1. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: A Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Négy határozati javaslat van. Az első határozati javaslat arról szól, hogy eredménytelennek nyilvánítjuk a pályázatot. A második határozati javaslat szerint ismételten kiírjuk a pályázatot, a harmadik határozati javaslat a véleményező bizottság összetételéről szól, a negyedik határozati javaslat pedig az ideiglenes intézményvezető megbízatásáról. Reméljük, hogy ez végre eredményes lesz. Felteszem szavazásra az első határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére a 253/2023. (IX.28.) határozata alapján lefolytatott pályázati eljárás eredménytelen.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

7/2024. (I. 25.) határozata

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat eredménytelenségének megállapításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére a 253/2023. (IX.28.) határozata alapján lefolytatott pályázati eljárás eredménytelen.

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a második határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki.

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

8/2024. (I. 25.) határozata

a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal ismételten pályázatot ír ki.

 

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a harmadik határozati javaslatot, a véleményező bizottság összetételéről.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – a benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi bizottságot hozza létre:

 • Szűcs Gábor alpolgármester,
 • Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke,
 • Csornainé Romhányi Judit, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Lengyel Péter, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • T. Mészáros András, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője,
 • Kary József kulturális szakértő,
 • a Szepes Gyula Művelődési Központ üzemi tanácsának képviselője.

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

           

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – titkos szavazással, minősített többséggel – 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

9/2024. (I. 25.) határozata

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére benyújtott pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – a benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi bizottságot hozza létre:

 

 • Szűcs Gábor alpolgármester,
 • Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke,
 • Csornainé Romhányi Judit, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Lengyel Péter, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • T. Mészáros András, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,
 • Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője,
 • Kary József kulturális szakértő,
 • a Szepes Gyula Művelődési Központ üzemi tanácsának képviselője.

 

 

Határidő:        azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Most látom, hogy idén szökőév van, tehát február 29. napjától június 27-ig Vermes Zoltánt bízzuk meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. Felteszem szavazásra a negyedik határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával

 1. február 29. napjától 2024. június 27. napjáig Vermes Zoltánt

bízza meg

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 672 400 forint összegben állapítja meg.

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

                        a munkaszerződés megkötésére – 2024. február 29.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja – titkos szavazással, minősített többséggel – 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

10/2024. (I. 25.) határozata

 

a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Szepes Gyula Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával

 

 1. február 29. napjától 2024. június 27. napjáig Vermes Zoltánt

 

bízza meg.

 

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 672 400 forint összegben állapítja meg.

 

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján a polgármester gyakorolja.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a munkaszerződés aláírására.

 

 

Határidő:        a határozat közlésére – azonnal

                        a munkaszerződés megkötésére – 2024. február 29.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Vermes úr köszönjük a csapatodnak és neked is a munkátokat. Színesedett, bővült a kínálat és nagyon jó, teltházas előadások vannak a Szepesben.