4. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározása

Előadó:           Szűcs Gábor alpolgármester

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az óvodák nyári zárása következik, nincs eltérés a szokásokhoz képest. Felteszem szavazásra az óvodák nyári zárva tartási rendjéről szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a 2023/2024-es nevelési évre – az önkormányzat által fenntartott óvodák nyári zárva tartásának rendjét a határozat melléklete szerint határozza meg.

Határidő:        döntés továbbítására – 2024. február 9.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 18 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

14/2024. (I. 25.) határozata

 

az önkormányzat fenntartásában működő óvodák 2024. évi nyári zárva tartási rendjének meghatározásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a 2023/2024-es nevelési évre – az önkormányzat által fenntartott óvodák nyári zárva tartásának rendjét a határozat melléklete szerint határozza meg.

 

 

Határidő:        döntés továbbítására – 2024. február 9.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozat melléklete annak formátuma (.pdf) miatt a jegyzőkönyv melléklete.

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen