3. NAPIRENDI PONT

 

 

Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott óvodák szakmai tevékenységének éves értékelése

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott:     Lehóczki Anna Elvira intézményvezető, Érdi Kincses Óvoda

                         Vincze Beáta intézményvezető, Érdi Szivárvány Óvoda

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az óvodák szakmai értékelése következik. Az óvodavezetők jelen vannak, köszöntelek benneteket! Köszönjük a munkátokat. Az éves értékelést elvégezte a szakbizottság és egyhangúlag javasolja elfogadásra. Javaslom, hogy cselekedjünk mi is így. Felteszem szavazásra az Érdi Kincses Óvoda szakmai tevékenységéről szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva - az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2022/2023. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Határidő:        döntés továbbítására – 2024. február 5.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

12/2024. (I. 25.) határozata

 

az Érdi Kincses Óvoda 2022/2023. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva - az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Kincses Óvoda 2022/2023. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

 

 

Határidő:        döntés továbbítására – 2024. február 5.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszem szavazásra az Érdi Szivárvány Óvoda szakmai tevékenységéről szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva - az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

Határidő:        döntés továbbítására – 2024. február 5.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

13/2024. (I. 25.) határozata

 

az Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023. évi pedagógiai-szakmai munkájának értékeléséről

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés h) pontjában foglalt fenntartói jogkörében eljárva - az önkormányzat fenntartásában működő Érdi Szivárvány Óvoda 2022/2023. évi pedagógiai-szakmai munkájának eredményességét, és az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok végrehajtását az összefoglaló alapján kiemelkedőnek értékeli.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az értékelést a város hivatalos honlapján tegye közzé.

 

Határidő:        döntés továbbítására – 2024. február 5.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen