6. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Rendőrségi körzeti megbízottak kinevezésének véleményezése

            Előadó:           dr. Csőzik László polgármester
Dr. Csőzik László polgármester: Máj Dávid törzsőrmester és Bodó Béla főtörzsőrmester urak kinevezésének véleményezése következik. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság támogatta a körzeti megbízotti kinevezésüket. Felteszem szavazásra a Máj Dávid törzsőrmester körzeti megbízottá való kinevezéséről szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Máj Dávid r. törzsőrmester 2023. november 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

307/2023. (X. 26.) határozata

 

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Máj Dávid r. törzsőrmester 2023. november 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra Bodó Béla főtörzsőrmester körzeti megbízottá való kinevezéséről szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Bodó Béla r. főtörzsőrmester 2023. november 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja – titkos szavazással – 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

308/2023. (X. 26.) határozata

 

rendőrségi körzeti megbízott kinevezésének véleményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a körzeti megbízotti szabályzatról szóló 26/2015. (XII. 9.) ORFK utasítás II. fejezet 11. pontjára tekintettel úgy nyilatkozik, hogy Bodó Béla r. főtörzsőrmester 2023. november 1-jei hatállyal történő körzeti megbízotti kinevezésével egyetért.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester