11. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtása

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

Meghívott:     Bárány Zsolt főigazgató, Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

 

 

Tetlák Örs alpolgármester: Főigazgató úr azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az ellátási körzet jelentősen megnövekedett lakosságszámát próbáljuk meg lekövetni a labor kapacitás bővítésével. A NEAK felé egy ilyen irányú kérelmet nyújtanánk be, ehhez kérnénk a Közgyűlés jóváhagyását.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Támogassuk. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fenntartója - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 3.§-a, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.§-a alapján - kérelmet nyújt be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz labor szakmában többletkapacitás befogadására az alábbiak szerint:

Szakma

Jelenlegi óraszám/hét

Kérelmezett óraszám bővítés óra/hét

Jelenlegi havi TÉK (pont)

Kérelmezett havi TÉK (pont)

Kérelmezett éves forrásigény/

év/eFt.

Labor

30

10

3.044.566

4.604.560

15.600

A feladat ellátásához az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján előírt személyi tárgyi feltételeket az intézmény a saját költségvetésében biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjét, hogy a kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt készítése elő.

Határidő:        a döntés továbbítására – 2024. február 2.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

25/2024. (I. 25.) határozata 

labor szakmában többletkapacitás befogadása iránti kérelem benyújtásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése mint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fenntartója - az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 3.§-a, valamint az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 13.§-a alapján - kérelmet nyújt be a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz labor szakmában többletkapacitás befogadására az alábbiak szerint:

 

Szakma

Jelenlegi óraszám/hét

Kérelmezett óraszám bővítés óra/hét

Jelenlegi havi TÉK (pont)

Kérelmezett havi TÉK (pont)

Kérelmezett éves forrásigény/

év/eFt.

Labor

30

10

3.044.566

4.604.560

15.600

A feladat ellátásához az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet alapján előírt személyi tárgyi feltételeket az intézmény a saját költségvetésében biztosítja.

A Közgyűlés felkéri a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjét, hogy a kérelem benyújtásához szükséges szakmai dokumentációt készítése elő.

 

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 2024. február 2.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol