12. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Feladat-ellátási szerződés megújítása a 12. számú háziorvosi alapellátási körzetben

Előadó:           Tetlák Örs alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Feladat-ellátási szerződést kötnénk a 12-es számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására 2024. április 1-től 2029. március 31-ig.

 

Tetlák Örs alpolgármester: A lényeg az, hogy változatlan feltételekkel újítanánk meg a szerződést újabb 5 évre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: Érd, Kaktusz u. 1/B, cégjegyzékszám: 13-09-174123,) feladat-ellátási szerződést köt 2024. április 1-től 2029. március 31-éig terjedő időtartamra a 12. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A háziorvosi tevékenységet személyesen dr. Varga Emese Gabriella háziorvos látja el.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft. az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatt található rendelőt - mely az önkormányzat haszonélvezetében áll - a feladat-ellátási szerződés időtartamára a továbbiakban is telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 17 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

26/2024. (I. 25.) határozata

 

a 12. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft.-vel (székhely: Érd, Kaktusz u. 1/B, cégjegyzékszám: 13-09-174123,) feladat-ellátási szerződést köt 2024. április 1-től 2029. március 31-éig terjedő időtartamra a 12. számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A háziorvosi tevékenységet személyesen dr. Varga Emese Gabriella háziorvos látja el.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a PÁVA-MEDIC Egészségügyi Szolgáltató Kft. az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 40. szám alatt található rendelőt - mely az önkormányzat haszonélvezetében áll - a feladat-ellátási szerződés időtartamára a továbbiakban is telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

Határidő:        30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol