3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Beszámoló a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívott:     Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ Érd intézményvezetője; Bíró László, az Intézményi Gondnokág intézményvezetője

 

 


Dr. Csőzik László polgármester: Jelen van az ülésen a Szociális Gondozó Központ vezetése. Köszönjük szépen a munkátokat. Azt látjuk, hogy nagyon komoly volt a tábor, jó programok voltak, sikeres és eredményes volt. Mivel nincs kérdés, megköszönöm a munkát és szeretném kérni a Közgyűléstől, hogy szavazatával támogassa a beszámoló elfogadását. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 


Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai, valamint az Intézményi Gondnokság pénzügyi beszámolóját a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról.

Határidő:        döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

301/2023. (X. 26.) határozata

 

a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Szociális Gondozó Központ Érd szakmai, valamint az Intézményi Gondnokság pénzügyi beszámolóját a 2023. évi nyári napközis tábor lebonyolításáról.

 

 

Határidő:        döntés továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen