9. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Sürgős: A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalása

Előadó:           dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Következik a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának megtárgyalása a temetői rendeletünk vonatkozásában, ami első látásra elég nyakatekertnek tűnik. A Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot és a rendeletet is.


Simó Károly képviselő: A temetői díjakról szóló rendelet módosításakor pénzügyi elemzés is volt, és a Pénzügyi Bizottságon is hosszasan beszéltünk és több dolgot jeleztünk. Egyrészt azt, hogy nem indokoltak azok a brutális díjemelések, bizonyos tételeknél 100 %-kal emelte meg a többség a díjat, mi ezt akkor is elleneztük, és mint ahogy az a törvényességi észrevételből is kiderült, bizonyos részei nem is voltak jogszabálynak megfelelőek. Azt gondolom, hogy le kellene vonni a tanulságot, hogy nem lehet az érdi emberek ellenében az érdi emberek terheit ilyen módon növelni. Arra hivatkozik az előterjesztő egy újabb trükkös díj bevezetésével, hogy a temető üzemeltetésében kellenek pénzek. Nagyon hamar kiderült, hisz egy hónappal a rendeletmódosítás elfogadása után megérkezett a Városgazdának a beszámolója a temetőről, amiből kiderült, hogy szó nincs arról, amit egy hónappal előtte mondtak, valójában a működésre elegendőek azok a díjak, amelyek korábban is voltak. Semmi nem indokolta, hogy egyik évről a másikra 50 %-kal növekedett volna a költség, hiszen látszott az, hogy például az energiaköltségek is minimális mértékben nőttek, tehát semmi nem indokolta ezt a mértékű díjemelést. Semmi másról nincs szó, csak pénzbeszedésről. Nyilván azoktól szedik be ezt a pénzt, akik sajnos a temető szolgáltatásait igénybe kell, hogy vegyék. A Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában tett észrevételekkel maximálisan egyetértek, azt gondolom, hogy ezt így nem lehet és nem szabad, tehát javaslom ezt a törvényességi felhívást elfogadni és tisztelettel kérem, hogy tegyenek le arról a szándékról, hogy ha egyik módon nem sikerül, akkor néhány szó, kötőszó vagy vessző megváltoztatásával újból pénzbehajtást akarnak. Fogadják azt el, hogy az eddigi díjak is fedezik a temető működtetési költségeit. Az olyan nagymértékű fejlesztés, amiről szó volt korábban, arra nem ebből lesz pénz, az máshonnan lesz és kérem, hogy a többség álljon el attól a szándéktól, hogy ilyen mértékben növeljük továbbra is a díjakat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A legutóbbi vita után megnéztem, hogy milyen alátámasztások születtek azokban a ciklusokban, amelyekben ti vezettétek a várost. Jelentem semmilyen, tehát semmilyen alátámasztás nem jött. Ehhez képest most, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy az általános infláció is vágtat, szóba került az ágazati infláció, ami szerintem nehezen értelmezhető egy temetői szolgáltatás esetében, mert szinte minden, az élet minden területéhez kötődik, tehát én ráhúznám az általános inflációt, szóval igenis elszálltak a költségek. Ezek a szolgáltatókat, a temetkezési vállalkozásokat terhelik. Szerintem azért a temetkezési vállalkozások nem annyira szegény cégek - és akkor most finoman fogalmaztam. A másik az, hogy azért arcpirulás nélkül ezt így elmondani, egy olyan 10 év után, amikor az előző önkormányzat átadta a terepet és a lehetőséget egy olyan magánvállalkozásnak, amely ezer szállal kötődött személyileg az előző városvezetéshez és az összes hatósági díjat jóformán saját maga szedte be magának a város helyett, erre egyébként Harmat Béla hívta fel a figyelmemet. Ebből ügy is van, 60 millió forint akkori árakon az, ami nem az önkormányzat kasszájába érkezett be hatósági díjként, hanem úgymond ki lett privatizálva az egyik ilyen vállalkozáshoz. Tehát egy ilyen időszak után egy kicsikét óvatosabban érdemes fogalmazni.


Dr. Bács István képviselő: Az előterjesztés sürgősségének az okáról kérdezném polgármester urat, illetve jegyző urat. Merthogy ezt az előterjesztést meg kell tárgyalnunk, az július vége óta köztudott. Meg kellett volna tárgyaljuk a szeptemberi Közgyűlésen. Ekkor a Polgármesteri Hivatal munkatársai szerint erre azért nem került sor, mert a Polgármesteri Hivatal határidő-hosszabbítást kért. Tehát a szeptemberi Közgyűlés előtt tudtuk, hogy ezt az előterjesztést legkésőbb a mai Közgyűlésen meg kell tárgyaljuk. Szerintem ez úgy lett volna elegáns és jó megoldás, hogyha nem titkoljuk azt, hogy van ez a törvényességi észrevétel, hanem beterjesztjük azt, hogy ebben a két pontban hatályon kívül helyezzük a rendeletünket, majd pedig, hogyha az Érdi Városgazda valamilyen oknál fogva nem képes ezt a 9000 forintot kinyögni magából és megmondani a jogcímet határidőben, akkor azt módosítóként behozza az előterjesztő vagy bárki, aki ezt szeretné, hogyha elfogadnánk. Megkérdezném, hogyha tudtuk, hogy legkésőbb a mai Közgyűlésen ezt meg kell tárgyalni, mi indokolja, hogy ezt tegnap este kapták meg a képviselők, illetve a bizottsági tagok, hogy véleményezzék ezt az előterjesztést. Ez egyszerűen nem volt egy sürgős előterjesztés, ezt 3 hónapja tudjuk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez nem volt egy egyszerű kérdés, hivatalon belül sem volt egységes a jogértelmezés, az utolsó hétig bezárólag mentek a belső viták.


Dr. Feik Csaba jegyző: Igazat kell adnom dr. Bács István képviselő úrnak abban a vonatkozásban, hogy igen tudtuk, hogy vannak jogsértő rendelkezései a temető rendeletünknek, hiszen a törvényességi felhívást időben megkaptuk. Ami a késedelmet okozta, az pontosan amiatt volt, hogy a törvényességi felhívás kapcsán voltak olyan díjtételek, amelyeket ki kellett venni, ugyanakkor mind a temetőüzemeltetésnek, mind az önkormányzatnak a költségvetését befolyásolta volna a kieső bevétel. Ezt kellett pótolni. Erre vonatkozóan igazából tegnap- tegnapelőtt kaptuk meg a végleges javaslatot a temető üzemeltetőjétől és emiatt tudtuk csak késedelemmel beterjeszteni ezt a rendeletet. Maga a rendelet-tervezet egyébként elkészült a szeptemberi Közgyűlésre, csak emiatt csúszott, meg egyébként volt egy törvénymódosítás is és azt is figyelembe kellett venni, ahogy polgármester úr utalt rá, tehát jogértelmezési kérdések is voltak. Nem egyszerű egyébként a törvénymódosítást értelmezni sok esetben, így aztán saját magam kértem a Törvényességi Főosztály vezetőjét a Kormányhivatalnál, hogy biztosítsák számunkra azt, hogy ne a szeptemberi, hanem az októberi ülésen fogadhassuk el a rendeletet és erre igent is mondtak.


Dr. Bács István képviselő: Ezt értem, megértem, de akkor jegyző úr is csak megerősített engem abban, hogy ezt több mint egy hete tudják már, hogy ezt ma tárgyalni fogjuk, akkor ezt pénteken ki kellett volna küldeni, hogy lesz ez a napirendi pont és esetleg azt a sort kihagyni, vagy hogyha nem kihagyják, akkor pedig módosítóként valaki benyújtja, mert hogy rendelet-tervezet és akkor szavazunk róla. Arra szeretném kérni polgármester urat és tisztelettel kérem jegyző urat is, hogy amennyiben van rá mód, akkor ezeket a sürgős előterjesztéseket, amiket valójában tudvalevőleg tudjuk, hogy lesznek, ezeket időben küldjék ki, mert az, hogy a tegnapi Jogi és Közbiztonsági Bizottság ülése előtt egy órával kapják meg a tagok, akik már egyébként akkor úton vannak a bizottsági ülésre, autóban ülnek, vonaton ülnek, jönnek a munkából, nincs lehetőségük egyszerűen átolvasni egy valójában nem sürgős anyagot, mert tudtuk, hogy lesz. Minden olyan előterjesztést, amit időben megkaptak a bizottsági tagok és volt idejük értelmezni, átolvasni, megérteni, azt mindet megszavazták, tehát csak ezeknél a sürgős előterjesztéseknél volt ilyen fennakadás, mert nem tudtuk magunkévá tenni az anyagot kellő mélységében.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönjük képviselő úr a voltaképpen konstruktív kritikát. Igyekszünk ennek megfelelően eljárni.


Lengyel Péter képviselő: Simó Károly képviselő úr érvelésének logikai hiányosságaira és álságosságára szeretném felhívni a figyelmet. Legfőképp arra, amikor azt mondja, hogy egyik évről a másikra növekedtek meg a költségek az ő számítása szerint. Valójában 2019. októbere óta bizonyosan nem történt ezelőtt a módosítás előtt díjmódosítás. Ha ezeknek az éveknek a kumulált inflációját figyelembe vesszük, akkor bőven tűréshatáron belül maradt ez a díjigazítás. Nem beszélve arról, hogy a temetkezési szolgáltatások költségének jelentős része személyi jellegű kiadás és pontosan tudjuk, hogy a bérinfláció mit okozott, illetve nem ártana azt is figyelembe venni, hogy van egyszer a működtetés és van egyszer az a fajta fenntartási költség, ami a javítások, karbantartások miatt szükségeltetik. Lásd például - kicsit más téma, a víziközmű hálózatnál, hogy mit okoz ez a fajta rezsicsökkentés, ami nem tudja fedezni a felújításra, illetve a bővítése szolgáló költségeket, úgyhogy esélytelen Simó Károly, hogy ezt meg tudd magyarázni, hiszen nem egy évről van szó, hanem alsó hangon 4-5 évről.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm szépen a hasznos kiegészítést.


Simó Károly képviselő: Köszönöm Lengyel Péter képviselő úrnak, hogy megerősítette azt, amit mondtam, hogy semmilyen gazdasági indoka nincs, csak egy ilyen bemondott infláció. A költségek, amikről említést tettem az előző hozzászólásomban, azok nem támasztják alá. Itt azért tisztáznunk kellene egy dolgot, a temetéssel kapcsolatos, a hozzátartozóikat eltemettető emberek által fizetendő költségekről van szó. Ne legyünk már cinikusak. Világos, hogy infláció van és emelni kell. Azt gondolom, hogy a törvény szerint is, a józan ész szerint is azokat a költségeket, amelyek felmerültek, azt nyilván a díjnak fedeznie kell, de csak azért beszedjünk díjat, mert infláció volt és plusz pénzt a temető adminisztrátorának valahogy kikeverni, azt gondolom, hogy ez nem egy helyes dolog. Lengyel Péter hozzászólására még annyiban reagálnék, hogy ez a díjemelés, ami 50 millió forint, ez arra kevés, hogy a temetőben megoldják a problémákat. Ha már itt tartunk, azért az elmúlt időszakban polgármester úr is tudja, hiszen többször megkerestek engem is, mint a választókerület képviselőjét és őt is, és voltak nagyon-nagyon méltatlan helyzetek, amelyek előálltak akár az elmosott sírok vagy a megrongált sírok, amik kifejezetten azért voltak, mert a Lengyel Péter által hivatkozott olyan munkákat, amiket elvégezhettek volna, ha már megemelték a díjakat, ha már azt mondják, hogy kell pénz, akkor abból miért nem végezték el, hogy rendben legyen és normálisan ki lehessen alakítani a sírokat és ne forduljon elő olyan, hogy valaki kimegy és a szerettének a sírját azt megrongálva látja. Polgármester úr kommentárjaira még annyit mondanék, hogy igen, hoztad a formát, amikor valamilyen kellemetlen helyzetbe kerülsz, akkor mindjárt megy a mutogatás. Őszintén szólva egy kicsit hiányoltam a Covidot belőle és a kormányt, csak az előző városvezetésre mutogattál. A helyzet az, hogy itt most jelen pillanatban ez az előterjesztés ez arról szól, hogy van egy temetői szolgáltatási díj. Jelenleg vagy korábban kellett fizetni valamennyit, most az a javaslat, hogy fizessenek többet a hozzátartozók, merthogy ne legyen illúziónk, ezt átterhelik a hozzátartozókra. Azt gondolom, hogy ez nem egy jó dolog, a díjak fedezik a költségeket, maradjon is így.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jó, nekünk az emberek a fontosak, nektek a szolgáltatók voltak a fontosak. 5 év alatt egyszer sem szólaltál fel annak érdekében, hogy a hatósági díjak ide folyjanak be. Ha befolytak volna, talán nem lenne most ilyen helyzet. Egyébként meg 3-4 év után, hogy most meglépjük azt az emelést egyébként a szolgáltatók irányába, amit szerintem minden önkormányzat - 75 %-kal, meg duplájára nő a költségszint - az lássuk már be, hogy teljesen normális. Szerintem igazságos és etikus is ez a közös teherviselés. Az önkormányzat az emberek közössége, ez a közösségi temető, úgymond nonszensz, hogy veszteséges működést próbálunk meg itt előállítani. Ha nő a költségszint, akkor természetesen mindenki járuljon hozzá ahhoz, hogy méltó módon lehessen temetkezni, meg fenntartani ezt a temetőt. Egyébként pont azért is, hogy ne fordulhassanak elő olyan egyedi helyzetek, amelyeket utána roppant nehéz kezelni, vagy akár jogos kritikák. Bejöhetnek a szolgáltatók, mi gallyazunk utánuk, a zöldfelületeket rendezzük, az űrszelvényezéstől kezdve minden olyan probléma, ami ezzel áll elő, az az önkormányzatnak a sara. Kérem, hogy vegyük már ezt figyelembe.


Lengyel Péter képviselő: Simó Károly képviselőtársamnak mondanám, hogy az alapvető fogalmakkal nem lenne baj, hogyha tisztában lenne. Az infláció az nem csak úgy jön, ami miatt emelni kell. Az, hogy mi okozta, az előbb azt mondtad, hogy nem kívánsz belemenni és elvinni a témát olyan irányba, amibe nem kéne, mégis megtetted, én akkor sem fogom. Az, hogy mi az infláció oka és mekkora, azt szerintem a sajtóból és a gazdasági hírekből pontosan lehet tudni. Nem azért kell emelni, mert ez jólesik, hanem azért, mert növekednek a költségek. Ahhoz, hogy a szolgáltatás színvonalát tartani tudjuk, ehhez muszáj hozzáigazítani a bevételeket. Ennyi. Ezt te pontosan tudod, látszik a gesztusaidon, amikor a felszólalásaidat ebbe az irányba viszed, hogy magad sem hiszed el, amit mondasz. Sebaj. Klasszikust idézzek: ,,Nem ezt mondta…”. A mondat második felét itt most nem mondanám tovább.


Simó Károly képviselő: Valóban nem ezt mondtam Lengyel Péter. Azt mondtam az előbb és polgármester úrnak is mondom, hogy a kimutatások szerint a normális működés költségeit fedezték a korábbi díjak is. Én ezt mondtam és állítom is. Ezt állítja az Érdi Városgazda a beterjesztett beszámolójában, ami a rendelet módosítás elfogadása után egy hónappal került elénk. Tehát, hogyha fedezte a költségeket a díj, akkor nem értem, hogy miért kellett emelni. Azt gondolom, hogy ez egy logikus dolog, hogyha nem indokolt, csak azért, mert infláció van és különböző dolgokra hivatkozunk, annak semmi értelme. Egyébként pedig, ha már a működési költségnövekményről beszélünk, mi volt az oka annak, hogy ki kellett szervezni a temetőkaszálást. Azóta, mint a terület képviselője nagyon sok panaszt kaptam, hogy gyakorlatilag az egész ki lett szervezve egy vállalkozónak és azért voltak olyan időszakok, amikor a temetőben nem lett az a munka úgy elvégezve, hogy az kellett volna. Ha több pénzért gyengébben van elvégezve ez a munka a temetőben, akkor azt gondolom, hogy ez így kétszeresen rossz. Egyrészt többet kell fizessenek és polgármester úr nem igaz, hogy a szolgáltatóknak emeljük, mert a szolgáltatók azzal a mozdulattal a hozzátartozókra tovább terhelik ezeket a díjakat. Ez mindig így történt és nem a szolgáltatók érdekeit védem, hanem az érdi emberek érdekében mondom azt, hogy nem volt indokolt a 100 %-os, és itt van a kormányhivatalnak az észrevétele, hogy nem volt indokolt a 100 %-os díjemelés például az urnás temetések esetén, ami trükkösen volt, hogy lecsökkentették az igénybevétel idejét. Nem voltak indokoltak ezek a díjak és továbbra is azt gondolom, hogy ezután sem indokoltak, hisz azok a díjak, amelyek korábban a díjrendeletünkben voltak, azok pontosan fedezték a működtetés költségeit, megfelelően gazdálkodva, egy jó temetőüzemeltetést lehet elvégezni. Nyilván, hogyha egyéb pénzbehajtásról van szó, akkor érthető, hogy miért próbálkoznak ilyen különböző díjemelésekkel.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Akkor megegyezhetünk, hogy a banki különadókat is ezek szerint mégiscsak az emberek fizetik be majd a végén, meg az összes ilyen ágazati különadót, ha ezt a logikát alkalmazzuk a fönti kormányzásra.


Szűcs Gábor alpolgármester: Úgy gondolom, hogy ez az utóbbi vita nagyon szégyenletes és gyalázatos abban a tekintetben, hogy képviselőtársam mintha igazából egy másik csatornát nézne és mintha más országba lenne. Megkérdőjelezi az inflációt, amikor bárhova a környező országokba kimegyünk, akkor mindenhol sajnos olcsóbban lehet bevásárolni, mint Magyarországon. Megkérdőjelezi azt, hogy a költségek növekednek. Szerintem ezt, ha otthon csak a saját költségvetését megnézi, akkor látja. Az pedig, hogy odáig eljutunk, hogy Érd Megyei Jogú Város megválasztott képviselője a temetkezési szolgáltatókat védi, az szerintem tényleg kriminális ebben a történetben. Most ettől vonatkoztassunk el és menjünk arra a pályára, hogy mi az, amit lehetne pont az emberek és a hozzátartozók érdekében tenni. Talán például a temetkezési szolgáltatás áfáját csökkenteni, ami a kormány feladata lenne és nem egy vámszedő lenne egy tragédián. Kedves fideszes képviselőtársam, Ön nyugodtan tudná a saját kormánya és a saját pártja felé ezt javasolni, vagy akár országgyűlési képviselő úron keresztül. Ez az egyik, a másik pedig, az nem normális európai lépés, hogy úgy vezetünk be rezsicsökkentést adott esetben, vagy hatósági ár is lehetne akár a temetkezésnél, hogy mellette a valós költségeket meg az önkormányzatnak és a fenntartónak nem téríti meg a Magyar Állam. Önök olyan lépéseket tesznek, amivel közösségeket, településeket és önkormányzati cégeket rossz gazdasági helyzetbe taszítanak vagy akár csődközelbe kívánják juttatni egyszerű felelőtlen politikai populizmussal ahelyett, hogy az európai példát követnék, hogy rendben van, csökkentsük a terheket, védjük meg a lakosságot, ahogy mi tesszük, mert a szolgáltatókkal szemben lépünk fel, viszont a Magyar Állam meg térítse meg a kieső bevételeket az önkormányzatok vagy más szolgáltatók számára. Ez lenne a felelős magatartás.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot, hogy egyetértünk a Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltakkal és azt megtárgyaltuk.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott díjakra vonatkozó törvényességi felhívását megtárgyalta és azzal egyetért.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás alapján történt rendelet-módosításról tájékoztassa a Kormányhivatalt.

Határidő:        döntés továbbítására - Mötv. 134.§ (1) szerint 

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

313/2023. (X. 26.) határozata

 

a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú törvényességi felhívásának megtárgyalásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/030/00279-2/2023 ügyiratszámú, Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendeletében szabályozott díjakra vonatkozó törvényességi felhívását megtárgyalta és azzal egyetért.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a törvényességi felhívás alapján történt rendelet-módosításról tájékoztassa a Kormányhivatalt.

 

 

Határidő:        döntés továbbítására - Mötv. 134.§ (1) szerint 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 


Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a rendeletmódosítást.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet-tervezet:

TERVEZET!

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az elhunyt ravatalozásával, hűtésével, a sírásással, exhumálással, valamint a hamvak szórásával kapcsolatos feladatok ellátására kötelező igénybe venni az üzemeltető szakszemélyzetét és berendezését, melyért az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni (a továbbiakban: igénybevételi díj).

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet a következő 17. alcímme és 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. Behajtási díj

17.§ A köztemetőbe történő behajtás után a temetkezési szolgáltatóknak behajtási díjat kell fizetniük, melynek mértékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek, illetve betegségük, vagy idős koruk alapján járásképtelen személyek köztemetőbe járművel történő behajtása díjtalan.”

 1. §

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 1. §

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

                                Dr. Feik Csaba

                                         jegyző

                         Dr. Csőzik László

                                polgármester

 1. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 26/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Temetői díjak

Megnevezés

forint

Nettó díj

 

Bruttó díj

1. A temető-fenntartási hozzájárulás általános díja minden munkavégzés esetében, naponta, síremlékenként

2 952

 

3 749

2. Igénybevételi díjak:

 

 

2.1. Ravatalozó használati díja temetésenként legfeljebb 2 óra időtartamra

33 600

 

42 672

2.2. Sírásás díjai

 

 

 

2.2.1 felnőtt sírhely díja

28 800

 

36 576

2.2.2 gyermeksírhely díja

díjmentes

 

díjmentes

2.2.3 urnasírhely kettes keszon díja

14 400

 

18 288

2.2.4 urnasírhely négyes keszon díja

21 600

 

27 432

2.3. Exhumálás díja (sírnyitással)

 

 

2.3.1. 1-7 éven belüli elhunyt esetén

77 000

 

97 790

2.3.2. 7-25 éven belüli elhunyt esetén

55 000

 

69 850

2.3.3. 25 éven túl elhunyt esetén

38 500

 

48 895

2.4. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap)

3 300

 

4 191

3. A temetkezési szolgáltatók gépjárművei után fizetendő behajtási díj (Ft/temetés/gépjármű)

7 087

 

9 000

         

 

4.Temetési hely megváltási, újraváltási díjai

 

Használati idő

év

Nettó díj

forint

Bruttó díj

forint

4.1 Egyes felnőtt sírhely megváltási díja

25

50 000

63 500

4.2 Kettős felnőtt sírhely megváltási díja

25

90 000

114 300

4.3 Gyermeksírhely megváltási díja

25

díjmentes

díjmentes

4.4 Urnasírhely megváltási díja

10

33 000

41 910

4.5 Egyes urnafülke megváltási díja

10

25 000

31 750

4.6 Egyes urnafülke ikerurna használattal megváltási díja

10

30 000

38 100

4.7 Kettes urnafülke megváltási díja

10

36 000

45 720

4.8 Kettes urnafülke ikerurna használattal megváltási díja

10

43 000

54 610

4.9 Urnaoszlop

10

40 000

50 800

4.10 Szórókútban hamvak elhelyezésének díja

örökös

32 000

40 640

4.11 Szórókút melletti emléktábla gyártás és felhelyezés díja

10

11 466

14 562

4.12 Sírbolt (kripta) újraváltási díja

60

198 000

251 460

4.13 Új sírbolt (kripta) díja

60

227 500

288 925

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja minősített többséggel 10 igen szavazattal, 6 nem szavazattal és 1 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

  28/2023. (X.30.) önkormányzati rendelete

 

a köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdés b) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

 

 1. §

 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„(3) Az elhunyt ravatalozásával, hűtésével, a sírásással, exhumálással, valamint a hamvak szórásával kapcsolatos feladatok ellátására kötelező igénybe venni az üzemeltető szakszemélyzetét és berendezését, melyért az engedéllyel rendelkező temetkezési szolgáltatók a rendelet 2. mellékletében meghatározott díjat kötelesek megfizetni (a továbbiakban: igénybevételi díj).”

 

 1. §

 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 17. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„17. Behajtási díj

 

 1. §

 

A köztemetőbe történő behajtás után a temetkezési szolgáltatóknak behajtási díjat kell fizetniük, melynek mértékét jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza. A mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek, illetve betegségük, vagy idős koruk alapján járásképtelen személyek köztemetőbe járművel történő behajtása díjtalan.”

 

 1. §

 

A köztemetőről és a temetkezés rendjéről szóló 26/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 

 1. §

 

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

 

 

 

Dr. Feik Csaba

jegyző

Dr. Csőzik László

polgármester

 

A Közgyűlés elfogadta a 2023. október 26-ai ülésén.

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdetem!

 

Érd, 2023. október 30.

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

 

 1. melléklet a 28/2023. (X. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 26/2015. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez

Temetői díjak

Megnevezés

forint

Nettó díj

 

Bruttó díj

1. A temető-fenntartási hozzájárulás általános díja minden munkavégzés esetében, naponta, síremlékenként

2 952

 

3 749

2. Igénybevételi díjak:

 

 

2.1. Ravatalozó használati díja temetésenként legfeljebb 2 óra időtartamra

33 600

 

42 672

2.2. Sírásás díjai

 

 

 

2.2.1 felnőtt sírhely díja

28 800

 

36 576

2.2.2 gyermeksírhely díja

díjmentes

 

díjmentes

2.2.3 urnasírhely kettes keszon díja

14 400

 

18 288

2.2.4 urnasírhely négyes keszon díja

21 600

 

27 432

2.3. Exhumálás díja (sírnyitással)

 

 

2.3.1. 1-7 éven belüli elhunyt esetén

77 000

 

97 790

2.3.2. 7-25 éven belüli elhunyt esetén

55 000

 

69 850

2.3.3. 25 éven túl elhunyt esetén

38 500

 

48 895

2.4. A halott hűtő bérleti díja (Ft/nap)

3 300

 

4 191

3. A temetkezési szolgáltatók gépjárművei után fizetendő behajtási díj (Ft/temetés/gépjármű)

7 087

 

9 000

         

 

4.Temetési hely megváltási, újraváltási díjai

 

Használati idő

év

Nettó díj

forint

Bruttó díj

forint

4.1 Egyes felnőtt sírhely megváltási díja

25

50 000

63 500

4.2 Kettős felnőtt sírhely megváltási díja

25

90 000

114 300

4.3 Gyermeksírhely megváltási díja

25

díjmentes

díjmentes

4.4 Urnasírhely megváltási díja

10

33 000

41 910

4.5 Egyes urnafülke megváltási díja

10

25 000

31 750

4.6 Egyes urnafülke ikerurna használattal megváltási díja

10

30 000

38 100

4.7 Kettes urnafülke megváltási díja

10

36 000

45 720

4.8 Kettes urnafülke ikerurna használattal megváltási díja

10

43 000

54 610

4.9 Urnaoszlop

10

40 000

50 800

4.10 Szórókútban hamvak elhelyezésének díja

örökös

32 000

40 640

4.11 Szórókút melletti emléktábla gyártás és felhelyezés díja

10

11 466

14 562

4.12 Sírbolt (kripta) újraváltási díja

60

198 000

251 460

4.13 Új sírbolt (kripta) díja

60

227 500

288 925


A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Távol

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem