T. Mészáros András polgármester: Elmondja, hogy a Környezetvédelmi és Mezőgazdasági, valamint a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolta az ismertetett javaslatot.

Pulai Edina, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnök: A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra javasolta a határozatot. Hozzáteszi, hogy mindamellett, hogy ez működik, szigorúbb bírságolást kérnek az illegális szemétlerakókkal szemben, hiszen ezt az összeget sokkal felemelőbb dolgokra lehetne fordítani a környezetvédelemmel kapcsolatban.

T. Mészáros András polgármester: A Városrendészeti Csoport vezetője jelen van, kéri, hogy gondolja végig, hogy tudnák szigorúbban ellenőrizni az illegális szemétlerakókat.

Szűcs Gábor képviselő: Alapvetően támogatni fogja az előterjesztést, azonban egy lakossági jelzést szeretne felvetni ezzel kapcsolatban, hogy a Zámori út környékén a vasút mentén, volt MÁV területen hatalmas illegális szemétlerakás van, melyeket képekkel is tud illusztrálni. A Hivatalnok utcai házak mögött elkészült a vasúti árok, melyről dr. Bács István alpolgármester úr tett fel képet. Ha lejjebb ment volna, látható lett volna a szemétkupac, mely az ott lakók életét szinte teljesen ellenhetetleníti. Azokkal a szemétlerakásokkal is kezdeni kell valamit, ami adott esetben magánterületen vagy MÁV területen valósul meg. A MÁV-ot valamilyen módon kötelezni kell arra, hogy a saját területeit tartsa rendbe.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

A szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik.

A Környezetvédelmi Alapban 2017. december 31-én rendelkezésre álló 18 526 914,- forintot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterület- fenntartó Intézményt bízza meg.

A forrás a 2017. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

22/2018. (II.15.)

h a t á r o z a t

a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló 40/1996. (XII.19.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdés c) és f) pontjaiban meghatározott célok elérése érdekében a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról az alábbiak szerint rendelkezik.

A Környezetvédelmi Alapban 2017. december 31-én rendelkezésre álló 18 526 914,- forintot a Közgyűlés a település közigazgatási területén történő illegális hulladéklerakás megakadályozására és az illegálisan lerakott hulladék elszállítására fordítja, mely feladattal az Érdi Közterület- fenntartó Intézményt bízza meg.

A forrás a 2017. évi pénzmaradvány terhére biztosítható, amelynek felhasználására a 2017. évi zárszámadási rendelet elfogadása után nyílik lehetőség.

Határidő: 2018. december 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Távol

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen