T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői megbízatása január 31-én lejár, ezért új pályázatot kellett kiírni. Megköszöni Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvosnak a 10 éves munkáját a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény élén. Érd egészségügye ennek a 10 évnek nagyon sokat köszönhetett, talán a legfontosabb, hogy mintegy 2.800 m2-rel bővítették a szakrendelő intézményét és ebbe a XXI. századi diagnosztikai eszközök kerültek. Az intézményben jelenleg 35 szakrendelés folyik. Elkezdődött a régi szakrendelői rész teljes felújítására vonatkozó előkészület. A Szociális és Egészségügyi Bizottság és a szakmai bizottság is elfogadásra javasolja a pályázót.

Bárány Zsolt pályázó: Röviden bemutatkozik. Elmondja, hogy idén lesz 55 éves, nős, 3 fiúgyereke és 2 fiúunokája van. Kecskeméten született és ott is érettségizett. 1986-ban a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett közgazdász diplomát külkereskedelmi szakon. 2009-ig Budapesten élt, azóta Érden lakik. 2007-ben az egészségügyi szakmenedzser képzésen posztgraduális diplomát szerzett. 1997. április 21-e óta dolgozik az egészségügyben vezetőként. 13 évig az egészségügyi beszállító oldalon dolgozott a versenyszférában, a Johnson & Johnson amerikai cég magyarországi leányvállalatának volt a vezetője az orvosi termékek területén. 2010-től az egészségügyi szolgáltató oldalára került és azóta csakis önkormányzati fenntartású egészségügyi intézményeket vezet. Volt a Váci kórház főigazgatója is, jelenleg pedig Budapesten a XX. kerület integrált intézményben dolgozik. A váci kórház nagyobb költségvetéssel és több dolgozóval rendelkezik, mint a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény.

Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: A Szociális és Egészségügyi Bizottság támogatja a pályázót. Megköszöni Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvosnak a 10 éves munkáját a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény élén.

Dr. Havasi Márta képviselő: Az addiktológiai szakrendelés hiánya felől érdeklődik, ami nem új keletű probléma. Hiány mutatkozik a bőrgyógyászati szakrendelésben, a szemészeti szakrendelésben, a nőgyógyászaton, a logopédiai szakrendelésben. Kérdezi, hogy hogyan lehetne ezeket a problémákat feloldani?

Szűcs Gábor képviselő: Megköszöni Dr. Kőszegi Gábor főigazgató főorvosnak a 10 éves munkáját az intézmény élén. Az MSZP-DK-Együtt frakció támogatja a pályázót.

Bárány Zsolt pályázó: A Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben 32 szakma van, abból a képviselő asszony majdnem 10 szakmát sorolt fel, tehát generális a probléma. Az egyik internetes cikkben olvasta a minap, hogy szégyen, nem szégyen, de egymástól rabolják el a szakembereket, ráígéréssel. Szerinte Érdnek nem kellene belemennie egy ilyenbe. Nem ez az út. Érden van az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, amely intézmény diákjai nagy számban továbbtanulnak. A továbbtanulók között vannak, akik az orvosi egyetemeket választják. A tanulók minimum 4 évet, de lehet, hogy 8 évet is Érdre jártak tanulni, tehát van egyfajta kötődésük a térséghez és ezt kellene szerinte fenntartani. Az anatómia szigorlat letétele után nagy esély van arra, hogy a tanulóból orvos lesz és szerinte akkor el kellene beszélgetni vele a polgármesternek, alpolgármesternek, vagy az intézményigazgatónak, hogy mik a tervei. Tartsák meg őket, ne engedjék el őket. Rövidtávon az adok-kapok nem lesz jó senkinek.

Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Teljesen egyetért. Az orvos vándorlás nem érdi, nem magyar jelenség. Németországban is orvoshiány van. Az más kérdés, hogy a túlfizetett orvos mennyire jó szakember.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22/B. §-a alapján - a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetésével három hónapos próbaidő kikötése mellett

2018. február 1-jétől 2023. január 31-éig

Bárány Zsoltot bízza meg.

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 750.000 forint, azaz hétszázötvenezer forintban állapítja meg.

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 356/2008. (XII.31) Korm. rendelet 7. §-a szerinti munkaszerződést aláírja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal; munkaszerződés megkötésére – 5 nap

Felelős: T. Mészáros Andráspolgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése titkos szavazással 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

1/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői

munkakörének betöltésére vonatkozó pályázat elbírálásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22/B. §-a alapján - a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény vezetésével három hónapos próbaidő kikötése mellett

2018. február 1-jétől 2023. január 31-éig 

Bárány Zsoltot bízza meg.

A Közgyűlés az intézményvezető munkabérét a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseire figyelemmel havi bruttó 750.000 forint, azaz hétszázötvenezer forintban állapítja meg.

Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdés g) pontja alapján Érd Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.

2. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 356/2008. (XII.31) Korm. rendelet 7. §-a szerinti munkaszerződést aláírja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal; munkaszerződés megkötésére – 5 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester