16. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: SÜRGŐS: Az Ercsi út 34. szám alatti sporttelep elnevezése

Előadó:                      dr. Csőzik László polgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Novák Feri bácsiról javaslom elnevezni a sporttelepet, akinek méltatása az előterjesztésben megtalálható. A Novák Ferenc Érdi Sportközpont nevet gondoltam jónak, megfelelőnek. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy a 2030 Érd, Ercsi út 34. szám alatt található, Érd 26310 helyrajzi számon nyilvántartott sporttelep a jövőben a „Novák Ferenc Érdi Sportközpont” nevet viseli.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elnevezéssel összefüggő intézkedéseket tegye meg.

Határidő:        folyamatos

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

31/2024. (I. 25.) határozata

 

az Érd, Ercsi út 34. szám alatt található sporttelep elnevezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tulajdonosi jogkörben eljárva úgy dönt, hogy a 2030 Érd, Ercsi út 34. szám alatt található, Érd 26310 helyrajzi számon nyilvántartott sporttelep a jövőben a „Novák Ferenc Érdi Sportközpont” nevet viseli.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az elnevezéssel összefüggő intézkedéseket tegye meg.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen