8. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Javaslat játszótér létrehozására a Csalogány utcában

            Előadó:           Simó Károly települési képviselő

 


Dr. Csőzik László polgármester: A Gazdasági Bizottság egy átfogó módosítást fűzött a határozati javaslathoz.


Simó Károly képviselő: A madárneves utcák lakói, akik a Fehérvári úttól délre laknak, nem telik el olyan hónap, amikor meg ne keresnének, hogy a környéken jó lenne egy játszótér, hiszen nagyon messze vannak a legközelebb elérhető játszóterek. A Nagyállomás mellett van egy nagy MÁV terület. Az egyik probléma az, hogy folyamatosan kell küzdeni a MÁV-val, hogy azt karban tartsa, mert nekik az egy kieső üres terület és a karbantartás általában sokadik felszólításra történik meg. A másik viszont, hogy kiváló lehetőség lenne, hogy egy játszótér épüljön ott. 2021-ben meg is kerestem a MÁV-ot, akik írásban úgy nyilatkoztak, hogy ezt nagyon szívesen ingyenesen, tehát térítésmentesen ideadnák az önkormányzatnak közfeladatra, például játszótérre. Azt gondolom, hogy ott a környéken még egy ilyen lehetőség nincs, hogy ingyen, pénz nélkül lehessen egy ilyen területet biztosítani. Az is egy szerencsés együtt állás, hogy a 2023. évi költségvetésben van 50 millió Ft előirányzat játszótérépítésre és most október 26-án beszélgetünk erről. Hogyha eddig nem indult el játszótér előkészítés, akkor tisztelettel azt javasolnám, hogy 50 millió forint, ami jelenleg a költségvetésben van, az legyen erre fordítva. Tehát van egy ingyenesen elérhető állami terület, van 50 millió Ft előirányzat a költségvetésben, minden együtt áll. Azt gondolom, hogy most ez egy támogatható dolog lenne, hisz úgy érzékelem, hogy most már kifogytak a kifogások, tehát most már tényleg ezt meg kellene csinálni. Ami a bizottsági módosítót illeti, megmondom őszintén nem pontosan értem a dolgokat. Azt javasolja a bizottság, hogy felkéri a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a MÁV-val, hogy ingyenesen bérleti szerződést kötni, de hát 2021-ben leírták, hogy persze szándékuk van, amennyiben az önkormányzat részéről ilyen megkeresés érkezik, az a részükről támogatható. Az első pont az máris teljesült, nincs értelme erről határozni külön, ez már megtörtént 2 évvel ezelőtt. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg a lehetőségét, hogy 2024-ben tud-e forrást biztosítani. Ez 3 oknál fogva problémás. Az egyik ok az, hogy a költségvetés az nem a polgármester hatásköre. A polgármester előterjesztést tesz a költségvetés elfogadásához, amit a Közgyűlés hoz meg, tehát nem a polgármesternek kell erről döntenie, hanem a Közgyűlésnek, ezért is tettem úgy a javaslatot, ahogyan most tettem, hogy a Közgyűlés döntse el, hogy most ezt az előirányzatot erre fordítja. Értelemszerűen nincsenek illúzióim, tehát hogyha ma október 26-a van, akkor decemberig, a költségvetési év végéig ez nehezen tud végigmenni. Ilyenkor az szokott történni, hogy ez az előirányzat megy tovább, tehát a 2. pont az úgy teljesül, hogy tulajdonképpen a 2023-as erre előirányzott 50 millió forint az megy tovább automatikusan a 2024. évre. Igazából a bizottsági módosító 2. pontja az automatikusan teljesült. Éppen ezért azt gondolom, hogy az eredeti határozati javaslat teljesen egyértelmű. Tehát benne van a feltétel, korábban nyilatkozott a MÁV arról, hogy ingyenes bérleti szerződést tud kötni. Hogyha ez le is lesz írva konkrétan a felek között, akkor ebben az esetben a Közgyűlés eldöntötte, hogy itt egy játszótér lesz. A 2. pontban, hogy folytassa le a tárgyalást, akkor a konkrét szerződést, hogy milyen feltételekkel történik a térítésmentes bérleti konstrukció, itt kell telekalakítás és egyebek. Azt gondolom, hogy ebben kellene elindulni, és ha 2 évvel ezelőtt, amikor először ezt előterjesztettem ez elindult volna, akkor most már ezen túl lennék, de üsse kő, legalább most ez induljon el, tehát ennek a telekalakítása és a bérleti konstrukció kialakítása. A 3. pedig, hogy döntse el a Közgyűlés, hogy e mellett van pénz, mert csak arról tárgyalgatni, hogy ideadják a telket és majd meglátjuk, hogy akkor egyszer valamikor lesz erre pénz, az nem jó, hisz, mint ahogyan említettem itt, ezen a környéken, a választókörzetemben az egyik legfontosabb kérdés az ott lakóknak az, hogy itt ez a játszótér épüljön meg. Azt gondolom, ha most ezeket a döntéseket úgy, ahogy én javasoltam meghozza a Közgyűlés, akkor is még időbe telik amíg ez megvalósul, de legalább már konkrétan elindult és lehet tudni, hogy ez valóban tényleg meg tud valósulni. Egyébként pedig maga a határozati javaslat is arról szól, hogy a szükséges lépések történjenek meg és tudjon megtörténni legalább jövőre ennek a játszótérnek a megépítése.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az, hogy ide lehet játszóteret építeni, vagy jó dolog játszóteret építeni, azt nem vitatom természetesen. Az is rendben van, hogy egy egyéni képviselő lobbizik a saját választókerületéért. Az nincs szerintem rendben, hogy a képviselő úr 2014 óta tagja a testületnek - mondom egyébként mindenkinek, amikor ilyenekről beszélgetünk, akkor mindig nézzük már meg, hogy milyen az önkormányzat anyagi helyzete. Ha lenne pénzünk bőven, régen megépült volna természetesen. Erről szól leginkább ez a történet, mert én is mondhatnám, hogy lehet, hogy a kiadási előirányzatok szerint számtalan jó dolog ott van és kihüvelyezhető a rendeletből, csak akkor aki mond A-t, akkor mondjon B-t is, mert a bevételi oldalon meg ott van 6 milliárd forintos működési támogatás beírva, és abból 34 millió Ft teljesült mindezidáig. Van egy takarékos, szigorú költségvetési gazdálkodásunk, egy olyan cash-flow tervünk, amit szinte minden héten, majdnem minden nap nézünk, hogy ne álljunk fejre. Úgy néz ki ma a prognózis, de ez is változhat, szinte naponta változik a helyzet, hogy ha nem is lesz 6 milliárd Ft a vége, azért az durva lenne, de a mai tudásuk szerint, ha nem kapunk segítséget, akkor mínusz 600, mínusz 800 millió Ft között záródik az év. Ezt el kell kerülni. Ma küldi el a titkárságvezető Pintér Sándor miniszter úrnak és Varga Mihály miniszter úrnak azt a levelet, amit írtam, amiben rendkívüli működési támogatás iránt folyamodok, hiszen annyira elszálltak a kiadási tételeink és a bevételeink meg nagyjából stagnálnak, hogy kormányzati támogatás nélkül ezt nem lesz módunk kiékelni. Ugye korábban, az előző ciklusokban mindig jött 7-800 millió Ft. Most nem akarok belemenni abba a vitába, amit vagy százszor lefolytattunk itt, hogy milyen elvonások voltak. Az a lényeg, hogy kizárólag pénz kérdésnek fogom fel képviselő úr, ezért azt mondom, hogy idén mi saját forrásból minimálisat tudtunk fejleszteni. Saját forráson belül az OTP fejlesztési hitelt égettük, abból egyébként készült egy kvázi játszótér, ez a Bem téri Szivárvány Óvodának az udvara, ami a legeslegnagyobb meglepetésemre és örömömre mintaként fog szolgálni szerintem a jövőre nézve. Az összes piaci árazásra, tervezői költségárazásra rácáfolva jóformán harmadáron sikerült saját munkaerőből megépítenünk, megcsinálnunk az udvart. Érdemes ebbe az irányba tovább mennünk, az egyik sürgős előterjesztés is erről szól. Idén nem reális, jövőre reális lehet, nem tudjuk pontosan. A költségvetési időszaknál, az elfogadás időszaknál ki kell, hogy derüljön és akkor van egy másik dolog, hogy van még számos választókerület, a többi képviselő is nyúz, ha nem is hoz be saját előterjesztést, de azért mondogatják. Ófaluban a Hamzsabég téren kellene játszóteret csinálni, Érdligeten a Forrás téren. Dr. Asztalos Éva képviselőasszony körzetében ott van a Fundoklia környéke, fent pedig a Vihorlát utcai volt temető. Nagyon sok helyen merült fel hasonló és akkor miért pont ezt? Szerintem, ha lesz jövőre saját forrásunk, akkor alighanem egyre lesz. Azon gondolkodom folyamatosan, hogy ezt hogy lehet megugrani és mindig oda lyukadok ki, szerintem a legtisztességesebb az lenne, hogyha bevonnánk a lakosságot ebbe. Vagy egy internetes szavazást írnánk ki erről, vagy valahogy megkérdeznénk. Ha a Csalogány utcába akarnák a legtöbben, akkor oda csináljuk. Megpróbálunk egyébként kettőt is, ha lehet. Soha nem a jó szándékkal van a baj, hanem a pénzügyi lehetőségekkel, tehát teljesen rendben van a cél, az ember csak egyetérteni tud vele, a MÁV-val meg lehet kötni a szerződést, akár most is, függetlenül attól, hogy mondjuk 3 év múlva, 2 év múlva - ebben partner vagyok. Szerintem ezen lendüljünk is túl, bár nem ingyenes bérletnek hívnám, hanem vagy haszonkölcsönnek vagy ingyenes használati jognak, ez teljesen mindegy, ha odaadják, akkor ezzel meg tudunk birkózni. Van is jó kapcsolat a MÁV-val most már szerencsére, úgyhogy képviselő úr ez a helyzet, a fiskális korlátok azok azért megrajzolják a pályaívét, ezt tudom mondani.


Simó Károly képviselő: Remélem, hogy nem azt kell mondjam a hozzászólásom végére, hogy nem akarásnak nyögés a vége. Reagálnék azért pár dologra, amit polgármester úr mondott. Egyrészt a legutóbbi Pénzügyi Bizottságon azért az kiderült, hogy az adóbevételek azok jóval a terv fölött vannak, tehát van itt pénz. Azért gondolom, hogy ugyanazt, amit az előbb mondtam megismétlem, 50 millió forint, ami a jelenlegi költségvetésben van. Ha ez nem megvalósítható, akkor kérdés, hogy miért van benne? Csak azért, hogy lehessen mondani, hogy 6 milliárd Ft hiányzik. Erről nagyon sokat beszéltük a költségvetéskor, de nem vinném el ebbe az irányba egyrészt, másrészt azt gondolom, hogy van itt pénz és pontosan amint polgármester úr is mondta, hogyha ez elindulna a MÁV-val, az nem gyors történet, az több hónap, amíg sikerül megkötni ezt a dolgot, mindenképpen átcsúszik ez a jövő évre. Legyen már meg a döntés arról, hogy ez elindul, ez az összeg ez erre van szánva - azt gondolom, hogy van az önkormányzatnak és lesz is, mert az állam eddig is biztosított, most is biztosítja a megfelelő összegeket, ami az önkormányzat működéséhez kell. Eddig is az önkormányzatnak, amióta dr. Csőzik László a polgármester, ugyanúgy megadta azokat a rendkívüli pénzügyi támogatásokat, amiket korábban kapott. Ebből nagyon sok fejlesztést sikerült megvalósítani az elmúlt években. Az, hogy szavaztassuk, nyilván egyértelmű, hogy ha valaki kiteszi szavazásra, hogy hol épüljön játszótér, akkor mindenki a saját körzetét fogja mondani. Azt gondolom, hogy ez így nem kivitelezhető, mert akkor annyi a kérdés, hogy honnan tudnak többet, vagy milyen módon. Azt gondolom, hogy a Közgyűlésnek itt van egy felelőssége. Tettem egy javaslatot, érveltem a mellett, hogy ez egy kivételes lehetőség, hogy a MÁV-tól kaphatunk egy nyeles telket, tehát nem kell erre költeni, van pénz a költségvetésben, le van tárgyalva, induljon el és akkor nyilván, ahogy jönnek a következők, azok is majd meg tudnak valósulni. Érdligeten is azt gondolom, hogy kell játszótér, Ófaluba is kell játszótér, Parkvárosban is kell - ezeket mind aláírom. A második választókerület képviselőjeként a mellett érvelek, hogy itt, ahol van egy ilyen kiváló lehetőség és pluszban még megoldjuk azt a problémát is, hogy az a terület nem egy elhanyagolt terület a MÁV-nál, hanem rendbe lesz tartva, tehát nemcsak egy játszótér az előnye, hanem az is, hogy a terület rendben van tartva, és az ott lakók nem kell nézzék az elhanyagolt területet. Tisztelettel kérem, hogy az eredeti határozati javaslatot úgy, ahogy megfogalmaztam, fogadja el a Közgyűlés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Volt egy olyan mondat, ami nagyon durván, vadul nem igaz, hogy ugyanazok a pozíciók lennének. Úristen, egy picivel több a helyi iparűzési adóbevétel mondjuk, de a másik oldalt is nézzük már meg. Az 1-9. hónapnak az adatait a kiadásokban. Tavaly 9,9 milliárd Ft-ból működtünk, ma 11,9 milliárd Ft a fenntartás, a működés költsége, de úgy, hogy közben megy a takarékoskodás ezerrel lényegében minden fronton. A menza, a közétkeztetés csak annyira durván elszállt tudjuk jól, az élelmiszeripari anyagárak szűk 1 milliárd Ft volt még 2 éve és sanszos, hogy 2,6-2,7 milliárd Ft lesz a vége, és ebből az állam egyelőre 771 millió forintot adott normatíva ágon. Tehát ezek nem nőttek, vagy minimális mértékben nő a normatíva vagy egyáltalán nem nő, pariban nincs a kettő egymással. Csak azt akarom mondani, de legyen úgy, hogy a mai levelem célba ér és Pintér Sándor miniszter úr kijárja az 1 milliárd Ft-ot a minisztertársánál. Ha kegyesek lesznek hozzánk és kiegészítik ezt a geppet, akkor sok mindenre lesz lehetőség akár még az év utolsó hónapjában is, de tényleg lássátok, érezzétek azt, hogy nagyon nehéz a helyzet, mert minden drágult és az önkormányzatnak nincsen ársapkája, nincsen támogatása ezekre, a benzinárakra, egyebekre, tehát a piacon kell beszereznünk kőkeményen. Borzasztóan elszállt minden szolgáltatás ára, bérköltség is nőtt. Egész egyszerűen úgy néz ki, hogy így megnőttek a kiadások és egy picit növekedtek a bevételek, nagyra nyílt az olló. Az a strukturális probléma Érd város költségvetésében, ami 30 éve megvan és mi, bennfentesek, akik itt átláttuk és alakítgattuk a költségvetést tudtuk, hogy van egy ilyen, tehát hogy a városnak a területéhez, az itt élő lakosok számához, a fenntartandó intézmények számához képest alacsonyak a saját bevételeink – ez a legnagyobb probléma. Ez a kinyílt olló most a rezsiválság hatására nagyon durván megnövekedett és mutatja magát, hogy mondjam teljes szépségében, idézőjelben a szépséget. Ezzel meg kell küzdenie ennek a városnak. Attól tartok, hogy az önkormányzati finanszírozási rendszer központi átalakítása nélkül ez nem fog sikerülni, hogy azt meghaladjuk. Vagy minden évben lesz ez a kitettség, hogy na most akkor kapunk pénzt, nem kapunk pénzt, lesz működési támogatást, nem lesz. Mire az ipari parkokra, a gazdasági övezetekre szolgáló területek esetleg benépesülnek és esetleg elkezdenek termőre fordulni - mindenki tudja, aki ismeri az építési beruházásokat, meg a szakmát, az mondjuk innentől számolom, és idejönne 10 AVL-szerű cég, legalább 3-4 év, de inkább 4-5 év, mire elkezd termelni a városnak. Ez velünk lesz a következő időszakban is, ez a strukturális probléma, de irtózatosan messze mentünk az eredeti témától. Képviselő úr, ha  én a helyedbe lennék, nagyjából ugyanezeket mondanám el, szerintem ez fordítva is igaz. Reméljük a legjobbakat, én azért örülnék, hogyha lenne a Csalogány utcában játszótér, ennyit tudok mondani.


Simó Károly képviselő: Az utolsó mondatodhoz csatlakoznék polgármester úr, ha örülnél neki, akkor légy szíves szavazzátok meg, és akkor el lehet indulni. Tényleg messze mentél a költségvetés helyzetének taglalásában. Csak egy dologra hívnám fel a figyelmet, 50 millió forintról beszélünk és az előbb elhangzott, hogy csak a működés az 11-12 milliárd Ft, nem azt mondom, hogy kerekítési hiba, de nem olyan jelentős összeg, amit ne lehet megoldani úgy, hogy egyébként nem az idei költségvetést terheli. Tisztán, világosan látszik, hogy nem most kell ez a pénz, hanem amire odaérünk az vélhetően 2024 lesz, most csak a döntést kellene meghozni, hogy elinduljon, hogy tényleg ezt lehessen biztosítani. Egyébként pedig csatlakozzak én is ehhez a költségvetési kérdéshez. Valahogy eddig minden más önkormányzat meg tudta oldani ezeket a kérdéseket. Nyilván a költségnövekmények mellett megvannak a bevételnövekmények és mind az adóbevételek, mind az állami támogatások nőnek. Sőt lesznek rendkívüli támogatások is. Azt gondolom, hogy nem egyedül az érdi önkormányzat az, ahol nőttek a költségek. Mindenhol nőttek. A központi kormányzat, mint ahogy eddig is, ezután is mindent meg fog adni, hogy az önkormányzatok a kötelező feladataikat ellássák. Az egy másik kérdés, hogy itt helyben ezekből a pénzekből hogyan gazdálkodnak, de erről majd a költségvetésnél beszélünk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Annyiszor elmondtuk ugyanazt, úgyhogy akkor javaslom, hogy a Gazdasági Bizottság javaslatát fogadjuk el. Nem tudjuk azt már csiszolni tovább, de úgy értelmeztem az ingyenes bérletet, hogy ingyenes használat. Felteszem szavazásra a Gazdasági Bizottság módosító javaslatát.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági Bizottsága a Csalogány utcában játszótér létrehozásáról szóló határozati javaslatot az alábbi módosítással javasolja elfogadni a Közgyűlésnek:

„Határozati javaslat

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az érdi a 18473/12 hrsz-ú ingatlanon játszótér létesítésével kapcsolatban kezdje meg a tárgyalásokat a MÁV Zrt-vel és az állami tulajdonossal, hogy ingyenes bérleti szerződést tud-e kötni az ingatlanra vonatkozóan.
 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a város 2024. évi költségvetésében játszótér létesítésre az önkormányzat tud-e forrást biztosítani.

Határidő:        1. pont tekintetében: azonnal

 1. pont tekintetében: 2024.03.15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 


Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 9 igen szavazattal, 5 nem szavazattal és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

311/2023. (X. 26.) határozata

 

módosító javaslat elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése ,,A Csalogány utcában játszótér létrehozása” című előterjesztéshez a Gazdasági Bizottság által benyújtott módosító javaslatot elfogadta.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a módosított határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett határozati javaslat:

 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az érdi a 18473/12 hrsz-ú ingatlanon játszóteret kíván létesíteni, amennyiben az állami tulajdonossal ingyenes bérleti szerződést tud kötni az ingatlanra vonatkozóan.
 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy – a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselőjének bevonásával – a MÁV Zrt-vel folytassa le a tárgyalásokat a Nvtv. 11. § (13) bekezdése szerinti térítésmentes bérleti konstrukció kialakításáról, a szükséges telekméret megjelölésével.
 3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy 50 millió forintot biztosít a Csalogány utcai játszótér létesítésére a 2023. évi költségvetés „Játszótér építés” előirányzat terhére.

Határidő:        1. pont tekintetében: azonnal

 1. pont tekintetében: a 2023.11.30
 2. pont tekintetében: 2023.11.30

felelős: dr. Csőzik László polgármester„

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az érdi a 18473/12 hrsz-ú ingatlanon játszótér létesítésével kapcsolatban kezdje meg a tárgyalásokat a MÁV Zrt-vel és az állami tulajdonossal, hogy ingyenes használati szerződést tud-e kötni az ingatlanra vonatkozóan.

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a város 2024. évi költségvetésében játszótér létesítésre az önkormányzat tud-e forrást biztosítani.

Határidő:        1. pont tekintetében: azonnal

 1. pont tekintetében: 2024.03.15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

312/2023. (X. 26.) határozata

 

a Csalogány utcában játszótér létrehozásáról

 

 1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az érdi a 18473/12 hrsz-ú ingatlanon játszótér létesítésével kapcsolatban kezdje meg a tárgyalásokat a MÁV Zrt-vel és az állami tulajdonossal, hogy ingyenes használati szerződést tud-e kötni az ingatlanra vonatkozóan.

 

 1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy a város 2024. évi költségvetésében játszótér létesítésre az önkormányzat tud-e forrást biztosítani.

 

 

Határidő:        1. pont tekintetében: azonnal

 1. pont tekintetében: 2024.03.15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Tartózkodik

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen


Dr. Csőzik László polgármester: Frakcióvezető úr kérésére, 10 perc szünetet rendelek el.