T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy minden évben felülvizsgálják a nemzetiségekkel kötött együttműködési megállapodásokat. Felteszi szavazásra az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: módosítás aláírására 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

10/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: módosítás aláírására 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szólóhatározati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

11/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Horvát Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szólóhatározati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

12/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 23-án hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

13/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

14/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdése alapján az Érd Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött, és 2014. november 27-én hatályba lépett együttműködési megállapodást felülvizsgálta, és azt változatlan tartalommal hatályában fenntartja.

Határidő: döntés továbbítására - 8 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen