7. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó:          Tetlák Örs alpolgármester

                        Hardi Levente Álmos leköszönő diákpolgármester

  


Tetlák Örs alpolgármester: A leköszönő csapat, illetve Hardi Levente Álmos volt diákpolgármester iskolai elfoglaltsága miatt nem tud itt lenni, de helyettük elmondanám, hogy nagyon sok programot, számos eseményt szerveztek a mandátumuk alatt. Nagyon aktív csapat volt és köszönjük a munkájukat. Az elszámolást összefoglaló táblázatból látszik, hogy rendkívül felelősen gazdálkodtak, úgyhogy még egyszer köszönjük és reméljük, hogy a következő csapat ugyanilyen aktív lesz, mint ők voltak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Így van, egyetértek, köszönöm szépen és javaslom, hogy fogadjuk el a beszámolót. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

22/2024. (I. 25.) határozata

 

az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról szóló tájékoztató tudomásul vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen