T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a Közgyűlés minden évben elfogadja a Kft.-k üzleti tervét. Felteszi szavazásra az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti tervére vonatkozó határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 555.099.000 Ft.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2018. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

5/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege 555.099.000 Ft.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-vel kötendő szerződéseket aláírja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2018. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti tervére vonatkozóhatározati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen 137.200.000 Ft.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződéseket aláírja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2018. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

6/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összesen 137.200.000 Ft.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott üzleti terv alapján a társasággal kötendő szerződéseket aláírja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a társaság üzleti tervében meghatározott önkormányzati forrás összegét az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendeletébe terveztesse be.

Határidő: - a határozat továbbítására: 2018. február 5.

- költségvetési rendelet-tervezet előkészítése

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen