15. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

 

Dr. Bács István képviselő: Az előző gyalogosátkelőhelyekkel kapcsolatos felvetéshez mondanám, hogy a szeptemberi Gazdasági Bizottság ülésére érkezett az Ercsi út felújításával kapcsolatban egy előterjesztés, mely szerint a Magyar Állammal közös tulajdont kellett rendezni. Hat kérdésre határozottan azt mondta az ügyintéző, hogy a járdák felújításra kerülnek végig, sőt a buszmegállókig, ahol nincs járda. Az ügyintéző megmutatta a terveket azzal, hogy majd egy későbbi fedvényterv fog megvalósulni, mely közbeszerzésen van, és az lesz a megvalósulási terv. A Gazdasági Bizottság kérte, hogy a következő ülésére hozza be a terveket, de még ezeket nem láttuk. Kérem, ha a tervek rendelkezésre állnak, az ígéret szerint a bizottság elé kerüljenek be. A Kerülő és Sugár utca építésével kapcsolatban kérdésem, hogy 2023. október 30-ig tart a kifüggesztési határidő az útépítési engedélyre vonatkozóan, bárki megtekintheti az adott honlapon, hogy a beruházás mikor indul, hogy tervezik, hiszen azért terveztetnek valamit, mert optimális esetben tudják, hogy mit szeretnének, illetve hány embert érint. A lakosoknak hívják fel a figyelmét, hogy az adott honlapon elérhetőek a tervek, tekintsék meg és véleményezzék.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Utánanézünk, hogy mi volt, de ha valóban úgy van, ahogy mondtam, hogy a járda nem fér bele, akkor jövőre valahogy megoldjuk a maradványösszegekből, legalábbis azon leszünk, de naponta változik a helyzet. A Kerülő és Sugár utcára vonatkozóan csak a terveztetésre lehet felhasználni MVP-s pénzt, a kivitelezésre nem, a kormányelőterjesztés szerint. Az a döntés született, hogy nézzük meg, mit mond a közbeszerzés. Komoly verseny volt, nagyon széttartó volt az ajánlatok köre, nagy különbségek voltak közöttük. Úgy döntöttünk, hogy megcsináljuk, hogy legyenek meg az engedélyes tervek, hátha eljutunk oda, hogy lehet ráemelést kérni. Egy ilyen tervezett útépítés beruházás csatornával, vízelvezetéssel, járdával és közvilágítással mai áron bőven túl van a fél milliárd forinton, erre viszont jelenleg nincs pénz, inkább MVP II-be való projekt. A Mély utca tetejéről indult volna az állami projekt, azonban nem jutott pénz a kivitelezésre. Egy olyan 5,5 méter széles aszfaltos bicikliút épülne Százhalombatta óvárosig, mely a mezőgazdasági járműveket is ki tudná szolgálni. Ez még távoli, a részletes kiviteli tervekre is szükség lesz, mely külön közbeszerzés tárgya.

 

Dr. Bács István képviselő: Hívjuk fel hivatalos csatornán a lakosság figyelmét, hogy 4 nap áll a tervek megismerésére rendelkezésükre.

 

Antunovits Antal képviselő: Az ófalusi Duna-parton történő szórásos temetkezések esetében már év elején is felhívtam a figyelmet, hogy ennek valamilyen korlátot kellene szabni. Felháborítóak az ott lévő állapotok, a koszorúk fákra történő csavarozása és a mécsesek otthagyása. A Duna-parton kirándulók fel vannak háborodva, hogy temetkezési helyet csináltak a szigeten.  Kérem, hogy ez ügyben ténylegesen lépjen fel polgármester úr. Az Éva utcai árkot lekaszálták, azonban a fű eldugította a medret. Polgármester úr ígéretet tett arra, hogy a híd alatt ki lesz takarítva, kérem az intézkedést. A Járom utcából hoztam egy petíciót, melyet majd átadok. A lényege, hogy az utcát egyirányúsították, most 20 ember kéri a korábbi forgalmi rend visszaállítását. A Gereblye utával kapcsolatban polgármester úr kezet adott rá, hogy Szarka Gábor, a Városgazda vezető munkatársa letérkövezteti. Ez hogy áll? Az Éva utcában bejelentettem, hogy beszakadt az út, rátolták a kőport. Kérem, hogy ahol korábban aszfalt volt, ott azt az állapotot is állítsák helyre. A Bolyai Általános Iskolánál, a Kornélia utcai patkánytanya ügyben sem történt semmi. Kérem, hogy tegyenek valamit. A gyalogosátkelőhelyet továbbra is hiányolom a piacnál és a dr. Romics László Egészségügyi Intézménynél, pedig közvilágítás is ki van építve. A Júlia utcában egy cég kábelezést végzett, a maradék földet végigterítették, majd rászórták a murvát a sárra.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Szeretném a nyilvánosságot megszólítani, hogy szeretném a Duna-part helyzetét rendezni. Mindenki készüljön fel arra, hogy aki koszorút, emléktárgyat, mécsest helyezett ki, az felszámolásra kerül. Az MVP keretből bontásra kerül az a rész, oda pedig tereprendezés van tervezve asztalokkal és padokkal, és az említett helyzet így megszűnne.

 

Antunovits Antal képviselő: Esetleg máshol hozzanak létre valami kis emlékhelyet.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Járom utca helyzetének utánanézek, nem tudom, hogy került sor az egyirányúsításra, a levelet pedig kérem. A Gereblye utcát beáraztattam, mintegy 30-40 millió forint lenne, ha a Szent Mihály teret is megcsinálnánk belőle, erre saját forrásból nincs pénzünk. A Molnár utcai felújítás kapcsán a lakosoknak már említettem, hogy beadnánk egy kérelmet a Miniszterelnökségre, hogy a maradványösszegekből ezt a forrásmennyiséget átcsoportosíthassuk. Konkrétan erre a célra kértem, hogy a fel nem használt összeget át tudjunk tenni, erre várom a választ. Bízom benne, hogy karácsonyig megvalósulhat. A patkánytanya ügyének utánanézünk a Kornélia utcában. A piacnál lévő gyalogosátkelőhellyel kapcsolatban, az FVS-nek a része a piac felújítása is, melyben a parkoló, bejárás, járdák felújítása szerepel, ezzel pedig a zebrákat is rendeznénk. A Júlia utcai kábelfektetés ügyében a céggel kell felvenni a kapcsolatot a helyreállítás ügyében. Jelzem, hogy a Júlia utca aszfaltozását is elkezdtem beáraztatni. A Júlia és Judit utcát összekötő Hosszú utca esetében van egy magántulajdonos és van néhány helyrajzi szám mely állami, ezek rendezését megkezdtük. A temetőtől kezdenénk el az aszfaltozást. A Judit utca aszfaltozása nagyon drága lenne, a rétegrend vizsgálat során kiderült, hogy rengeteg réteget kellene kiemelni ahhoz, hogy a Judit utcát le tudjuk aszfaltozni, így a duplája lenne a költsége, mint egy normál aszfaltozásnak.

 

Dr. Asztalos Éva képviselő: A dombosvárosi fiókgyógyszertár létesítésével kapcsolatos tárgyalások hol tartanak jelenleg? A Kalotaszegi és Tátra utca kereszteződésében lévő térfigyelő kamara működése helyreállt-e, mert egy nagyon problémás kereszteződésről van szó. Tudomásom szerint nem működik ez a kamera.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Erre a két kérdésre most nem tudok válaszolni, utána fognunk nézni.

 

Simó Károly képviselő: Egy Ukrajnából menekült, menedékes státusszal rendelkező édesanya keresett fel, hogy a 4 éves gyermekét szerette volna elhelyezni a Tállya utcai óvodában, azonban elutasították. Hogyan lehet elérni, hogy menedékes státusszal felvegyék a gyereket, mert a szeretne dolgozni az édesanya. A köznevelési törvény szerint jogosult lenne erre. Tavaly szeptember óta nem kaptam meg az energiaköltségekre vonatkozó adatokat, valamint az elmúlt közgyűlésen kértem a gördülő fejlesztési terveket az ÉTV és ÉTCS Kft-re vonatkozóan. A Pintyőke és Fürj utca sarkán sem történt meg a megígért kaszálás, bár most megoldódott az ősz beköszöntével a probléma. A Felső utcánál a Karolina utcán befelé hatalmasat csattan a víznyelő, ebből hatalmas baleset lesz. Értem, hogy folyik a közbeszerzés, de a karbantartást akkor is el kellene végezni, mert balesetveszélyes. A Tolmács utcánál ismételten kérem azt a kis szakaszt, hogy csinálják meg, hogy gyalogosan át lehessen menni száraz lábbal a kisbolt előtti járdáról a vasútállomáshoz. Több lakó adott be peticíót, melyről semmilyen visszajelzést nem kaptam. Az egyik ilyen a Könyvelő utca, mely kapcsolódik az Ercsi úthoz. Nagyon furcsa lenne, ha az Ercsi utat megcsinálnák, a Könyvelő utcát meg ezzel egy időben nem. A Júlia utcával kapcsolatban az ott lakók kérdezték, hogy mi lesz az utcával? Legalább a 6-os útig, a felüljáróig meg kellene oldani, mert ez egy nagyon forgalmas út. Ugyanúgy nem kaptam választ a Tollnok, Titkár, Tanácsos és Képviselő utcára vonatkozóan. Kérem, hogy ezeket pótolják. Jelen közgyűlés előtt nem volt a Fenntarthatósági Bizottságnak hivatalos ülése. Röviddel ezelőtt megtudtam, hogy volt egy megbeszélés. Jegyző úrtól kérdezném, hogy ennek mi volt a minősítése, mert tudomásom szerint közérdekű téma volt a napirenden. Mit jelent, hogy meghívó rendkívüli fenntarthatósági bizottsági megbeszélésre? Miért zárják ki a képviselőket ennek a véleményezéséből? Sajnálom, hogy Lengyel Péter kiment a teremből, mert a Sport Bizottság ülésével kapcsolatban úgy értesültem, hogy komoly személyes adatok szivárogtak ki az előterjesztések kapcsán. Megkérdeztem volna a véleményét erről. A Tepecsnél, a volt Duna Intermodális Logisztikai Központnál, melyet 2011-ben kezdtünk el tervezni Érd határában, polgármester úr azt nyilatkozta, hogy 2021-22-ben tárgyalt egy céggel a megvalósításról. Mikor tárgyalt legutóbb polgármester úr a céggel, illetve milyen ütemezésre lehet számítani?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A bizottsági ügyekkel kapcsolatban, a fásszárú növények és zöldterület védelmével kapcsolatban kértem, hogy készüljön egy rendelettervezet, kiderült, hogy a témának sok leágazása van, sok érdeket is sért, melyeket nehéz kombinálni. Úgy gondolom, ha a vonatkozó bizottság tart erről egy informális ülést, abban nincs semmi kivetnivaló. A konkrét előterjesztés azért nem tudott elkészülni, mert még a hivatalon belül is vannak ellentétes álláspontok, viszont a témával a bizottság szeretett volna foglalkozni. A Sport Bizottság esetében elnök urat ugyanúgy zavarta, ahogy mindkettőnket, ez nem szándékos tévesztés volt. Tudomásom szerint hozzátettek egy olyan táblát, melyben az alkalmazottak megbízási szerződéseinek összege szerepelt, ez nem került ki a nyilvánosság felé, azok látták, akiknek van feladatuk a 100%-ban az önkormányzati tulajdon működtetésével kapcsolatban, hogy ezt áttekintsék, de úgy gondolom, nincs benne olyan adat, ami valakit sértene. Minden utcából jönnek petíciók az aszfaltozásra, szeretnék minden utcát aszfaltozni, ahogy lesz pénz. A Könyvelő utcából bejött hozzám egy úr, aki kérte az utca aszfaltozását, valamint, hogy a kutat vagy tűntessük el vagy újíttassuk fel. Ezt akkor megígértem neki, azóta nyomaszt. Abban bízom, hogy az Ercsi út felújítása kapcsán ezt meg tudjuk csinálni. Törekszünk arra, hogy amikor MVP forrásból van maradványösszeg, akkor ezt fel tudjuk használni burkolásra. A Tolmács utcai beruházás, talán a Tollnok utcai kapcsán hasonlóra sor kerülhetne. Az energiaköltségekre vonatkozóan a Közgazdasági Főosztály nagyon sokat dolgozik, nagyon részletes a leírás, nekem sincs a birtokomban, de meglesz, át fogom adni. Van egy nagyon durva növekmény a közétkeztetésnél, valamint a közvilágítás esetében, elsősorban erre kértem támogatást. Nagyon bízom benne, hogy a tavasszal ígért 83 millió forintos rezsivédelmi alap megnyílik az önkormányzatok számára, és ebből fogunk kapni év végére valamekkora összeget. A gördülő fejlesztési tervet aznap mondtam, hogy adjuk ki, utánanézek. A Tepeccsel kapcsolatban a 2021. évben jöttek a befektetők, támogatásunkról biztosítottuk őket. Ez egy óriási projekt, ide gyártás nem jönne, kizárólag logisztika települne, a HIPA bevétel érdemben növekedhetne. Ebben nem gondolom, hogy kialakulna nézeteltérés közöttünk, hiszen benne van az agglomerációs törvényben, a területrendezési tervben és a HÉSZ-ben is. Utoljára 2022. januárjában beszéltem velük, úgy mentek el, hogy akkor mennek a Kormányhoz. A beruházó részéről az volt a kérés, hogy a XXII. kerületi és érdi polgármester, valamint a két terület országgyűlési képviselője is értsen egyet, hogy ez kell, és ők megkeresik a minisztériumot. Mind a 4 szereplő egyetértett, beszerezték az informális támogató nyilatkozatokat és a helyettes államtitkár úrnál kezdődtek el a tárgyalások. Most érkezett a kormányhatározat, hogy kiemelt központi beruházás lesz. Amiről képviselő úr beszélt, az nem az a projekt, ez attól függetlenül megy, mint a teherforgalmi kikötő. Fennáll egy véderdősáv kijelölés, a másik, hogy a közigazgatási határnak a 200 méteres távolságát át kell hidalni, ebben az állami főépítész és Lázár János miniszterelnöksége tud segíteni. A beruházóval az elmúlt héten egyeztettem, ez fontos elem Érd jövője szempontjából, és ez nem környezetszennyező tevékenységet jelentene, csak logisztikát az ígéret szerint. Megköszönöm a figyelmet, a közgyűlés nyílt ülését bezárom, melyet zárt ülés követ.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

nyilvános ülése 13:30 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester