papagáj utcánál lévő bizonyos jelzőlámpás kialakításról, hogy valóban tudjanak átkelni a Fehérvári úton. Ez fontos dolog lenne, hiszen forgalmas útról van szó és hiába van a zebra, ott nagyon nagy sebességgel közlekednek. Mondhatnám azokat a gyalogátkelőket is, amiket 2019-be már kijelöltek. A Szent István úton van három, van a Kutyavári útnál, a Balatoni útnál, illetve van az Alsó utca és Edit utcánál, ami szintén a választókerületem határában van, ezek lényegében a Marianum iskola előtti gyalogátkelők. Úgy gondolom, hogy 4 évnek elegendőnek kellett volna lenni arra, hogy egy már kijelölt gyalogátkelőhely megépüljön. Mikor fognak ezek megépülni?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Kutyavári útit, ami közel 30 millió forintos beruházás, mert a Kamilla utcában a parkolóhelyek és a vízelvezetés rendezésre is hozzátartozik, azt idén szeretnénk még a meglévő OTP fejlesztési hitel felhasználásával megvalósítani. A többit szeretnénk jövőre, ahogy lehet, de a Balatoni útit, a Lótusz utca környékit valószínűleg el kell hagyni, ugyanis a Közút olyan feltételeket szabott, hogy támfal épüljön a túloldalon, járdasziget épüljön középen, ami még egy tavaszi árazás szerint is 40 millió forintba kerül, tehát az valószínűleg késedelmet szenved. Ezen kívül a Tárnoki úton fejeződik még be idén, ahogy megjön az engedély, bár ez nem volt a kérdések között, de fontos. A Napsugár óvoda előtt nem volt benne a Tárnoki út rekonstrukciójában a zebra, utólag kellett megterveztetni. Megjött az engedély, az engedélyben előírtak egy közvilágítási plusz projektet, és azt is engedélyeztetni kell, ezt várjuk az E.ON -tól, ahogy megérkezik, felfestjük. A többit meg jövőre. Elfogadja képviselő úr a választ? Amennyiben nem, szavazni szükséges róla.


Simó Károly képviselő: Nem tudom elfogadni, mert mint ahogy említettem, 4 évnek csak elegendőnek kellett volna lenni. Egyetértek, hogy valóban kell engedélyeztetni, nagyon komoly előírások vannak, de azért 4 év alatt csak jó lett volna ezt megcsinálni, tehát a választ nem tudom elfogadni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ha jól emlékszem, majdnem 1 év 3 hónap volt csak a tervezői rész. Azt mindenkinek tudnia kell, hogy fölfesteni a csíkokat az tényleg egy délelőtt, de előtte szakhatósági engedélyek szükségesek. Tehát képviselő úr nem fogadta el a választ, a közgyűlésnek szavaznia kell róla. Kérem, hogy fogadjuk el a választ.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 9 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

321/2023. (X. 26.) határozata

 

„Mikor fognak megépülni az ígért gyalogátkelő helyek?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Simó Károly települési képviselő „Mikor fognak megépülni az ígért gyalogátkelő helyek?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérésére adott polgármesteri választ elfogadta.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 


Simó Károly képviselő: Mikor fog megépülni a Tolmács utcának a Velencei út és a 7-es út közötti szakasza? Ez egy Modern Városok Programban szereplő beruházás, 4 évvel ezelőtt építési engedéllyel és tervekkel rendelkezett. Láttam különböző előterjesztéseket, de nem kaptunk róla tájékoztatást képviselőként, különösen nem kaptam az ott területileg illetékes önkormányzati képviselőként a 2. választókerületben, hogy hol tart ez a beruházás, mikor fog megvalósulni? A pénz, ami erre volt, az most hol van, mire lett költve egyáltalán, mi a státusza a beruházásnak?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hadd válaszoljak Orbán Viktorosan: „jövőre”. Előkészítettük, nagyon sok munka volt vele, a MÁV-val voltak beakadások, kezeltük, területvételek, terveztetések, de túl vagyunk a nehezén. Abban a keretmegállapodásos közbeszerzésben, amiben 3 nyertest hirdetünk, abban jóval több szufla van, tehát annak a kontójára indítható, szerintem jövőre megvalósítható.

 

Simó Károly képviselő: Kérdésem az is volt, hogy mi a státusza? Nem tudom ezt elfogadni, mert nem igaz, hogy 4 évbe telik egy ilyen beruházás úgy, hogy volt már építési engedélye és volt már terve, még akkor is, ha egyetértek azzal, hogy nem könnyű a MÁV-val, de 4 év azért mégiscsak 4 év. A választ nem tudom elfogadni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Lázár Jánost tudom idézni: ,,Mindenki, aki a beruházásokat gardírozza, az tudja, hogy a munkaterület átadás előtt 4 év a kezdés.” Felteszem szavazásra a válasz elfogadását.Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 4 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

322/2023. (X. 26.) határozata

 

„Mikor fog megépülni a Tolmács utca Velencei út és 7-es út közötti szakasza?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Simó Károly települési képviselő „Mikor fog megépülni a Tolmács utca Velencei út és 7-es út közötti szakasza?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérésére adott polgármesteri választ elfogadta.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Simó Károly képviselő: A Gulyás tanya melletti technológiai és innovációs park 2018-ban indult el. Kötöttünk Pest Vármegye Önkormányzatával egy együttműködési megállapodást arra nézve, hogy Pest Vármegye egy több, mint 1 milliárd forintos beruházást hozott volna ide, magas hozzáadott értékű cégeket telepített volna, és ennek érdekében még egy pályázatot is kiírtak, amit meg is nyertünk 250 millió forint összegben arra, hogy a terület közművesítve legyen. Kértem polgármester úrtól még a nyáron, hogy legalább kaszálják le. Azt a választ kaptam, hogy nem tudják, hogy az önkormányzat intézményei közül kinek kellene lekaszálni. Jelenleg egy többmilliárdos beruházásból, ami 4 év alatt akár már át is fordulhatott volna, hogy legyenek ott olyan cégek, amelyek iparűzési adót fizetnek, jelenleg egy elhagyatott területet látunk, még arra sem képes a város, hogy lekaszálja. Hol tart ez a beruházás, illetve mi a helyzet? Nem hallottunk semmit amióta az új városvezetés van, még egyetlen egyszer szóba sem került, hogy mi a helyzet ezzel az együttműködési megállapodással, amit megkötöttünk Pest Vármegye Önkormányzatával.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Dehogynem tudjátok azt képviselő úr, hiszen nézitek a www.kozbeszerzes.hu oldalt. Pest Megye Önkormányzata, mint konzorciumi partner lényegében nem végzett semmilyen érdemi munkát ebben a ciklusban. Felvettem a kapcsolatot elnök úrral, utána annak az nkft-nek a felelős vezetőjével, akihez a projekt tartozott. Nem haladt előre az ő részükről, még hatályos támogatási szerződésük sincs, amivel lehetne kezelni, tehát ők gyakorlatilag feladták ezt a projektet, én úgy értelmezem legalábbis. A mi részünket illetően pedig a következő a helyzet: Zsirkai László volt a projektgazda, ő volt az, aki eljuttatta odáig ezt a projektet, hogy a közmű ellátottság javítása volt a fő cél, meg tudott valósulni a távközlés, a villamosenergia és a gáz. Megtörtént a projektelőkészítés és aztán kétszer is szembesülni kellett azzal a helyzettel, hogy a projekt előkészítése során nem tudom ki, hogy, milyen alapon vétette el azt a hibát, hogy a csatorna és az ivóvíz rákötésnek a biztosítására mintegy 8-10 millió forint volt odarendelve támogatási összegként. Mindegyik közbeszerzési eljárásnak a végeredménye az lett, hogy nagyságrendekkel nagyobb összegért lehetett volna megcsinálni. Én megpróbáltam az ÉTV-vel, az ÉTCS-vel megoldások után nézni, hogy lehet ezt még olcsóbban megoldani, de 300 millió forint volt már majdnem a végén, de több 100 millió forint. Nézd meg a közbeszerzési eljárásnak a végeredményét, tehát maga a beruházás kis híján a projektnek a teljes összegét elvitte volna. Kértünk ráemelést, melyet elutasítottak, tehát idáig tudtunk eljutni, ennél a projektnél nem tudunk továbbmenni. Ha a projekt így zár, az a cél, hogy elkerüljük a visszafizetési kötelezettséget. Hosszú távon ezt a területet vagy értékesítési versenyben meg kell hirdetni beruházóknak, a meglévő terveket lehet bevonni, de ez a pályázat ebből a kis összegből nem tudott úgy megvalósulni, ahogy azt eredetileg eltervezték. Minden erőfeszítésünk ellenére a konzorciumi partner semmilyen érdemi munkát nem végzett, talán egyszer megpróbált a ciklus elején egy közbeszerzést véghezvinni, ami eredménytelen lett, és utána pedig hamvába halt az egész.


Simó Károly képviselő: A legutolsó információm a Pest megyei képviselőktől az az, hogy eredményes közbeszerzés volt, sőt megkötött vállalkozási szerződés is volt erre. Azt gondolom, hogy ezt mondani, hogy hát akkor ez nem sikerült, majd eladjuk a 6 hektáros telket, ez bűnös felelőtlenség, tehát én ezt nehezen tudom elfogadni, hogy van egy jó elképzelés, az, hogy ott magas hozzáadott értékű cégek telepedjenek le, készítsük elő a közműveket. Ezt meg lehetett volna oldani, nagyon nagy befolyással van az önkormányzat az ÉTCS-re és az ÉTV-re, biztos vagyok benne, hogy el lehetett volna érni, hogy a közműellátottság olyan módon meglegyen, hogy ki tudja szolgálni azokat az igényeket. Lehet, hogy nem kell felöltöztetni és a jövő hetet is beletenni a közbeszerzésbe, akkor nem kerül 300.000.000 forintba. Azt gondolom, hogy az a projekt jól elő volt készítve, tehát jó lett volna azt befejezni. Nem tudom a választ elfogadni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez egy hitvita, a képviselő úr ezt gondolja, mi meg megtettünk mindent, csak ismételni tudnám magamat. Sajnálom, hogy nem érződik ki a szavaimból, hogy egyébként ezt a projektet mennyire komolyan vettük, és egyébként azt is elmondom, hogy már amikor idejöttünk, azt mondta a hivatal, hogy eleve halálra ítélt projektként kezeltétek ti is a Gulyás tanyát. Akkor most én mondom azt, hogy szerintem meg igen, és az, hogy a megyei önkormányzat megpróbált egy közbeszerzést, ami hamvába halt, az nem egy érdemi lépés, tehát semmilyen beruházási elem nem történt, rögtön elengedték utána a projektmenedzsmentet. Felteszem szavazásra a válasz elfogadását.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 9 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

323/2023. (X. 26.) határozata

 

„Hol tart a Pest Megye Önkormányzatával közösen megvalósítandó Innovációs és Technológiai Park kivitelezése?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Simó Károly települési képviselő „Hol tart a Pest Megye Önkormányzatával közösen megvalósítandó Innovációs és Technológiai Park kivitelezése?”, tárgyban benyújtott felvilágosítás kérésére adott polgármesteri választ elfogadta.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Simó Károly képviselő: A választókerületemben lévő Ercsi úti, illetve a Felső és Karolina utcai csomópont és a hozzá kapcsolódó beruházás, mindkettő Modern Városok Program, illetve az egyik talán VEKOP forrásból is zajlik. Pontosan milyen műszaki tartalommal valósul ez meg? A legutóbb nem kaptam választ, hogy mikor indul el, viszont kaptam olyan információkat, hogy konkrétan a Strabag, aki részese ennek a keretközbeszerzésnek gyakorlatilag már kész tényként kezeli azt, hogy ő fog ott dolgozni. Nem tudom, hogy lezárult-e már a verseny újra nyitása, de elég fura lenne, hogyha a verseny újra nyitásának lezárása előtt ilyen dolgok történnének. A rosszabb az az információ, amit kaptam, hogy nem az eredetileg kiírt és műszaki tartalom valósulna meg. Azt gondolom, hogy annak beruházásnak része kell, hogy legyen az útfelújításon kívül minimum a temetőnél a gyalogátkelő, minimum a kétoldali járda, illetve a csapadékvíz-elvezetés, hisz ezek logikusan hozzátartoznak, illetve a Jegyző utca és Ercsi út csomópontnak a rendezése. Ha ezek nincsenek benne, akkor ezzel a beruházással, sok 100 millió forint elköltéssel egy olyan problémát veszünk a nyakunkba, ami például a vízelvezetés, hogyha nincs rendesen megoldva, akkor az a későbbi években nagyon nagy problémákat generál. Bízom benne, hogy ezek az információk, amik hozzám eljutottak, nem valósak. Kérem polgármester urat, tisztázzuk, hogy pontosan milyen műszaki tartalmat terveznek az Ercsi úton, illetve a Felső utca - Karolina utcánál?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az Ercsi út teljes egészében megújul, a vízelvezetés rendezve lesz, a végén lesz egy új járda a temetőnél, a meglévő járdát a Kós iskola előtt rendezzük, a Jegyző utcai csomópont ezt feltételezi. Úgy gondolom, hogy a járda most nincs benne, de meg fogjuk tudni csinálni jövőre. Ezek a VEKOP-os közbeszerzések most azzal járnak, hogy az összes pénzt el akarjuk költeni év végéig, hogy ne kelljen visszaadni az uniónak egyetlen eurócentet se, és ami műszaki tartalom nem tud ebből megvalósulni, azt az MVP, tehát a magyar forrás kontójára igyekszünk jövőre megcsinálni. A Soós Pékség előtti Felső utcai beruházásnál meg 4 gyalogátkelőhely lesz, továbbá lesz a zeneiskola előtt egy parkoló és a lépcső is megújul, ivóvízvezeték rekonstrukció a szervízúton, illetve a szervízútnak teljes egészében megtörténik a felújítása, illetve a forgalomtechnika is megvalósul a legjobb tudomásom szerint.


Simó Károly képviselő: Bízom benne, kérem, hogy esetleg írásban jelezzen vissza, hogy a Kinga utca is benne van-e ebben? Az előző műszaki tartalomban benne volt a Kinga utca is, a szervízútról felkanyarodva az Ilona utcáig. Kétszáz méteres kis szakasz, jó lenne, ha benne lenne az is, ha már ez megtörténik. Mindenképpen vannak dolgok, amelyeket jó, hogy hallok. Azt nehezen tudom elfogadni, hogy egy el nem fogadott Modern Városok Program II. forrásra hivatkozva azt mondod, hogy ezek majd megvalósulnak. Az előbb mondtam, hogy ezek egybetartoznak, tehát ez a felújítás nem véletlenül volt így tervezve, ugyanis hogyha korábban közbeszerzésen például a Felső utca - Karolina utcánál, a pékség előtt volt már egy megkötött szerződés, akkor azt jelenti, hogy valaki ezt ebből a pénzből meg tudta volna csinálni, tehát ne hivatkozzunk pénzügyi kérdésekre, mert volt már, aki ezt elvállalta, egy megkötött szerződés. Itt ebben a teremben azt mondtad 2020. januárjában, hogy hónapokon belül indul, de azóta nem indult el, tehát a választ nem tudom elfogadni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azok a tervek, amelyeket ránk hagytatok szakszerűtlennek voltak, át kellett ezeket dolgozni. Mi sem bizonyítja ékesebben, mint az a közbeszerzés, amit még 2019. márciusában ti folytattatok le az összes csomópontra, és amelyek közül csak néhány talált gazdára, mert nem tudta a piac hogy kezelni. Az örökség, amit kaptunk, az messze volt a csodálatostól, tehát nem véletlen az, hogy a terveztetési folyamatokat a KFF-en keresztül elindítottuk újra. Aztán akkor jött a jogszabályváltoztatás, hogy nem lehet a kiviteli tervet a kivitelezéssel együtt közbeszereztetni. Kiviteli tervek berendelése, majdnem mindegyik projektre külön tervező nyert, azt mondta, hogy majdnem kuka az engedélyes terv, át kellett azokat nagyon sokszor dolgozni, újra kellett indítani az engedélyeztetési folyamatot és egy uniós nyílt közbeszerzés lefolytatása legalább 1 év, de inkább másfél év. Ez versenyfutás volt az idővel, tehát ezt az egész időtávot lerövidíteni nem tudom, hogy lehetett volna jobban. Végig rajtavoltunk ezeknek a projekteknek a végrehajtásán, a szerencse szerintem kísért minket, mert most egy olyan időpillanatban tudjuk elkölteni az összes pénzt, amikor lehet, hogy olcsóbban találnak gazdára ezek a beruházások, mintha mondjuk a tavalyi év végén került volna ki egy eredményes közbeszerzés a piacra, vagy egy érvényes közbeszerzési kiírása piacra. Sokkal nagyobb volt az árskála. A cél, hogy az összes projekt az összes műszaki tartalommal meg tudjon valósulni az MVP-ben foglalt határidőre, azon belül valóban volt egy uniós rész. Felteszem szavazásra a válasz elfogadását.

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 16 tagja 10 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

324/2023. (X. 26.) határozata

 

„Pontosan milyen műszaki tartalommal valósul meg az Ercsi út felújítása és a Felső utca – Karolina utcai csomópont és kapcsolódó beruházás MVP forrásból?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérésre adott válasz elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Simó Károly települési képviselő „Pontosan milyen műszaki tartalommal valósul meg az Ercsi út felújítása és a Felső utca – Karolina utcai csomópont és kapcsolódó beruházás MVP forrásból?” tárgyban benyújtott felvilágosítás kérésére adott polgármesteri választ elfogadta.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol