8. NAPIRENDI PONT

 

Tárgy: Tájékoztató a képviselői tevékenységről

Előadó:           Települési képviselők

 


Dr. Csőzik László polgármester: Az önkormányzati képviselők írásos beszámolót nyújtottak be, ezeket minden évben behozzuk az ülésre és nyilvánosságra hozzuk az Érdi Újságban. Tetszés szerinti tartalommal, nincs semmilyen megkötést. A mai ülésre két képviselő, T. Mészáros András és Gál Alex települési képviselők nem nyújtották be. Januárban lesz még egy Közgyűlés, ezt az ülés végén akartam elmondani, de akkor most mondom el, tehát akkor lehet pótolni. Sajnos úgy néz ki, hogy kedden reggel lenne rendkívüli ülés. Felteszem szavazásra a 15 települési képviselő beszámolójáról szóló határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a benyújtott képviselői tevékenységről szóló tájékoztatókat tudomásul veszi.

Határidő:        azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének jelenlévő 18 tagja 17 igen szavazattal, nem szavazat nélkül és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

23/2024. (I. 25.) határozata

 

képviselői tevékenységről szóló tájékoztatók tudomásul vételéről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a benyújtott képviselői tevékenységről szóló tájékoztatókat tudomásul veszi.

 

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Tartózkodik

Csépán István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen