14. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítése

Előadó:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Igazából egy plusz telek van hozzátéve, ezenkívül pedig az összes ugyanaz, mint a tavalyi évben. Ugyanis a tavalyi évben emlékezetem szerint egy se ment el.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Annál rosszabb a helyzet, érdeklődés is alig volt.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Csupán annyi kérdésem lenne, hogy mi indokolja az önkormányzati vagyonnak jelen időpontban történő kiárusítását, ugyanis az előterjesztésben csupán annyi szerepel, hogy volt érdeklődés az ingatlanok iránt. Azt gondolom, hogy nem feltétlenül az érdeklődés kellene, hogy meghatározza, hogy az önkormányzati vagyonból mikor adunk el ingatlant, vagy mikor nem. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy egészen 2012. decemberéig volt Dombosváros szívében egy olyan területegység, ami három helyrajzi számból állt, ebből tudomásom szerint egy darab ingatlan 2022 végén értékesítésre került és maradt két darab ingatlan, amelyeket most felfedezni véltem a jelen táblázatban szereplő ingatlanok között, ez a Korponai utca 24. és a Tátra utca 7. Ez egymás mellett levő két darab ingatlan. Azt szeretném megkérdezni, hogy ezt miért értékesítjük? Van végre az Önkormányzat tulajdonába egy olyan viszonylag nagyobb méretű terület, ahol esetleg bármi fajta intézményt, óvodát, bölcsődét meg lehetne építeni - szerintem erre volt is elképzelés addig, amíg megvolt a harmadik ingatlan is. Azt gondolom, hogy ezt jobb célra is lehetne felhasználni, mint hogy eladjuk, különös tekintettel arra hivatkozva, hogy ”Érd megtelt” és az infrastruktúra sem támogatja. Nyilván, akik megveszik az ingatlant, nem abból a célból veszik meg, hogy nézegessék nap mint nap, hanem építkezni fognak rá. Javasolnám ennek a két ingatlannak a kivételét az értékesítendő ingatlanok közül.


Szűcs Gábor alpolgármester: Tisztelt Képviselő Asszony! A tavalyi évben is ugyanúgy benne volt ez a két ingatlan. Alapvetően minden évben az indokolja, hogy a költségvetésünket meg kell erősíteni. A tavalyi évet nagy nehezen, ingatlanértékesítés nélkül hoztuk. Ilyenre nem is emlékszem, hogy mióta nem volt példa, hogy nem értékesítettünk ingatlant egy évben. Igazából azok a területek, amiről képviselő asszony nagyon helyesen amúgy beszélt, hogy szükségesek olyan területek, ahol intézmény kialakítására alkalmas telekcsoportok, vagy telkek vannak, ezek a kilences választókerületben is ugyanúgy megvannak a Fundoklia völgy mentén lévő utcák bizonyos területein. Ezt bármikor, amikor képviselőasszony bejön hozzám, akkor meg tudom mutatni. Ez a terület összesítve sincs akkora, hogy egy, a mai szabályoknak megfelelő akár bölcsőde, akár óvoda ott normálisan kialakításra tudjon kerülni, maximum rendelőt lehetne ott kialakítani, de én inkább azért központibb helyre tenném, ha arról lenne szó, hogy akár gyógyszertár, akár orvosi rendelő létrehozása. Nem javasolnám, hogy kivegyük.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyszer már csináltunk ilyet, ha jól emlékszem két éve, mikor egymás melletti tömbökről volt szó, de nem erről. Hárman három félét mondanak és ebben nem nagyon lehet igazságot tenni. Azt szeretné mondani, hogy abban a körzetben, a Vereckei utca és a Tusnádi utcai tömbben vannak irdatlan nagy összefüggő területeink, melyek alkalmasak intézményi területre. Például, ha ott egyszer tudunk fejleszteni, akkor bölcsőde, óvoda, tán még alsó tagozatos iskolai blokk is elférne. Ez egy kisebb terület, ez tényleg, hadd mondjam, választás kérdése, mert az is egy járható út, ez is egy járható út. Egyetlen érdeklődő se volt, megkérdeztem a Vagyongazdálkodási Osztályt, a kiírásokra. Így áll az ingatlanpiac. Amúgy amikor Balla Györggyel tárgyaltam - kormánymegbízott volt vagy inkább miniszteri biztos, volt fideszes országgyűlési képviselő - a rezsi támogatásról, kérdeztem, hogy akkor mennyit kapunk, mire számíthat Érd? - Polgármester úr először is Önnek is mondom, ez az az időszak, amikor a családi ezüstöt elő kell venni és el kell adni. - Mire gondol a képviselői úr? Mondja, hogy ingatlanértékesítésekre. Van egy ilyen jogpolitikai indok is, de ezt mi most nem azért tesszük, hogy okvetlenül szükség van rá. Lement egy kör, megvannak az értékbecslések. A valóságban ez a két telek az, ahol felmerülhet egy olyan jellegű hasznosítás, ami nem olyan, mint a többi teleknél. Ha képviselő asszony úgy akarja, akkor adjon be egy módosító indítványt hozzá és akkor szavazunk róla külön. Nekem az a véleményem, hogy ebben mind a két út járható.


Dr. Asztalos Éva képviselő: Egy kis ellentmondást vélek felfedezni, hogy most akkor azért kerülnek értékesítésre, mert érdeklődés van a telkek iránt, vagy azért mert a költségvetést meg kell erősíteni?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Bocsánat, de az elsőnek azért nincs értelme, mert ilyet senki nem állított. Nincs érdeklődés vagy nem volt érdeklődés. Nem érkezett be a tizenvalahány telekre egyetlen ajánlat sem.


Szűcs Gábor alpolgármester: Nem igaz, hogy nincs érdeklődés. Érdeklődés van, csak ajánlattétel nincs. Kezeljük már külön a kettőt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem érkezett be a tizenvalahány telekre egyetlen ajánlat sem. A telefonok száma töredéke a korábbiaknak. Teljesen megváltozott időket élünk. Most az, hogy a CSOK Plusz meg egyáltalán mit jelent majd idéntől kezdve meg az új hitelkonstrukciók, az egy más kérdés. Ezek az értékbecslések ugyanúgy még irányadóak, tehát nem kell újat berendelni, ezért aztán semmi mást nem gondoltunk, nem kell ezt túl spilázni, írjuk ki még egyszer, hátha az újévben jobban rámozdul a piac. Ennyi történt mindössze, nem kell túl gondolni.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Teljesen más ingatlanról szólt, amit egyszer levettünk. Itt alapvetően megosztás történt, pont képviselő asszony javaslatára amúgy, hogy háromra lett a kettőből osztva ez a telekcsoport. Így emlékszek, de majd ezt nézzük meg. Ezen kívül azért tegyük tisztába, hogy az, hogy érdeklődés van, az alapvetően a tavalyi év előttig azt jelentette, hogy majd ajánlat is érkezik. Na, ez nem történt meg a tavalyi évben, ezért mondtam azt a hozzászólásom elején, hogy alapvetően ilyen Érd történetében már nagyon régen történt, hogy az Önkormányzat ebből semmilyen bevételt nem tudott realizálni, mivel minden évben az Önkormányzat ingatlanokat értékesít. Azokra a területekre pedig, akik telekcsoportban megfelelő mérettel rendelkeznek, azokra az Önkormányzat, mint a hímestojásra vigyáz.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

5183/1

Korponai u. 24.

681

31.300.000,-Ft + Áfa

5183/2

Tátra u. 7.

681

31.300.000,-Ft + Áfa

5902

Börzsöny u. 12/A.

767

31.600.000,-Ft + Áfa

3349

Egervári u. 76.

1135

41.100.000,-Ft + Áfa

5241

Késmárki u. 63.

988

38.800.000,-Ft + Áfa

5252/1

Késmárki u. 52-1.

903

34.200.000,-Ft + Áfa

5252/2

Késmárki u. 52-2.

907

35.600.000,-Ft + Áfa

5073

Kolozsvári u. 16.

690

27.500.000,-Ft + Áfa

3343

Szigetvári u. 88.

591

24.500.000,-Ft + Áfa

16744/7

Bagoly u.

154

4.100.000,- Ft

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára, településrendezési feladatai megvalósulásának biztosítása érdekében, a kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra változtatási tilalmat rendelt el.

A rendelet hatálya nem terjed ki azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki.

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, azok közterületről köthetők be.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2024. március 26. (kedd) 16 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Főosztály).

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 397 vagy a +36 23 522 362 telefonszámon.

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2024. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2024. január 31.

árverseny lebonyolítására – 2024. április 16.

folyamatos hirdetésre – 2024. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 10 igen szavazattal, 8 nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

29/2024. (I. 25.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok hirdetés útján történő értékesítéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet 26. § (3) bekezdés b) pontja alapján értékesítésre jelöli ki az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi érdi ingatlanokat:

 

helyrajzi szám:

cím:

terület:

(négyzetméter)

kikiáltási ár:

(forgalmi érték)

5183/1

Korponai u. 24.

681

31.300.000,-Ft + Áfa

5183/2

Tátra u. 7.

681

31.300.000,-Ft + Áfa

5902

Börzsöny u. 12/A.

767

31.600.000,-Ft + Áfa

3349

Egervári u. 76.

1135

41.100.000,-Ft + Áfa

5241

Késmárki u. 63.

988

38.800.000,-Ft + Áfa

5252/1

Késmárki u. 52-1.

903

34.200.000,-Ft + Áfa

5252/2

Késmárki u. 52-2.

907

35.600.000,-Ft + Áfa

5073

Kolozsvári u. 16.

690

27.500.000,-Ft + Áfa

3343

Szigetvári u. 88.

591

24.500.000,-Ft + Áfa

16744/7

Bagoly u.

154

4.100.000,- Ft

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 23/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelete az új helyi építési szabályzat készítésének időszakára, településrendezési feladatai megvalósulásának biztosítása érdekében, a kertvárosias lakóterület (Lke) és településközpont (Vt) övezetekbe tartozó ingatlanokra változtatási tilalmat rendelt el.

A rendelet hatálya nem terjed ki azon tevékenységek esetére, melyek után az építési telken kizárólag és legfeljebb egyetlen új lakóegység marad vagy alakul ki.

 

A beépítésről bővebb információ a foepitesz@erd.hu email címen kérhető.

 

Az ingatlanok közművel nem rendelkeznek, azok közterületről köthetők be.

 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - törvényben meghatározott kivételekkel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. A szerződést a kijelölt állami szerv (Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.) részére kell kézbesíteni, akinek a kézbesítéstől számított 35 napon belül nyilatkoznia kell, hogy élni kíván-e az államot megillető elővásárlási joggal. A határidő elmulasztása jogvesztő.

 

A pályázati biztosíték mértéke: bruttó 500.000 forint, melyet az önkormányzat 11784009-15731254 számú folyószámlájára kell átutalni, és amely a vételárba beszámításra kerül. A pályázati biztosíték – sikertelenség esetén – 8 napon belül visszautalásra kerül a vevőjelölt részére.

 

Licitlépcső: a kikiáltási árhoz képest (forgalmi érték) nettó 100.000 forinttal emelkedik.

 

Liciten történő részvétel feltételei: A liciten csak az vehet részt, aki a kérelmével egyidejűleg a pályázati biztosíték átutalásáról szóló bizonylatot is benyújtotta és nyilatkozott arról, hogy nyertesség esetén az önkormányzattal 30 napon belül szerződést köt.

 

Szándéknyilatkozat benyújtásának helye és határideje: egy példányban Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Ügyfélszolgálatára (Polgárok Háza, 2030 Érd, Alsó utca 3.) legkésőbb 2024. március 26. (kedd) 16 óra 30 percig. Egy pályázó több ingatlanra is benyújthat szándéknyilatkozatot.

 

A szándéknyilatkozat tartalmára vonatkozó előírás: A szándéknyilatkozatban meg kell jelölni a pályázó nevét, lakóhelyét (székhelyét), telefonszámát, e-mail címét, valamint arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az árliciten részt kíván venni, továbbá csatolni kell a nemleges adótartozásról szóló igazolást is (Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóigazgatási Főosztály).

 

Az árlicit lebonyolításának helye, ideje: A helyszínről és az időpontról az érintettek e-mailben kapnak értesítést.

 

A részletes információk beszerezhetőségének a helye: telefonon a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Vagyon-nyilvántartási Osztályán +36 23 522 397 vagy a +36 23 522 362 telefonszámon.

 

Amennyiben a megadott határidőn belül szándéknyilatkozat az ingatlan megvételére nem érkezik, a hirdetést – 2024. év végéig – folyamatosan közzé kell tenni a városi honlapon és az ingatlant az első jelentkezőnek kell értékesíteni a forgalmi értéken.

 

 

Határidő:        honlapon történő megjelenésre – 2024. január 31.

árverseny lebonyolítására – 2024. április 16.

folyamatos hirdetésre – 2024. december 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Nem

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Nem

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Nem

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem