10. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:     Rigó Katalin tankerületi igazgató, Érdi Tankerületi Központ

 

           

Dr. Csőzik László polgármester: Itt egyetlen egy dolog jön közbe, a Mátyás király utca pontosítása. Számomra nem világos miért, de ezt pontosítani kell, tehát ezzel a toldalékkal meg azzal, hogy javasoljuk új körzet létrehozását - ez talán a legfontosabb - a volt Törökbálinti úti tömbre, a Bem térre.

 
Dr. Bács István képviselő: Azt szeretném, hogy erről egy picit részletesebben is beszéljen polgármester úr, hogy hogy állunk, illetve mit lát, hogy mik a lehetőségek a Bem téren?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Attól félek, hogy megint kinyitjuk ugyanazt a vitát, amit már annyiszor lefolytattunk. A Bem téren az eredeti elképzelés gimnázium, helyette általános iskola és EGYMI. Ezt Aradszki András országgyűlési képviselő úr és Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, illetve jómagam a Tankerület bevonásával előzetesen döntöttük el, nyilván a Közgyűlésnek ebben lehet más a véleménye, de vélelmezem, hogy a többség egyetért ezzel. Ehhez az kell, hogy szeptember elejére az első emeletet fel tudjuk úgy újítani a maradványösszegből, ami megmaradt a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrumból, hogy az első osztályok ott elinduljanak. Hét új első osztály alakult és a szülők azt szerették volna, hogyha a gyerekek felmennek az új iskolába. Az iskola minden szabad teret feláldozott és a hét első osztály ott kapott elhelyezést. A prognózis alapján egyre nő és nő a gyereklétszám, a tetőzés 2027-ben lesz, amikor felmegy - ha jól emlékszem -, 900 fölé az első osztályos gyermekek létszáma. Valamikor, nem olyan régen 300 volt, most 550 körül van, és utána elkezd majd visszafelé csökkenni. Erre fel kell készülni időben, ezért aztán két megoldás van. Az egyik megoldás a Bem téri épületnek a rekonstrukciója, a másik pedig a Bolyainak a bővítése lehet. A következő ciklus elején vélhetően folytatódik a Modern Városok Programja és ott találhatunk választ ezekre a kérdésekre, illetőleg a maradvány összegből akkor ennek a leendő új iskolának az első osztályai tudnak elindulni ott. Ez nem olyan hatalmas mérvű felújítás, Fügedi Attila tervező bevonásával csináljuk, mindenféle levelezés megtörtént ebben az ügyben. Ez a pénzmaradvány itt van, ez nem része a minisztériumi újra gondolási projektnek, tehát ezt itt hagyták. A többiek vonatkozásában meg egyeztetnünk kell Lázár János miniszter úrral, illetve a csapatával. Reméljük, hogy meglesz. Itt most nem tudom azt pontosan megmondani, hogy végeredményben 5-6-7 osztály fog-e indulni, 10 terem van az első emeleten. Az első emelet nyitható meg, illetve amiről gondoskodni kell pluszban, ami fejtörést okoz, az a menza, ami jelentős plusz költség, hogy a régi blokkban kialakításra kerüljön és ne kelljen átjárni az oviba étkezni.

Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke: Már a bizottsági ülésen is problémát okozott ez a pont jelesül azért, mert sokadszor, hosszú ideje fordul elő, hogy a Tankerület  - finoman fogalmazva - nem képviselteti magát, nem jelenik meg a bizottsági üléseken és nem tudunk kérdezni, nem tudunk véleményt hallani, nem tudjuk, hogy mi az álláspontjuk. Számtalan kérdőjel jelenik meg. A magam részéről tartózkodni fogok most, bár a bizottsági ülésen nemmel szavaztam. Kikérem magamnak, hogy a Tankerület ilyen szinten nem foglalkozik az ügyeivel, a várossal. Úgy tudom, hogy kaptak meghívót, de nem látok itt a Tankerülettől senkit, szóval ez így elég nehéz. Lenne most is jó néhány kérdés, hiszen azért más csatornákon futottunk köröket, sok bizonytalanság van, amihez az ő véleményük, elképzeléseik kellenének, de ez sajnos most már hosszú ideje nem tud működni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Annyit tennék hozzá az igazság kedvéért, hogy egyeztettem Rigó Katalin tankerületi igazgató asszonnyal a héten és jelezte a távolmaradását, aminek persze nem örülök. Most nem akarok továbbmenni ebben a témában, mert törekszem arra, hogy jó kapcsolat alakuljon ki, vagy újra jó kapcsolat legyen a Tankerülettel. Diplomatikusan így tudnék erre reagálni elnök úr. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot. 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében rögzítettek alapján – az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek az Érdi Tankerületi Központ által megküldött kialakításával egyetért azzal, hogy a Mátyás király utca egy iskola felvételi körzeténél szerepeljen.

A Közgyűlés javasolja továbbá, egy új körzet létrehozását, amelynek székhelye/telephelye az 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlan legyen.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2024. február 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 12 igen szavazattal,  nem szavazat nélkül és 5 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

24/2024. (I. 25.) határozata

 

az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzetei kialakításának véleményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1a) bekezdésében rögzítettek alapján – az önkormányzat közigazgatási területén működő általános iskolák 2024/2025. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek az Érdi Tankerületi Központ által megküldött kialakításával egyetért azzal, hogy a Mátyás király utca egy iskola felvételi körzeténél szerepeljen.

 

A Közgyűlés javasolja továbbá, egy új körzet létrehozását, amelynek székhelye/telephelye az 2030 Érd, Törökbálinti út 1. szám alatti ingatlan legyen.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 2024. február 15.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Tartózkodik

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol