2. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása

              Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A bölcsődék nyári nyitva tartása következik. Mivel nincs kérdés, hozzászólás, felteszem szavazásra a bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének jóváhagyásáról szóló határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Pöttöm Sziget Bölcsőde (székhelyintézmény: Érd, Aradi utca 7/A.)

  • július 01-től – július 26-ig: Maci, Süni, Méhecske csoportok bezárnak.

Az ügyeletet a Katica, a Napocska és a Pillangó csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

  • július 29-től – augusztus 23-ig: Katica, Napocska, Pillangó csoportok bezárnak.

Az ügyeletet a Katica, a Napocska és a Pillangó csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

Apró Falva Bölcsőde (telephelyintézmény: Érd, Edit utca 3.)

  • július 29-től - augusztus 23-ig zárva tart.

Az ügyeletet az Apró Falva Bölcsőde Micimackó, Egérke és Mókus csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

Határidő:        a határozat továbbítására – január 31.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

11/2024. (I. 25.) határozata

 

az önkormányzat fenntartásában működő bölcsődék nyári nyitva tartási rendjének

jóváhagyásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá:

 

Pöttöm Sziget Bölcsőde (székhelyintézmény: Érd, Aradi utca 7/A.)

 

  • július 01-től – július 26-ig: Maci, Süni, Méhecske csoportok bezárnak.

Az ügyeletet a Katica, a Napocska és a Pillangó csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

 

  • július 29-től – augusztus 23-ig: Katica, Napocska, Pillangó csoportok bezárnak.

Az ügyeletet a Katica, a Napocska és a Pillangó csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

 

Apró Falva Bölcsőde (telephelyintézmény: Érd, Edit utca 3.)

 

  • július 29-től - augusztus 23-ig zárva tart.

Az ügyeletet az Apró Falva Bölcsőde Micimackó, Egérke és Mókus csoportokban dolgozók biztosítják a gyermekeknek.

 

 

Határidő:        a határozat továbbítására – január 31.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen