17. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: SÜRGŐS: A Rossmann áruház Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. (hrsz.: 6527) szám alatti telek és környezete új építésügyi szabályozási előírásainak kidolgozásáról szóló telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint a fejlesztési szándék megvalósításához szükséges településrendezési szerződés tartalmi elemeiről

Előadó:          Szűcs Gábor alpolgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Rossmann áruház épülne a tervek szerint és a telepítési tanulmányterv támogatásáról, a terveztetési folyamatnak a megindításáról döntünk most. Javaslom, hogy támogassuk. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a határozat melléklete szerinti telepítési tanulmányterv alapján az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti, 6527 helyrajzi számú földrészletre vonatkozó helyi építésügyi előírásoknak a megjelölt cél érdekében történő módosítása kidolgozását.

  1. A Közgyűlés egyetért az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti telekre vonatkozó helyi építésügyi előírásai módosításáról szóló telepítési tanulmánytervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az alábbi feltételekkel írja alá:

A településrendezési szerződésben az Önkormányzat részéről az alábbi vállalások kerülnek rögzítésre:

  • a településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy a helyi építési szabályzat telepítési tanulmány kezdeményezéseit figyelembe vételével készített módosítása tervezetét a Közgyűlés elé terjeszti.

A Fejlesztő, a cél megvalósítója a fejlesztés megvalósításával párhuzamosan a következő kötelezettségeket vállalja:

  • a készülő településterv érintett területre vonatkozó előírásai módosításának költségei viselője lesz.

Határidő:        azonnal, illetve a településrendezési szerződésben foglaltak szerint

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 15 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 3 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

32/2024. (I. 25.) határozata

 

az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti ingatlanra vonatkozó telepítési tanulmányterv támogatásáról, valamint településrendezési szerződés megkötéséről

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése támogatja a határozat melléklete szerinti telepítési tanulmányterv alapján az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti, 6527 helyrajzi számú földrészletre vonatkozó helyi építésügyi előírásoknak a megjelölt cél érdekében történő módosítása kidolgozását.

 

  1. A Közgyűlés egyetért az Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 137-139. szám alatti telekre vonatkozó helyi építésügyi előírásai módosításáról szóló telepítési tanulmánytervben megfogalmazott fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződést az alábbi feltételekkel írja alá:

 

A településrendezési szerződésben az Önkormányzat részéről az alábbi vállalások kerülnek rögzítésre:

  • a településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy a helyi építési szabályzat telepítési tanulmány kezdeményezéseit figyelembe vételével készített módosítása tervezetét a Közgyűlés elé terjeszti.

 

A Fejlesztő, a cél megvalósítója a fejlesztés megvalósításával párhuzamosan a következő kötelezettségeket vállalja:

  • a készülő településterv érintett területre vonatkozó előírásai módosításának költségei viselője lesz.

 

 

Határidő:        azonnal, illetve a településrendezési szerződésben foglaltak szerint

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik