19. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Egyebek

 

Dr. Csőzik László polgármester: 2024. január 30-án kedden, 9:30 órakor rendkívüli Közgyűlést tartanánk, előtte pedig bizottsági ülések lennének. A védőnőkkel kapcsolatos kormányhivatali törvényességi felhívás nehéz dilemma elé állította az önkormányzatot, és tárgyalnánk az új háziorvosi körzetek kialakítását, valamint a Sport Kft. finanszírozását, mivel fizetési kötelezettségek álltak elő, tehát tagi kölcsön nyújtása várható még.


Dr. Asztalos Éva képviselő: A műanyag körforgalom állapota ismét romlott, több műanyag elem esett ki a körforgalomból, ezeket megpróbálták különböző közlekedési táblákkal pótolni. A novemberi vagy decemberi Közgyűlésen polgármester úr azt a tájékoztatást adta, hogy a Városgazdával egyeztetni fog egy ideiglenes megoldás mihamarabbi kidolgozása érdekében. Hol tart ez az egyeztetés? Szó volt arról, hogy a Dombosvárost érintő iskolabusz járatát próbáljuk meg módosítani, leginkább a Törcsvári utcára fókuszálva. Mikor lesz mód a polgármester úr által korábban kezdeményezett bejárás pótlására, amire nem jöttek el Volánbusz Zrt. részéről? 2024. február 1-jén életbe fog lépni az új közterület használatra vonatkozó rendelet. Köztudomású tény, hogy Érd tele van roncsautókkal. Amennyiben elszállításra kerülnének a közterületről ezek az autók, akkor van fogadókészség, ahol majd el lesznek helyezve, megvan az a szerződés, ami korábban élt, hogy egy cég ezeket az autókat tárolja vagy bizonyos feltételek mellett kiadja a tulajdonosnak, vagy pedig értékesíti? A Közbeszerzési Döntőbizottság sajnálatos módon 2.000.000 forint bírsággal sújtotta az önkormányzatot különböző szerződésmódosítások okán. Ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy erről miért nem kapunk tájékoztatást? Ez ellen valamilyen jogorvoslattal él az önkormányzat? A döntőbizottsági határozatban felsorolt problémák felelőse megállapítható?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A műanyag körforgalomnál kértem, hogy a Városgazda virágládák alkalmazásának lehetőségét vizsgálja meg, egyelőre várom a válaszukat. A Volán Zrt. nem enged, kitart amellett, hogy csak akkor megy be a Törcsvári utcába a buszjárat, ha az utca egyirányú lesz, viszont a lakosok közül többen kérik a kétirányú forgalmat. Van egy ott lakó ügyvéd hölgy is, be is vontam, amennyire lehet. A Volán Zrt. bekérte a székesfehérvári központ véleményét is, egyértelműen úgy foglaltak állást, hogy ezen az útvonalon így nem támogatják a járatot. Az egyik kiút a Kolozsvári utca aszfaltozása lenne, ez esetben arra vezethetjük a járatot, tehát kivezetnénk a Tárnoki útra a Kalotaszegi utcán át, és akkor mentesülne a Törcsvári utca, nem kellene egyirányúsítani. A másik, hogy nézzük meg konkrétan, hogy tényleg fennállnak-e az akadályok, a helyezkedés, és a belógó ágaktól kezdve minden egyéb. Tucatnyi roncsautót gyűjtöttünk be és a Felső utca 9. szám alá szállítják be ezeket. Megújítottuk a szerződést a korábbi tárnoki illetőségű céggel, aki végzi a jogszabályban körülírt tevékenységet, mely szerint 6 hónap várakozási idő letelte utána lehet ledarálni az autót. A KDB valóban 2 millió forinttal sújtotta az Önkormányzatot és 1 millió forinttal a Buda-Híd Kft.-t. Fontolgatom a feljelentést, mert nagyon átverték az Önkormányzatot más önkormányzatokkal és egyházi szervezetekkel együtt a cég vezetői. Az összes beruházás egyszerre leállt, csalás miatt tettek sokan feljelentést, folyik az eljárás. A présház ügye félbemaradt, felmondtuk a szerződést, de nagyon nehéz jogilag kijönni egy ilyen projektből. Több hónapnak kellett eltelnie a felszólítások, helyszíni szemlék, közös bejárásra való felszólítás után a végén megtörtént az igazságügyi szakértő kirendelése közjegyzőn keresztül. Az igazságügyi szakértő bevizsgálta, hogy mi történt, ezeknek az anyagait rendezzük össze, ezt a Közgyűlés rendelkezésére fogom bocsátani. Most az Építési és Közlekedési Minisztériumnál van a projekt, kértem, hogy biztosítsanak lehetőséget a befejezésre akár állami közbeszerzés keretében, akár az önkormányzat is vállalkozik a hátralévő munka befejezésére.  Ahogy én látom, a fő probléma az volt, hogy a tervezés nem volt körültekintő, rossz tervek alapján került sor ennek a présháznak a kivitelezésére, tehát azok a munkálatok, amelyeket pótmunkának értékelt a hatóság és a KDB. Az a kérdés, hogy előre láthatók voltak-e a hibák? A tervek közbeszereztetve lettek. Amikor megnyitották a falat, akkor látták, hogy gabion támfalat, georácsot, egy csomó plusz munkát kell megcsinálni ahhoz, hogy meg lehessen a présházat építeni. Eközben már túl voltunk egy eredménytelen közbeszerzésen. Eltelt mintegy egy-másfél év azzal, hogy volt egy hiábavaló próbálkozás, visszaadta a nyertes, majd ekkor került sor a második eljárásra. Természetesen az önkormányzat meg akarta menteni a projektet, viszont ezt úgy értékelte a Közbeszerzési Döntőbizottság, hogy eltértünk az előreláthatóság szempontjainak a helyes megítélésétől. Én most is azt mondom, hogy mi nem hibáztunk, ugyanígy jártunk volna el. Egyébként a Városfejlesztési Kft. volt a projektgazda, tehát ők kezelték a terveztetés folyamatát is és a végrehajtás folyamatát is.


Antunovits Antal képviselő: A Judit, Júlia utca, Battai út, Járom, Kerülő és Sugár utca állapotának rendezésére a polgármester úr ígéretet tett, hogy a cégnek, aki a villanyvezetéket fektette és az utakra felhordta a sarat a munkálatok után, fel fogja hívni a helyreállításra a figyelmét, illetve intézkedni fog ez ügyben. Többször írtam levelet a Városgazdának, olyan válaszokat kaptam, hogy 60 napon belül meg fogják csinálni, mert jelen pillanatban síkosságmentesítéssel foglalkoznak. A Városgazda betette az újságba, hogy hamarosan, decemberben zajlik az aszfaltozás a Judit és a Júlia utcában, azonban csak annyi történt, hogy a hatalmas kátyút nagy betondarabokkal betömték. Az ott lévő emberek is adófizetők, fel vannak háborodva, hogy figyelmen kívül hagyják őket. A Battai úton grédereztek, meg kell nézni azt a munkát. A Járom utcában, amikor volt az ónos eső, akkor az emberek nem tudtak közlekedni az autókkal. Az volt a kérésem, hogy a Kerék és Járom utcákra, a Sugár utca elején tegyenek le homokos sót, hogy az emberek le tudják szórni az utat, mert a munkagépek oda nem tudtak felmenni. Kérem a polgármester úrtól, hogy most már ne csak ígérgetés történjen az utak állapotának rendezéséből kifolyólag, hanem végleges megoldás.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Judit és Júlia utcai lakosokkal kontaktusba kerültem egy Facebook csoporton keresztül, éppen ma reggel írtam egy hosszú hozzászólást nekik, hogy eljött az ideje ezen utcák aszfaltozásának, a felháborodás annyira átlépte a tűréshatárt. Amennyiben módunkban áll aszfaltozni tavasszal, akkor a Judit és Júlia utcák bekerülnek a tervbe, a Hosszú utca esetében múltkor mondtam, hogy el is kezdtük az előkészítést. Az a kis szakasz, ami összeköti a két utcát, állami tulajdonban van, illetve van benne egy magántulajdon rész is. A tulajdonosi hozzájárulások beszerzésre kerültek, felmérettem, beáraztattam ezt a két utcát. Azt kell majd eldönteni, hogy a temetőtől, ha eljutnánk a Hosszú utcáig, onnantól kezdve két verzió áll fenn, mert nem lesz pénz mind a két útszakasz befejezésére. Magam a Judit utcát folytatnám, úgy látom a lakosok is ezt kérik, a másik verzió a Júlia utca aszfaltozása lenne teljes hosszában. Valószínűleg az első verzióra kerül sor. Most persze lehet azt mondani, hogy ígérgetek, de azért amikor azt mondom, hogy egy utcát megcsinálunk, akár késedelemmel is, de azért megtörténik. Például a Gereblye köz is elkészült. A Battai út esetében volt egy állami projekt, ami egyszer meghiúsult, szeretnénk, hogy induljon be az új EU-s ciklusban, hiszen meg van tervezve. Tárgyaltunk ezzel kapcsolatban, a szabályozás esetében kellett hozzájárulásokat adni, készen vannak a városrészt érintő tervek. Ez egy Eurovelo6 bicikliút fejlesztés lenne, aminek része, hogy a Battai út és a Fehér Kereszti út aszfaltozásra kerüljön 5 és fél méter szélességben, hogy a mezőgazdasági haszongépjárművek is rá tudjanak menni. Volt rá 1 milliárd forint, a tervezésben nem tudtak megegyezni a XXII. kerületi Önkormányzattal, ezért megállt a projekt, úgyhogy nagyon remélem, hogy megvalósulhat. Ezt így csak gréderrel egyengetnénk, mert előbb-utóbb ott jó minőségű aszfalt lesz. A Gereblye utcával kapcsolatban, amint lesz pénz tovább lépünk. Amikor 13 évig hatalmon voltatok, lett volna lehetőség megcsinálni, most azért nagyot léptünk előre. Az út kétharmada megvan, szívesen folytatnám tovább és kimennék a Római útra. Bár lenne több pénzünk, de plusz 10 millió forint kellett volna még ahhoz, hogy befejezzük.


Simó Károly képviselő: Jegyző úrhoz fordulnék. A Felső utca és Katalin utca állapotát szóban is jeleztem, gyakorlatilag ősz óta nő a szeméthalom, már a rendelet elfogadáskor előre látható volt, hogy ez fog történni. Kaptam levelet jegyző úr megbízásából, hogy el lesz szállítva, de nem történt meg. Ismételten kérem, hogy a Felső és Katalin utca sarkán lévő oszlop alatti, illegálisan lerakott szemetet szállíttassák el. Jegyző urat kérném, hogy a következő kérdésemre írásban válaszoljon. Egy lakó azt vetette fel, hogy a közútkezelői hatáskör átruházott hatáskörben polgármester úrnál van. Az Mötv. kifejezetten tiltja, hogy átruházott hatáskört tovább átruházzanak, viszont a közútkezelői hozzájárulásokat irodavezető írja alá. Tehát lehet-e az átruházott hatáskört tovább ruházni, illetve jegyző úr álláspontja szerint szabályos-e az a gyakorlat, ami ebben a tekintetben fennáll? Korábban is felszólaltam az Ercsi úton elmaradt csapadékvízelvezetés miatt, ami elméletileg benne volt az Ercsi úti felújítási projektben. Ennek az lett a következménye, hogy egy lakos kapubejárója alatt levő áteresz be van szakadva és felszólította a Városgazda, hogy saját pénzen javíttassa meg, mert ha a csapadékvíz kifolyik, azért ő lesz a felelős. Emlékszem arra a rendeletmódosítása, amikor ugyanezt felvetettem, hogy egy ilyen forgalmas útvonal mellett, mint mondjuk az Ercsi út, kötelezhető-e a lakó arra, hogy saját pénzén, több százezer forintért az Önkormányzat helyett megoldja az árok tisztántartását, esetleg a megrongálódott átereszeknek a karbantartását főleg úgy, hogy polgármester úr azt mondta, hogy ez a beruházás folytatódni fog. Tételezzük fel, hogy ez így van, és valamikor az Önkormányzat megcsináltatná ott a vízelvezetést, ez esetben, ha most a lakó több százezer forintért megcsinálja a kapubeállót, utána feltörik majd és tönkre teszik, amit ő csinált? Kérem polgármester urat, hogy vizsgálja felül ezt az álláspontot. A Városgazda azt mondta, hogy ezt nem kívánják megcsinálni. Kérem, hogy utasítsa őket, hogy ezt csinálják meg, hisz közösségi érdek, hogy a víz el tudjon folyni. Az Ercsi út témájánál maradva, a Könyvelő utca esetében polgármester úr minden évben megígérte, hogy az utca aszfaltozva lesz. Lakossági megkeresést kaptam, nagyon sokan azt tapasztalták, hogy az Aba utcai híd üzembe helyezésével a Diósdi és a Balatoni út között az átmenő forgalom nagyon megnőtt. Kérdésem, hogy milyen forgalomszabályozással lehet azt az átmenő forgalmat mérsékelni? Polgármester úr, mint a közútkezelői hatáskör gyakorlója fontolja meg, illetve vizsgáltassa meg, hogy van-e lehetőség arra, hogy a Diósdi út, vasút és a Balatoni út közötti területen, ahol lényegében minden utca aszfaltos, egy lakó-pihenő övezet kerüljön kialakításra, hiszen egy ilyen lakó-pihenő övezet kialakításával a problémáknak igen nagy része megoldódna, és az ott lakók tudnának közlekedni mindkét irányban. Erre kérném írásos válaszát, hogy közútkezelői hatáskörben ez megoldható-e? A Nagyállomásnál sajnálatos módon ismét előjött a korábbi hajléktalanokkal kapcsolatos probléma. Tudom, hogy többen is többféle módon próbálták ezt megoldani, mégis kérdezem polgármester urat, hogy mi lehet a megoldás arra, hogy a jegypénztárba, akik jegyet szeretnének venni, azok inzultus nélkül be tudjanak menni?


Dr. Feik Csaba jegyző: Kérdésére válaszolva, nem azt mondom, hogy örülünk, de tudomásul vesszük a feladatot, amit kaptunk az illegálisan lerakott hulladékok elszállításával kapcsolatban, ami elsősorban azt jelenti, hogy jelezzük annak, aki önkormányzati területen elszállítása jogosult, hogy szállítsa el a hulladékokat. Ezzel párhuzamosan vizsgáljuk azt is - ez is benne van a rendeletben -, hogy van-e arra utaló jel, hogy ki lehet az elkövető, azonban elszállítani nem tudjuk. A megrendelést nyilván megírjuk ilyen esetben, de utána már a szállítótól függ, hogy azt mikor szállítja el, függetlenül attól, hogy nyilván mi ezt azonnal szeretnénk. Erről képviselő úr is tud, hiszen átküldtem párhuzamosan a megrendelést az e-mail címére. A másik kérdésére írásban válaszolunk.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az Ercsi út 16. szám előtt lévő esetet megnézem személyesen, több utcában volt teljesen hasonló jellegű ügy. Megnéztem a Városgazda válaszát, helyesen vezeti le a jogszabályok alapján, azonban mi az embereket képviseljük, próbálunk segíteni, megnézem, hogy költséghatékonyan mit lehetne csinálni. A fényképek alapján nagyon rossz állapotban van ez a bejáró. A Könyvelő utca aszfaltozását az Ercsi út aszfaltozása kapcsán szerettük volna megoldani az esetleges maradványösszegből, de ez nem jött össze. Az Ercsi útra két közbeszerzés volt kiírva, az egyik eredményes lett, viszont a másik eredménytelen. Miniszter úrral beszélgettem Mohácson erről a problémáról. Elképzelhetőnek tartom, hogy az önkormányzati választások után kapunk csak rábólintást, mert ilyen a politika. Elég az is, ha addig függő helyzet van, és nem mondja senki azt, hogy búcsúzzunk el a folytatás lehetőségétől. A realitások talaján azt várom, hogy nyáron valami áttörés várható, és akkor be tudjuk fejezni a kimaradt részeket és a temető előtti területet is. A hajléktalanokkal kapcsolatos kérdés nagyon összetett, ők is emberek, elsődlegesen ez szociális kérdés. Elsőként meg kell nézni ilyenkor, hogy az ellátórendszerünk tud-e segíteni, azonban a legtöbb esetben visszautasítják a segítségnyújtást, hiába mennek oda a szociális munkások, a hajléktalanszálló munkatársai, ez nagy probléma. Amikor átlendül közbiztonsági problémába, akkor tudunk lépni, hiszen akkor a rendőrség jár el, és tud alkalmazni szankciókat, de ezek általában köztes állapotok. Befoglalják a tereket, és a legtöbbször botrányosan viselkednek. Fél éve intenzíven foglalkozunk velük, de eléggé reménytelen, az esetek döntő többségében kommunikációra képtelen állapotban vannak. Minden jogterület, minden szakág képviselője jelen van, összehangolt csapatmunkában próbálunk fellépni a Szociális Gondozó Központ, a rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet munkatársaival, illetve a legtöbbször magam is jelen vagyok. A jegypénztár a MÁV belső területe, a polgárőrség áttörést ért el egy hónappal korábban, de ugyanúgy visszajönnek. Kérjük a MÁV-ot is, hogy segítsen a probléma megoldásában. A hajléktalanszállón is figyelni kell a rendre, legtöbbször azt mondják, hogy azért nem mennek be, mert ott bántják és inzultálják egymást. Bevetettük a Városgazdát is a padok kicserélésén keresztül. Két vagy három személy esetében sikerült elhelyezést elérni. Nagyon nehéz az ezzel kapcsolatos munka és mérhetetlen türelmet is igényel. A forgalomszabályozásban úgy gondolkodom, hogy a forgalmat bonyolítsák le a főutak és a gyűjtőutak, tehát ha ilyen menekülő utak keletkeznek, akkor ott avatkozzunk közbe, csináljunk olyan forgalomszabályozást, ami visszatereli az autósokat a főutakra. Az, hogy nagymértékben megnőtt a forgalom, valószínűleg igaz, de az, hogy elviselhetetlen szinten, azt nem tudom. Át fogjuk tekinteni. A Rebarbara utcát bypassként használja mindenki a Balatoni útra. Ha egyirányúsítjuk, talán jobb lesz a helyzet, de ki tudja, hogy milyen torlódásokat fog okozni?


Tekauer Norbert képviselő: A területhez kapcsolódna, Simó Károly képviselő úr említette, hogy minden utca aszfaltozott. Sajnos azért nem így van, négy utca van, ami nem aszfaltos, pont ezekről lenne szó. Az Ákos és az Ábel utca ráadásul nagyon szűk, ami tulajdonképpen kerítéstől kerítésig húzódik, földút és ráadásul nagy lejtése is van, ezért az Árpád utcától lefelé az Attila útig lefolyó csapadékvíz sok problémát okoz, és nem nagyon van megoldás. Az Attila utcánál van egy vízelvezető árok, ami elvezeti a csapadékot. A nagyobb gond a kocsibeállási lehetőség, mert egy nagyobb eső múltán megközelíthetetlenek lesznek. Az Ábel és Álmos utca sarkán lakók jelezték, hogy nem tudnak kiállni, annyira elmosta az utcát. Feltöltésre lenne szükség, nyilvánvaló, hogy az aszfaltozást érdemes megfontolni a vízelvezetéssel együtt, de amíg ez nincsen teljesen megoldva, szükséges lenne, hogy tűzoltásként megoldják, hogy az ott lakók a kapubejárót használni tudják.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megnézem az Ábel és Álmos utcai szakaszt.


Szűcs Gábor alpolgármester: A Simó Károly képviselőtársam által említett probléma a Szegfű utcánál, illetve és a Rebarbara utcánál is fennáll. A Rebarbara utca mentesítésével 2019. óta foglalkozunk, nagyon nehéz olyan megoldást találni, ami a Szegfű, a Rebarbara utcában, illetve a Diósdi úton élőknek is megfelelő, márpedig ezt az egész térséget komplexen kell kezelni, az Aba utcát is beleértve. Arra tennék javaslatot, hogy ebben a témakörben alakítsunk akár egy munkacsoportot, és úgy nézzük át a kollégákkal az egész térséget, mert ezek mind egymáshoz kapcsolódó utcák és az egyes területeken élők problémái is hasonlók.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Egyetértek. Megköszönöm a részvételt, bezárom a Közgyűlés nyilvános ülését, melyet zárt ülés követ.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

nyilvános ülése 11:32 órakor ért véget.

 

K.m.f.

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester