Antunovits Antal képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy a képviselőknek a vagyonnyilatkozatukat 2018. január 31-éig kell leadniuk.

Dr. Bács István alpolgármester: Az elmúlt héten megkezdődött az új utcanév-táblák kihelyezése a városban, azonban a mai nap reggelére a Fő utca és József Attila utca sarkán lévő utcanévtábla már leszerelésre is került, amit azért nem ért, mivel horganyzott acélból készült, mely ráadásul festett és fóliázott, tehát a MÉH telep át sem veszi. A költségvetési rendeletbe úgy látja, szükséges lesz az utcanév-táblák pótlására is összeget betervezni.

Pulai Edina képviselő: A téli időszak miatt nehezebb a járdán közlekedni, sok gépjármű szabálytalanul a járdán várakozik, mellettük babakocsival nem lehet elférni. Erről fényképet is be tud mutatni, kéri, hogy ezt fokozottabban ellenőrizzék, hiszen a járdán nem lehet várakozni, ha nem engedi meg közúti jelzés.

Dr. Bács István alpolgármester: Közgyűlés után ezeket a kiemelt pontokat kéri, hogy ossza meg vele, valamint Sike Attila a Városrendészeti Csoport vezetőjével.

Dr. Havasi Márta képviselő: A 24.hu 2018. január 20-án megjelent cikkében szerepel, hogy az érdi önkormányzat olyan szervezettel, illetve konzorciummal kötött szerződést, illetve pályázat útján olyanok lettek nyertesek, amely társaságokban érdekeltsége van a Mészáros Lőrincz gyermekeinek tulajdonában álló Fejér-B.á.l. Zrt.-nek. Bár konzorciumban pályáztak, Érden a következő beruházások fűződnek a nevükhöz: Egyesített Szociális Gyermekjóléti Központ kialakítása, Kós Károly Szakképző Iskola főépületének felújítása és bővítése, Batthyány Általános Iskola és Sportiskola rekonstrukciója, Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrum, a Teleki Sámuel Általános Iskola rekonstrukciója. Ezen beruházások a Modern Városok Program keretei között valósulnak meg. Milyen szempontok alapján mérlegelték ezeket a pályázatokat, igaz-e egyáltalán ami az említett 24.hu oldalon megjelent? Milyen formában és hogyan kerültek kiválasztásra a pályázók, illetve a különböző ajánlatok és pályázatok hogyan viszonyultak egymáshoz? A Bem tér átépítésekor már szorgalmazta és felhívta a figyelmet, hogy egy gyalogos-átkelőhellyel kevesebb van, mint amennyire szükség lenne. Akkor azt a felvilágosítást kapta, hogy ez egy ideiglenes forgalmi rend, a végleges forgalmi rend kialakulásánál figyelembe fogják venni, illetve lesz egy negyedik zebra is, mely azóta sem valósult meg. Ismerteti a meglévő zebrák helyét, viszont a buszmegálló és a gyógyszertár közötti negyedik zebrára véleménye szerint nagy szükséges lenne, az emberek sokszor az úton szaladnak át a buszhoz. Van-e lehetőség az említett negyedik gyalogos-átkelőhely megépítésére?

Dr. Bács István alpolgármester: Mindkét kérdésre szóban tud választ nyújtani. Előzetesen nem látnak lehetőséget a negyedik zebra megépítésére, az útnak sem üzemeltetője, se nem tulajdonosa Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata. Egyeztettek a közútkezelővel: a forgalmi rend, a sorolási távolság, a buszmegálló távolsága a tervezésénél sem úgy készült, hogy itt negyedik zebra legyen. Bízik abban, hogy senki nem akarja megspórolni ezt a 2*10 métert, ezzel kockáztatva az épségét. Másik tervük azzal kapcsolatos, hogy Székesfehérvár felől letérve az M7-esről a lámpa a jobbra kanyarodóknak akkor is pirosat mutat - mivel csak egy sáv van - amikor nincs jobbra keresztező forgalom, viszont a gépjárművek csak a városközpont felől hajtanak fel az autópálya irányába. Sok olyat látnak, hogy a piros lámpa ellenére áthajtanak ott, ahol nem szabadna. Rövidesen kamerák is kikerülnek, azonban szeretné még előtte a forgalmi rendet is megváltoztatni egy kiegészítő tábla kihelyezésével. Ezzel kapcsolatban felvették a kapcsolatot a közútkezelővel. A másik kérdésre azt tudja válaszolni, hogy minden esetben jogi szempontokat mérlegeltek.

Simó Károly alpolgármester: A 2. számú választókerületben lakók az Érd Nagyállomás környékén zajló munkálatok kapcsán jelezték a Csalogány utcában a nagymértékű sarat, amit már többször jelzett a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodának. Irodavezető asszonnyal voltak kint személyesen a helyszínen, ígéretet kaptak tavaly novemberben a helyzet normalizálására, ettől függetlenül a helyzet változatlan, a sár továbbra is óriási. Akik gyalogososan szeretnének ott közlekedni, nehezen tudják megoldani. A tegnapi napon valamit leszórtak az útra, azonban úgy gondolja, hogy ez is csak átmeneti és ideiglenes megoldás. Kéri jegyző asszonyt, hogy a közútkezelőn keresztül szólítsa fel a céget a közútkezelői hozzájárulásban foglaltak betartására, többek között a csatlakozó utcák takarítására. Egyébként maga a Csalogány utca állapota sem megfelelő, kulturált körülményeket a lehetőségekhez mérten biztosítani kellene. A Tisztviselő telepről keresték meg, többen megkapták az erre vonatkozó kérdést, mely a Tolmács utcában lévő acélkovácsoló üzemre vonatkozik, mely már több mint 30 éve működő üzem. Nemrégiben viszont a cég tevékenysége és a lakók közötti helyzet kezdett eldurvulni, már a vasúton túlról is jelezték, hogy hallatszik a tevékenység, melyet a kovácsüzemben végeznek. Milyen jogi lehetőségek vannak arra, közvetíteni a hatóság tekintetében a lakók és a cég között, hogy az engedélyek, amelyeket megkapott valóban érvényesek-e, hiszen tulajdonosváltás is történt. Milyen telephely engedélyek vannak, illetve milyen jogi eljárásokban lehet a jogos érdekét érvényesíteni a lakóknak, hogy kertvárosias környezetben pihenni tudjanak. A lakók először a céget keresték fel, majd kértek zajmérést, melynek folyamán kiderült, hogy 47dBel a zajforrás, mely éjszaka elfogadhatatlan, nappal is éppen csak belefér a határba. Javasolja, hogy amennyiben jegyző asszony teheti, akkor minél előbb azokat a jogi- és hatósági intézkedéseket tegye meg, melyek csökkenteni tudják a konfliktust.

Dr. Bács István alpolgármester: Hozzáteszi, hogy ma reggel 9 óra10 perckor szintén hallotta a zajt, és ő a Vörösmartyi Mihály Gimnázium mögött lakik, tehát megerősíti az elhangzott panaszt, viszont felhívja alpolgármester úr, valamint a levélírók figyelmét, hogy egyedi hatósági ügyről van szó, tehát ennek a kivizsgálása nem a nyilvánosság előtt fog zajlani. Véleménye az eljárás mások nevében lett indítva, melyhez viszont meghatalmazás nem került csatolásra. Bízik abban, hogy jegyző asszony a hatóság teljes erejével kezelni fogja a problémát.

Kopor Tihamér képviselő: A Fürdő utca eleje, a Balatoni út és a kemping közötti rész még elhanyagolt, beljebb elkészült ugyan az aszfalt, de az említett rész nem megfelelő, főleg a gyalogosok tekintetében, a sáros időben. A program folytatása az Orgona utca, ahol két helyen is keresztbevágás történt az úton, bár az ÉKFI a tegnapi nap folyamán megpróbált ideiglenes mart aszfaltos megoldást találni, mely úgy gondolja, hogy nem volt sikeres. Tehát az Orgona utca, Balatoni út és a Porcsinrózsa utca közötti részt az eredeti állapotnak megfelelően kellene visszaállítani.

Simó Károly alpolgármester: Természetesen tervbe van véve a Fürdő utca újraaszfaltozása a Balatoni úttól a Tárnoki útig jól járható és megújult út lesz. Decemberben felszólították a kivitelező céget ennek a rendbetételére, azt az ígéretet kapták, hogy amint a megfelelő időjárás lesz, meg fog történni a helyreállítás a megfelelő takarítással.

Szűcs Gábor képviselő: A Tárnoki út és a Csaba utca találkozásánál, de a Tárnoki út részén, még decemberben lett bejelentve, hogy a csatornafedő körül kialakult egy kátyú, megsüllyedt és a közlekedésre veszélyes helyzetet okoz. Januárban ezt az ÉKFI meg is oldotta oly módon, hogy hideg aszfalttal a csatornafedővel együtt az egészet beaszfaltozták. Ez szakszerű eljárás?

Dr. Bács István alpolgármester: Megadja a szót Mészáros Mihálynak, az ÉKF intézményvezetőjének.

Mészáros Mihály ÉKF Intézményvezető: Nem szakszerű ez a megoldás, utána fog nézni, hogy mi történt a helyszínen és írásban tájékoztatást fognak nyújtani.

T. Mészáros András polgármester: Felhívja a figyelmet, hogy 2018. február 15-én Közgyűlést tartanak a költségvetés tárgyalása kapcsán. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett bezárja az ülést.

A Közgyűlés ülése 12:53 órakor ért véget.

K.m.f.

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester