T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy meglepődve tapasztalták, hogy az önkormányzat székhelye van az Érdi Német Kultúr Egyesület székhelyeként feltüntetve, amivel nem ért egyet, mint tulajdonos. Javasolja, hogy a székhelyhasználati jogot szüntessék meg. Kotroczóné Klopfer Terézia, az Érdi Német Kultúr Egyesület elnöke szót kér. Felteszi szavazásra, hogy a Közgyűlés megadja a szót Kotroczóné Klopfer Teréziának, az Érdi Német Kultúr Egyesület elnökének.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megadta a szót Kotroczóné Klopfer Teréziának, az Érdi Német Kultúr Egyesület elnökének.

A szó megadásról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

Kotroczóné Klopfer Terézia, az Érdi Német Kultúr Egyesület elnöke: Elmondja, hogy az Érdi Német Kultúr Egyesület 2007-ben alakult. Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával hozta létre a helységében és az lett megjelölve székhelyként is. Az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat nem jelezte feléjük, hogy problémát okoz, hogy az egyesület székhelye a mai napig itt van. Ha jelezte volna, ha határozatot hozott volna erről, akkor azt az egyesület elfogadja és keres más székhelyet magának. Az egyesület egyik pályázata folyamatban van, ezért kéri, hogy a pályázat elbírálásig ne kelljen változtatniuk a székhelyen. Utána, ha az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat felmondja a helyet, azt elfogadják. Szerinte elegendő lett volna, ha az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat jelezte volna nekik.

T. Mészáros András polgármester: Alapvető félreértés van, az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzat kap helyiséget, hogy a munkáját végezni tudja, de ez további albérletek létesítésére természetesen nem alkalmas. A jog nem az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzaté, hanem Érd Megyei Jogú város Önkormányzatáé, mint tulajdonosé. Nem az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak kell ebben döntenie. Egy engedélyt kellett volna kérnie, hogy bárkit a saját helyiségébe albérlőként bejelenthessen – nem kapta volna meg.

Szűcs Gábor képviselő: Javasolja, hogy vegyék le az előterjesztést a napirendről. Megérti a polgármester szempontjait és tulajdonosi szempontból egyet is ért. Az Érdi Német Kultúr Egyesület programjaihoz szükséges pályázat a beadás közepén van, ezért a pályázat elbírálása után is dönthetnek róla. Az Egyesület elfogadja a döntést.

Dr. Bács István alpolgármester: Kérdezi, hogy a pályázat benyújtásra kerül-e? Amennyiben igen, akkor mikor lesz a pályázat eredményhirdetése?

Kotroczóné Klopfer Terézia, az Érdi Német Kultúr Egyesület elnöke: Folyamatban van a pályázat benyújtása, elfogadták a regisztrációt, a hónap végén kerül beadásra a pályázat. Egy hónapon belül elbírálják. Ha két hónapot kapnának, akkor…

Dr. Bács István alpolgármester: Az előterjesztés arról szól, hogy a polgármester a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg. Attól még, hogyha most elfogadja a Közgyűlés a határozatot, az nem jelenti azt, hogy holnaptól már nem itt lesz az Érdi Német Kultúr Egyesület székhelye. Ha itt van az egyesület székhelye és a pályázattal kapcsolatban bármilyen értesítés érkezik, akkor az ide érkezik. Az egyesület kéri a székhely módosítását, és amíg ez megtörténik, akkor összeér a három dolog. Az nem megoldás, hogy bármilyen egyesület az önkormányzat székhelyére legyen bejegyezve.

Szűcs Gábor képviselő: A javaslata az volt, hogy az előterjesztő vegye le napirendről. Örülne annak, ha olyan megoldás születne, ami mind a tulajdonosnak, mind pedig az egyesületnek megfelelő. Nem érti, hogy az miért probléma, hogy ne a mai ülésen tárgyalják.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a napirendről való levételt.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 5 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a napirendet nem vette le a napirendről.

A napirendről való levételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Nem

Dr. Bács István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Donkó Ignác

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Nem

Kopor Tihamér

Nem

Mórás Zsolt

Nem

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Nem

Szabó Béla

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Nem

Dr. Veres Judit

Nem

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd Alsó u. 1-3. szám alatti ingatlanok tulajdonosi jogkörében eljárva kezdeményezi a Budapest Környéki Törvényszéknél az Érdi Német Kultúr Egyesület (szervezeti nyilvántartási száma: 13020004888, adó száma: 18723957113, statisztikai számjel: 18723957949952913, képviselője: Kotroczóné Klopfer Terézia Anna (elnök)) fenti címre bejegyzett székhelyének a közhiteles nyilvántartásból való törlését, miután az egyesület Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a székhelyét ténylegesen nem használja, illetve a használathoz Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járult hozzá.

2.A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

9/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Német Kultúr Egyesület Érd, Alsó u. 1. szám alatti székhelyhasználatának a megszüntetéséről

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2030 Érd Alsó u. 1-3. szám alatti ingatlanok tulajdonosi jogkörében eljárva kezdeményezi a Budapest Környéki Törvényszéknél az Érdi Német Kultúr Egyesület (szervezeti nyilvántartási száma: 13020004888, adó száma: 18723957113, statisztikai számjel: 18723957949952913, képviselője: Kotroczóné Klopfer Terézia Anna (elnök)) fenti címre bejegyzett székhelyének a közhiteles nyilvántartásból való törlését, miután az egyesület Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a székhelyét ténylegesen nem használja, illetve a használathoz Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járult hozzá.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a fenti döntések végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Tartózkodik

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Tartózkodik

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen