15. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről

Előadó:          dr. Feik Csaba jegyző

 


Dr. Feik Csaba jegyző: Különösebb kiegészítésem nincs, egy alapos beszámolót kaptunk a főosztályvezetőktől, osztályvezetőktől, külön köszönöm nekik. A törvény előírja azt, hogy a jegyző minden évben beszámol a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, ez van előttünk szokás szerint.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra a határozati javalatot.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

30/2024. (I. 25.) határozata

 

a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen