T. Mészáros András polgármester: Szerinte az új tornaterem belülről szebb, mint kívülről. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28.§ (1) és 25.§ (1) bekezdésében foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva - az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium területén köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházásként megvalósult „Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlanon „B” típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján” elnevezésű befejezetlen beruházást az építtető, átadó Nemzeti Sportközpontoktól (1146 Budapest, Hermina út 49.)  az önkormányzat részére térítésmentes juttatás jogcímén 262.793.114,- Ft nettó beruházási értéken, illetve ezzel megegyező könyv szerinti értéken átveszi, könyveibe bevezeti.

A Közgyűlés a térítésmentes vagyon átadás-átvételről szóló megállapodást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

7/2018. (I.25.)

h a t á r o z a t

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium új tornatermének tulajdonba vételéről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 28.§ (1) és 25.§ (1) bekezdésében foglalt tulajdonosi jogkörében eljárva - az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium területén köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházásként megvalósult „Érd, Széchenyi tér 1. szám alatti ingatlanon „B” típusú tornaterem építése, kivitelezése vállalkozási szerződés alapján” elnevezésű befejezetlen beruházást az építtető, átadó Nemzeti Sportközpontoktól (1146 Budapest, Hermina út 49.)  az önkormányzat részére térítésmentes juttatás jogcímén 262.793.114,- Ft nettó beruházási értéken, illetve ezzel megegyező könyv szerinti értéken átveszi, könyveibe bevezeti.

A Közgyűlés a térítésmentes vagyon átadás-átvételről szóló megállapodást jóváhagyja.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen