13. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatala (hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Tárnok)

               Előadó:       dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Bács István képviselő: Polgármester úr tájékoztatását szeretném kérni, mert ehhez a napirendhez illik legjobban, hogy mi a helyzet az érdi ügyelettel? Az elmúlt időszakban elég sűrűn belekerültünk a sajtóba. Vác, meg talán Cegléd mellett Érden marad meg az ügyeleti ellátás egyedül.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem. Most csak rövid választ adok, mert kedden erről szerintem fogunk beszélni, tehát ez az egyik oka pont a keddi rendkívüli ülésnek, hogy nehéz helyzetben vannak a háziorvosaink és már nagyon régóta tárgyalok velük. Kértek segítséget, nemcsak tőlem, hanem a környékbeli polgármesterektől is. Ez az új ügyeleti rendszer nem is abban adta fel nekik a leckét, hogy most 4 óra után ügyelniük kell, hanem a 8 és 16 óra közötti időszak okoz problémát. Nekünk az Inter-Ambulance Zrt-vel kötött szerződésünk alapján 0-24 órás ügyeletünk van, úgyhogy most tulajdonképpen az történik, hogy azt vizsgáljuk még itt az utolsó napokban, hogy hogy tudunk nekik segíteni, hogy ugyanazon a színvonalon tudják ellátni a betegek gyógyítását. A 8 és 16 óra közötti időintervallumra megbíznánk valószínűleg  -több ajánlatot bekérve -, valamilyen szolgáltató céget, hogyha olyan financiális feltételeket tudnak adni. A biatorbágyi polgármesterrel az ülés előtt beszéltem, akik pont ma döntenek hasonló témában, hasonló ügyben. Csak azért mondom, mert velük is beszéltünk és más önkormányzatokkal is. Vagy összefognánk, vagy valamilyen módon ebben összehangolnánk a tevékenységünket. Volt az Országos Mentőszolgálat részéről több egyeztetés velem, volt egy fórum itt, ebben a teremben, amit Rozsovits Gábor tartott, az Országos Mentőszolgálatnak az a mentőtisztje, aki meg van bízva ezzel a feladattal, hogy koordinálja az ügyeletet. Eljött az összes háziorvos a környékről, voltak vagy 80-an, kicsit puskaporos volt a hangulat, mert ők ezt nem értékelik annyira jó döntésnek. Mindenesetre megkapták a szükséges tájékoztatást. A személyes véleményem az, hogy ha tudunk nekik segíteni ily módon, hogy tehermentesítjük őket az ilyen rendelkezésre állási kötelmektől, hogy ki kelljen szaladgálniuk vészesetekhez, meg halottvizsgálatot kell végezniük meg olyanokat, amik korábban nem voltak és a pacientúra rovására vagy a praxis rovására megy, akkor utána már nem lesz gond, úgy gondolom most, a 16 óra utáni ügyelet ellátásával. Végeredményben minden háziorvosnak kötelező ügyelnie kétszer egy hónapban. Sok háziorvos van, meg tudják oldani, össze tudnak beszélni, össze tudják hangolni azt az OMSZ-szel, hogy ki, mikor ügyeljen. Ki fog alakulni ennek a rendje. Amiben tőlem, vagy tőlünk segítséget várnak, hogy segítsük meg őket napközben. Ezt tudom mondani, erre lesz előterjesztés a keddi ülésen.


Dr. Bács István képviselő: Ha jól olvastam, akkor gyermekügyelet lesz csak ezen a három településen. Akkor arról is szóljon már polgármester úr.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem, pont fordítva. Pest vármegyében gyermekorvosi ügyelet három városban lesz Érden, Vácott és Cegléden. Ez nekünk jó.

 

Dr. Bács István képviselő: Ezt az érdi házi gyermekháziorvosok fogják ellátni?

 

Dr. Csőzik László polgármester: Is. Szerintem leginkább ők, de nagyobb a körzet. Még arról is szó volt, hogy átmennek a megyehatáron. Ezt nem tudom ennyire pontosan megmondani, ezt ők tetriszezik ki, hogy hogy tudják megcsinálni. Elmondom neked képviselő úr, hogy Budaörstől Százhalombattáig, Martonvásárig bezárólag az összes házi- és gyermekorvost elhívták, hogy tájékoztatást adjanak. Azt, hogy mik a részlet szépségek, azt annyira nem kell, hogy átlássam, úgy gondolom. Ezzel nem volt probléma, hál istennek. Az ingatlannal lesz még, hogy hol legyen az ügyeletnek a székháza. Egyelőre ott maradtak, ahol az Inter-Ambulance Zrt. van, a régi ügyelet helyén. Szó van arról, ezt nem rejtem véka alá, felvetettem és vizsgáljuk a volt tüdőgondozót, hogy az üres épületét átvennék az ügyeletre. Nekik jobb lenne egy köztulajdonban álló ingatlan és akkor ott kialakításra kerülhetne még ennek a farvizén háziorvosi vagy gyermekorvosi rendelő is. Annál is inkább, mert az orvos, aki oda bemegy az ügyelet mellé, az többet tud vállalni az ügyeletben is. Egyébként valahol érdekük, bár a korfa alapján inkább az idősebb korosztály lát el háziorvosi teendőket, de a bevállalósabb, fiatalabb generáció, ha akarnak és tudnak ügyeletet vállalni többet, akkor jobban tudnak vele keresni. Egy 60 pluszos háziorvosnak ez nehézséget okoz. Végeredményben hosszabb választ adtam, mint terveztem és nem is tudom, hogy van-e még bármi más a fejemben ezzel kapcsolatban az előterjesztésen kívül, amivel készülök. Az a lényeg, hogy segítséget kértek, ígértünk segítséget és vizsgáljuk, folyamatos a kapcsolat. Itt volt nálam Vezér Mihály százhalombattai polgármester úr hétfőn ezzel kapcsolatban és Lukács László Tárnokról is ezzel kapcsolatban. Együtt egyeztettünk háziorvosokkal egyébként. Eltértünk a menetrendtől, az ellátási szerződésekkel összefüggő döntések meghozatalával folytatjuk, ezek Tárnok nagyközséggel való szolgáltatási szerződések hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tekintetében.


Tetlák Örs alpolgármester: Eddig is léteztek hasonló együttműködések Tárnokkal. A tárnoki képviselőtestület döntése alapján, ehhez igazodva biztosítanánk egy-egy fő férfi és nő számára hajléktalan ellátást, illetve a 180 készülékből, ami a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretei között van Érden, abból 10 darab továbbra is Tárnokon lenne kiosztva. Ezeket természetesen térítési díj ellenében biztosítanánk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására szolgáltatási szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – 1 férfi és 1 női férőhelyre – 2024. január 1. napjától 2024. március 31. napjáig tartó határozott időre 110.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybe vett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

27/2024. (I. 25.) határozata

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására szolgáltatási szerződés megkötéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése szolgáltatási szerződést köt Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalanok átmeneti szállása szolgáltatás biztosítására – 1 férfi és 1 női férőhelyre – 2024. január 1. napjától 2024. március 31. napjáig tartó határozott időre 110.000,- Ft/hó készenléti díj, valamint a ténylegesen igénybe vett férőhelyek és napok után fizetendő mindenkori intézményi térítési díj ellenében.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a Tárnok Nagyközség Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában szerződés megkötéséről szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel új szerződést köt 2024. január 1-jétől 2024. december 31. napjáig. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

28/2024. (I. 25.) határozata

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatával a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában szerződés megkötéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása tárgyában Tárnok Nagyközség Önkormányzatával 2010. augusztus 24-én megkötött feladat-ellátási szerződésben rögzített feltételekkel új szerződést köt 2024. január 1-jétől 2024. december 31. napjáig. 

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen